BAR ST-DUO

 • Dvosmerni prolaz
 • Obrtne nožice i rotacioni deo se mogu demontirati samo uz specijalnu opremu
 • Tranzitni kapacitet 15-30 osoba u minuti
bar-st-duo-ps

Bar St-Duo dvostruka obrtna barijera je najefikasnije rešenje u okruženju gde se zahteva minimalni prostor za instalaciju a istovremeno je postoji visoka frekvencija kretanja ljudi.

Ovo barijera je karakteristična po tome što ima dva stative glave, svaka sa jedne strane rampe, koji obezbeđuje nezavisnu odlazak u bilo kom pravcu. Veliki kapacitet, moderan i atraktivan dizajn, funkcionalanost i  pouzdanost, minimalni troškovi i najmodernija tehnologija proizvodnje garantuje visok nivo kvaliteta, to su sve osobine koje čine da Bar ST-DUO barijera bude najefikasniji deo usvakog enterijera ili eksterijera.

Moderna upravljačka elektronika omogućava lako podešavanje sopstvenog operativnog režima rada i istovremeno omogućava komunikaciju sa različitim tipovima identifikacija i signalnih uređaja.

Barijera je napravljena u skladu sa orijentacijom ruke  pravo (Standard) ili levo. Barijera BAR ST Duo može biti opremljena sa anti-panic funkcijom za jednu ili obe glave.

Osnovne karakteristike

Pouzdanost

 • Dug radni vek mehaničke konstrukcije
 • Mogućnost pokrivanja nerđajućim čelikom
 • Dvosmerni prolaz

Nivo sigurnosti

 • Obrtne nožice se mogu demontirati samo uz specijalnu opremu
 • Ritacioni deo se može demontirati samo uz specijalnu opremu

Prolaz u slučaju nestandardni situacija

 • U slučaju nestanka struje kontinuirani rad preko akumulatora (6 sati)
 • Anti-panic funkcija opciono
 • GO- CALL funkcija opciono
 • Senzori ukazuju na nedozvoljen pokušaj prelaska preko ili puzanja ispod
 • Ova barijera nije namenjen za invalidska kolica (potrebno ju je nadograditi putem vrata)

Instalacija i konfiguracija

 • Lako montaža
 • Integrisani čitač kontrole pristupa
 • Podešavanja parametarske funkcije, daljinski upravljač parametara

Sposobnost da kontroliše

 • Panel osetljiv na dodir
 • Softver T-MON preko PC-ja
 • Kontrola pristupa

Tranzitni kapacitet

15 – 30 osoba u minuti (u zavisnosti od vrste sistema za kontrolu pristupa)

Nivo bezbednosti

Srednji nivo