ZKACCESS software za kontrolu pristupa

Rešenje za velike, male i srednje kompanije

Software za Kontrolu pristupa koji radi sa C3100, C3 200, C3 400, inbio 160, Inbio 260, Inbio 460, EC 10 elevator controll ( Interloking, Multicard open, LINKAGE)  Zkaccess je zaseban sistem koji moze da se integrise sa ZKtime V20

ZKACCESS V20 WEB SRPSKI

nekoliko bitnih elemenata sistema 

Osnovni izvestaj 

ZKaccess V20 radi u kombinaciji sa sistemom ZKtime i ZKreport,  ZKAccess V20 WEB Access Control software za Kontrolu pristupa koji radi sa C3100, C3 200, C3 400, inbio 160, Inbio 260, Inbio 460, EC 10 elevator controll ( Interloking, Multicard open, LINKAGE) kontrolerima .

ZKaccessV20 može da radi samostalno ili da se integrise sa ZKtime V15