ZKReport V20 Elektronski karneti EK

Najbolje rešenje za  velike i srednje kompanije

Modul za kreiranje automatskih digitalnih elektronskih karneta za svakog zaposlenog sa mogucnocu editovanja podataka za tekuci I prosli mesec obracun radnih sati, preraspodela radnih sati , vrste plaćanja, editovanje, dodavanje, samostalno prilagodjavanje karneta, kreiranje razlicitih nivoa karneta prema razlicitim odeljenjima u okviru jedne kompanije.

VRSTE PLAĆANJA ILI ELEKTRONSKI KARNETI

Vrste placanja ili obracunske liste elektronski karneti su osnovna potreba svake vece kompanije. Uvodjenjem modula Vrste Placanja obezbedjujemo kompletno elektronsko vodjenje karneta, radnih listi, preraspodela radnih sati, saldiranje radnih sati mesecno godisnje  kao i elektronsko potpisivanje i overavanje radnih list od strane Sefova odeljenja ili HR menagera sa razlicitim nivoima potipsivanja. Modul Vrste placanja priprema radne liste i podatke za izvoz u neki drugi program za ERP i oracun zarada. Selekcijom odeljenja, zaposlenih, i mesec  za koji zelimo da uredjujemo karnete otvara nam se radna lista za svakog zaposlenog. Pritiskom na ime  zaposlenog razmotavamo radnu listu sa podacima. U prvim horizontalnim kolonama su kontrolni podaci koji su proizvod zadatih kalkulacija i pristiglih logova sa terminala. U elektronskim radnim listama šefovi odeljenja vrše preraspodelu radnih sati ili koriguju radne sate u skladu sa pravilima kompanije. Sistem moze sam da upisuje sva odsustva koja su odobrena i pokrivena doznakama kao i odobrene godisnje odmore i sluzbene putne naloge ili sluzbene izlaske. Takodje Sistem sam upisuje verske praznike i neradne dana iz kalendara.

Modul namenjen za velike korporacije sa velikim opsegom i razlicitim siframa placanja kao i razlicitim vrstama placanja i razlicitim tipovima rada.Razlicite stimulacije zaposlenih i vodjenje svakog pojedinacnog radnog mesta