Razrešenje gužve i stresa u čekaonicama

Tehničko rešenje za upravljanje redovima u cekaonicama

Sistem omogućava klijentima i službenicima radnu atmosferu bez gužve.

Građanin/klijent, prilikom ulaska u šalter salu odnosno čekaonicu, prilazi korisničkom metalnom pultu na kome se nalaze anti-vandal dugmad ili ekran osetljiv na dodir za izbor usluge, gde se bira vrsta usluge koju želi. U samom kućištu se nalazi i štampač za štampanje listića. Ukoliko je instalirana verzija bez touch screen-a pored svakog anti-vandal dugmeta se nalazi dioda u metalnom kućištu koja signalizira da li je funkcija/usluga aktivna u tom trenutku. Posle izbora korisnik dobija listić na kome se pored rednog broja klijenta, spiska šaltera koji rade izabranu uslugu i naziva izabrane usluge, nalazi logo opštine/banke/ustanove, tačno vreme izdavanja listića, kao i orijentaciono vreme usluge (menadžment postavlja reklamu na listić koja se svakodnevno može ažurirati sa PC računara korišćenjem bilo kojeg veb pretraživača). 


Bez gužve, stresa i visoko tehnološki organizovan način obavljanja posla sa ravnomernom raspodelom posla među radnicima

Razrešenje gužve i stresa u čekaonicama; Garantuje poverljivost informacija na šalteru; Nema stresa za klijenta: jedna usluga ima jedan red čekanja! Svi meniji, listići, dijalozi i softver su na SRB/HR/BiH/MNE jeziku


Anti-vandal dizajn hardvera

Potpuna podrška za osobe sa invaliditetom (npr. svaki službenik ima mogućnost korišćenjem veb pretraživača umesto klijenta odštampa listić na pultu za izdavanje listića ili na ekranu svog računara. Integrisani sistem ozvučenja putem kojeg se automatski prozivaju klijenti; Pregled svih statistika i podešavanja se vrši putem “Google Like” korisničkog interfejsa; Uređaj je u potpunosti modularan (i hardver i softver); 

LED EKRANI NA PULTU

Građanin/klijent čeka da se njegov/njen broj pojavi na displeju za uslugu koju je izabrao i/ili da bude prozvan putem razglasa.

LED displej

Pored LED displej nad svakom radnom mesto može postojati i centralni displeji koji pokazuju brojeve koji se trenutno obrađuju i šalter/soba na kojima se klijenti sa tim rednim brojevima uslužuju. Posle svake promene (prozivke sledećeg građanina/klijenta) može se čuti i zvučna signalizacija. Za ustanove gde je raspored šaltera/kancelarija manje-više intuitivan umesto centralnog displeja može se koristiti “mali” displej za datu uslugu koji u tom slučaju ima istu funkciju kao centralni displej, osim nedostatka informacije o šalteru na kojem se korisnik sa datim brojem uslužuje. 

Svaki službenik može raditi više vrsta usluga po različitim prioritetima

Građanin/klijent čeka da se njegov/njen broj pojavi na displeju za uslugu koju je izabrao i/ili da bude prozvan putem razglasa. Klijent može da bez instalacije nikakve aplikacije na svom mobilnom telefonu da putem svog mobilnog telefona uzme listić sa rednim brojem i da prati status redova u ekspozituri! Na ulazu u ekspozituru se nalazi QR kod čijim skeniranjem klijenti mogu dobiti opciju da uzmu elektronski listić za čekanje u redu i da prate status redova u samoj ekspozituri;


Na ulazu u ekspozituru se nalazi QR

Službenik nakon svakog obrađenog korisnika pritiska funkcijski taster “sledeći klijent”. U slučaju nepojavljivanja korisnika sa datim brojem broj se može staviti na čekanje, odbaciti ili ponovo pozvati predhodni broj. Službenik na početku svog rada se identifikuje i definiše vrstu usluge koju će obavljati. Tokom rada može menjati vrstu usluge, otići na pauzu i sl. službenik može pritiskom na funkcijski taster “POZIV” da zvučno prozove klijenta.