Androd i ios aplikacija za evidenciju radnog vremna.

Web software za evidenciju radnog vremena.

Barijere i tripodi za sprecavanje ne autorizovanih prolaza.

Evidentiranje pomocu NFC tehnlogije mobilnih telefona