ZKTIME V20 Licence CLOUD/PRIVATE

Cene za online Web aplikaciju za evidenciju radnog vremena, Osnovna platforma na koju se nagograđuju svi ostali moduli, sluzi da unos i podešavanje kompletnog sistema, poseduje osnovne tipove izveštaja, ručni unos odsustva, smene, radne kalendare, izvoz u exel, pdf,csv

ZKTime V20 Light LT

65
380
Mesečno Cloud
kupovina 
 • do 100 zaposlenih
 • do 5 Terminala
 • Besplatna podrška mesečno 30min/cloud
 • Aplikacija ZKMobi Time
  1 tablet ili 1 mobilni telefon

ZKTimeV20 Business RT

90
520
MESEČNO CLOUD
Kupovina
 • do 250 zaposlenih
 • do 20 Terminala
 • Besplatna podrška mesečno 30min/cloud
 • Aplikacija ZKMobi Time
  5 tableta ili 5 mob. telefona

ZKTimeV20Profesional PT

140
980
MESEČNO CLOUD
kupovina
 • do 500 zaposlenih
 • do 20 Terminala
 • Besplatna podrška mesečno 60min/cloud
 • Aplikacija ZKMobi Time
  10 tableta ili 10 mob. telefona

ZKTimeV20 Corporate CT

180
1,380
Mesečno Cloud
kupovina
 • preko 500 zaposlenih
 • do 20 Terminala
 • Besplatna podrška mesečno 60min/cloud
 • Aplikacija ZKMobi Time
  10 tableta ili 10 mob.

Terminal Licenca TL10

50
400
MESEČNO CLOUD
kupovina

ZKMobi-Time Apps

15
92
MESEČNO CLOUD
Kupovina
 • Dodatna licenca za još 10 aplikacija Cloud
 • Dodatna licenca za još 10 aplikacija uz:
  Business RT
  Profesional PT
  Corporate CT

ZKReport Moduli za izveštavanje

Nadograđuje se na ZKtime V20 uz Osnovnu verziju uključeni su moduli (neregularnosti, status report, kašnjenja, chrono, auto mail, pauze, standardni, ostvareni sat)

ZKReport V20 Light LR

0
335
Mesečno Cloud
kupovina 
 • do 100 zaposlenih
 • do 5 Terminala
 • besplatna podrška mesečno 30min/cloud
 • besplatno uz CLOUD

ZKReport V20 Business RR

0
450
MESEČNO CLOUD
Kupovina
 • do 250 zaposlenih
 • do 20 Terminala
 • besplatna podrška mesečno 30min/cloud
 • besplatno uz CLOUD

ZKReport V20
Profesional PR

0
667
MESEČNO CLOUD
kupovina
 • preko 250 zaposlenih
 • do 20 Terminala
 • besplatna podrška mesečno 60min/cloud
 • besplatno uz CLOUD

MASTER – T IME je sklop programa ZKtime i ZKreport, ne podržava nadogradnju bilo koji modula, ne podržava veći broj terminala od 2 i veći broj zaposlenih od 100

Sadrži sledeće opcije i izveštaje:

Služi da unos i podešavanje kompletnog sistema, poseduje osnovne tipove izveštaja, ručni unos odsustva, smene, radne kalendare, izvoz u exel, pdf,csv, neregularnosti, status report, kašnjenja, chrono, auto mail, pauze, standardni, ostvareni sat

MASTER – T IME 
ZKtime +ZKreport

368
kupovina
 • do 100 zaposlenih
 • do 2 Terminala
 • Master Time je sklop programa ZKtime i ZKreport
 • na Master Time nije moguce dodavati više terminala kao ni već broj zaposlenih
 • na master Time nije moguće dodavati druge module

PROFESIONALNI MODULI

 Svi profesionalni moduli mogu da se instaliraju isključivo ako je predhodno isntalirana bilo koja verzija ZKtime i ZKreport

ZKReport V16 Elektronski karneti EK

Instalira se uz zkreport 
1,035
Trajna licenca

Modul za kreiranje automatskih digitalnih elektronskih karneta za svakog zaposlenog sa mogućnošću editovanja podataka za tekući i prošli mesec obračun radnih sati, preraspodela radnih sati , vrste plaćanja, editovanje, dodavanje, samostalno prilagođavanje karneta, kreiranje različitih nivoa karneta prema različitim odeljenjima u okviru jedne kompanije.

ZKReport V16 Digitalna overa karneta DK

INSTALIRA SE UZ ZKREPORT
495
trajna licenca

Modul za digitalnu overu karneta u 3 nivoa, potpisivanje radnih listi, zaključavanje, štampanje, pripremanje podatakaza za izvoz u druge programe za obračun zarada

ZKReport V16 Vizitor

INSTALIRA SE UZ ZKREPORT
750
TRAJNA LICENCA

Praćenje posetioca sa najavom, overom, istorija posetilaca, automatsko čitanje lične karte ili skeniranje pomoću skenera za lične karte. Izdavanje kartice za goste koja je predhodno isprogramirana bez mogućnosti online sinhronizacije sa terminalima

ZKReport V16 Kretanje zaposlenih

Instalira se uz zkreport 
1,350
Trajna licenca

Modul namenjen za prebacivanje i kretanje zaposlenih na različita područja rada, različite lokacije, terenski rad. Koristi se ako postoji više objekata za evidentiranje. Ovim modulom obezbeđujemo da radnici mogu raditi određeni period na različitim lokacija, obradu karneta može da radi nadređeni na kojoj se lokaciji zaposleni trenutno nalazi, prilikom prelaska na drugu lokaciju otvara se mogućnost da karnete vodi nadređeni druge lokacije samo za period dok je radnik radio u njegovom području ili odeljenju. Time smo obezbedili da svaki nadređeni može da upravlja karnetom samo za dane dok je zapolseni radio kod njega, planiranje kretanja , raspored radnika na druga područja

ZKReport V16 Odsustva

INSTALIRA se UZ ZKREPORT
690
trajna licenca

Planiranje godišnjih odmora, zahtevi, HR-odobravanje, slobodni dani, kvote, unos doznaka i validiranje unešenih bolovanja, email notifikacija. Modul Raspored Godišnjih odmora obezbeđuje praćenje i raspodelu godišnjih odmora kao i planiranje Rasporeda Godišnjih odmora. Modul Bolovanje obezbeđuje unos bolovanja unos primljenih doznaka sa delovodnim brojem, odbijanje ili korekcija. Pristup modulu imaju predefinisane osobe koje su već dodeljenje kroz glavni sistem ZKtime. Kvote unos i praćenje utrošenih dana odsustva, Pregled odsustva i unos doznaka, Zahtev za novom vrstom odsustva, Automatsko odobravanje zahteva za odsustvo 

ZKReport V16 Export Manager Sinhronizacija

INSTALIRA se UZ ZKREPORT
518
TRAJNA LICENCA

Modul Export Manager Sinhronizacija ( modul namenjen za integraciju sa drugim softverskim rešenjima za obračun zarada putem integracione tabele na MS SQL nivou ili putem foldera i CVS faila) na nivou servera. Na ovaj način podatke obračunatih radnih vremena nije moguće ručno korigovati niti menjati već obračunato radno vreme se snima u integacionu tabelu u bazi iz koje drugi softweri preuzimaju podatke. Na ovaj način sprečavamo ručno korigovanje izveženih podataka od strane zaposlenih. Modul Sinhronizacija takođe ima mogućnost za automatski uvoz novih radnika s svim podacima i slikama zaposlenih i njihovih područja iz drugih softwera u ZKtime 


ZKIvision V16 IP CAM 

Instalira se uz zkreport 
560
Trajna licenca

Integracija sa CCTV kamerama prilikom evidentiranja prolaza, Beleženje Slika + Video zapisi prikaz online na računaru sliku ili video u opciji ZKteport (STATUS REPORT) osobe koje se evidentiraju na terminalima prikazije se slika iz baze + slika ili video sa kamere

ZKActive Directory

INSTALIRA se UZ ZKREPORT
450
trajna licenca

Modul za sinhronizaciju sa Active Direktoriumom I Domen Kontrolerom  u okviru kompanije, Logovani korisnik na računaru ne mora da kuca password prilikom logovanja na sistem

ZKRestoran Menza – Kantina

INSTALIRA se UZ ZKREPORT
1,890
TRAJNA LICENCA

Zaseban Modul za obračun izdatih obroka u menzama u okviru kompanije sa limitiranjem dnevnih obroka, i planiranjem obroka za naredne dane

ZKTravelorder

PUTNI NALOZI GPS
1,800
Trajna licenca

Putnicki, Teretni, kombinovani teretni, individualni, putni nalozi, Integracija sa GPS predefinisanim lokacijama

Telefonska podrška 25

naplaćuje se po satu
28
po započetom satu

Telefonska ili Team viver podrška naplaćuje se po započetom satu

Podrška izlazak 150

NAPLAĆUJE SE PO danu 7h
150
po odlasku

Izlazak programera na lokaciju / podrška naplaćuje se po danu maximum 7h, opciono se dodatno naplaćuje kilometraža ako je objekat više od 150 km od centra Beograda 

SAMOSTALNI PROGRAMI

Svi samostalni programi se instaliraju zasebno na server i nisu direktno zavisni od programa ZKtime i ZKreport

ZKFuelcontroll TG 

Sistem za kontrolu točenja goriva

7,500
Trajna licenca

Sistem obezbeđuje da se gorivo može točiti jedino u posebno obeležena vozila, uz automatsku akviziciju svih relevantnih podataka u vezi točenja goriva. Postavlja se na postojeće pumpe za točenje goriva. Sistem koristi RFID tehnologiju u cilju identifikacije vozila, vlasnika i osnovnih informacija o gorivu. 

ZKticketing 

sistem za rezervaciju, prodaju ulaznica
4,200
trajna licenca

Za ulazak u objekte koriste se dve vrste ulaznica – pretplatne i jednokratne. Pretplatne karte (ulaznice), VIP karte i službene identifikacione karte su tehnološki identične. Izrađene su u formatu kreditne kartice, sa elektronskim čipom sa memorijom tipa „čitaj/piši“ (beskonaktna smart kartica). Primenjena je Philips-ova MIFARE® tehnologija. Personalizovane su, sa jedinstvenim identifikacionim parametrima svakog korisnika.

ZKinventory 

Sistem za popis osnovnih sredstava
4,200
TRAJNA LICENCA

Sistem za evidenciju, praćenje i obračun osnovnih sredstava Sistem OSRED, na osnovu kataloga podataka o lokacijama, osnovnim sredstvima, radnicima, amortizacionim i revalorizacionim podacima, kontnom planu i drugim potrebnim podacima omogućuje uvid u lokacijsko i finansijsko stanje osnovnih sredstava 

ZKAccess V16 WEB

WEB Access Control SRPSKI

Software za Kontrolu pristupa koji radi sa C3100, C3 200, C3 400, inbio 160, Inbio 260, Inbio 460, EC 10 elevator controll ( Interloking, Multicard open, LINKAGE)  Zkaccess je zaseban sistem koji može da se integriše sa ZKtime V20

ZKpatrol Guard

Kontrola portira
690
trajna licenca

Kontrola portira i obilazaka objekata (ovaj modul ide uz ZKaccess V15 Access Control i radi sa terminalima PT100 a postoji verzija programa samo za taj uređaj

ZKCare i Z Kcare+

odrzanja ili tehnicka podrska tava
60
Mesečno 

Kompletna Briga o administraciji i radu na softweru, ovom opcojom korisnici nisu dužni da imaju osobe koje će se baviti programom već to mi radimo on-line, Unos novih zaposlenih, brisanje zaposlenih, unos ili izmene kartica, izvlačenje izveštaja po nalogu korisnika i slanje nadređenima na e-mail.

Minimum system requirements ZKTime

(neophodna konfiguracija za instalaciju programa)

Prilikom kupovine softvera ZKTime V20 i ZKReport V20 sa dodatnim modulima, potrebno je da računar/server ispuni određene zahteve, kako bi sistem evidencije radnog vremena mogao da funkcioniše bez poteškoća. Obzirom na to da je sistem za evidenciju radnog vremena centralizovan, njegova glavna prednost u odnosu na konkurenciju jeste to da se na strani klijenta ne instalira nikakva dodatna aplikacija, već je potrebno da korisnik u svom web pretraživaču ukuca ip adresu servera na kome se nalazi instaliran sistem.

Software requirements

Operating system

Microsoft Windows 10 64-bit                               Microsoft Windows Server 2012R2 64-bit Microsoft Windows Server 2014R2 64-bit Microsoft Windows Server 2016R2 64-bit


 Database

Microsoft SQLServer 2012 64-bit      Microsoft SQLServer 2014 64-bit EXPRESS    Microsoft SQLServer 2014 64-bit     Microsoft SQLServer 2014 64-bit EXPRESSI Microsoft SQLServer 2016 64-bit        Microsoft SQLServer 2014 32/64-bit EXPRESS


Internet Information Services

IIS 8.0 is only available in Windows Server 2012

IIS 8.5 is included in Windows Server 2012 R2 and Windows 8.1

IIS 10 is included in Windows Server 2016 and Windows 10

Minimum hardware requirements

CPU: Intel® Core™ i3 Processor

Minimalno slobodnog prostora HDD 500GB

Minimalno RAM Memory: 4GB DDR3 DDR4

Recommended hardware requirements

CPU: Intel® Core™ i5 Processor

HDD: 1TB SSD

Optimalno RAM Memory: 8GB DDR3 DDR4