h_slide1

S TELEMATSKIM SISTEMOM DO UREĐENOG POSLOVANJA

Telematski sistem CVS Mobile poslovno je rešenje koje obezbeđuje besprekorno upravljanje voznim parkovima, radnim procesima i mobilnim zaposlenima. Pogodan je za upotrebu na mnogobrojnim područjima, pre svega u transportu, logistici, građevinarstvu, putničkom saobraćaju i u mnogobrojnim privatnim ili javnim organizacijama orijentisanim na usluge.

Prednosti su kao na dlanu – pored očiglednih ušteda u troškovima i vremenu i ušteda kod korišćenja goriva, preduzeće takođe dobija bolji uvid u rad zaposlenih i efikasniju upotrebu resursa.

CVS Mobile vam s telematskim rešenjima automatizuje i optimizuje poslovanje – a vi možete da se posvetite svojoj ključnoj delatnosti.

Funkcionalnosti

S TELEMATSKIM SISTEMOM DO UREĐENOG POSLOVANJA

Telematski sistem CVS Mobile je poslovno rešenje koje obezbeđuje besprekorno upravljanje voznim parkovima, radnim procesima i mobilnim zaposlenima. Pogodan je za upotrebu na mnogobrojnim područjima, pre svega u transportu, logistici, građevinarstvu, putničkom saobraćaju i u mnogobrojnim privatnim ili javnim organizacijama orijentisanim na usluge.

Prednosti su kao na dlanu  – pored očiglednih ušteda u troškovima i vremenu i ušteda kod korišćenja goriva, preduzeće takođe dobija bolji uvid u rad zaposlenih i efikasniju upotrebu resursa.

Upravljanje voznog parka

VOZNI PARK POD NADZOROM

Telematski sistem CVS Mobile omogućava preduzeću jednostavno upravljanje i tačan nadzor voznog parka. Uz njegovu pomoć vaše preduzeće može da u svakom trenutku ima na raspolaganju podatke o lokaciji i stanju vozila, kao i o zadacima koje obavljaju vozači.

Upotreba inteligentnih terminala omogućava tačnu, preglednu i u pogledu cene efikasnu komunikaciju između upravnika voznog parka, dispečera zadataka i vozača.

POVEZANI I INFORMISANI

U sistemu CVS Mobile strankama nudimo i dodatna aplikativna proširenja telematskih rešenja na internetske ili mobilne portale. Time je omogućeno praćenje tereta/vozila/vozača pomoću različitih uređaja. Telematska rešenja omogućavaju niz optimizacija poslovanja, među kojima prednjače optimizacija radnog vremena i vožnji vozača te optimizacija korišćenja goriva. Gomila prikupljenih podataka o vozilima i načinu vožnje upravniku voznog parka omogućuje tačno planiranje opterećenja vozila i servisnih intervala.

Telematski sistemi za upravljanje voznog parka vode brigu o:

resitve

 • Praćenju vozila i tereta
 • Potpunom nadzoru nad voznim parkom
 • Navigaciji vozača i optimizaciji puta
 • Potpunoj telemetriji voznog parka
 • Optimizaciji korišćenja goriva
 • Optimizaciji radnog vremena i vožnji vozača

S telematskim rešenjima CVS Mobile vam automatizuje i optimizuje poslovanje – a vi možete da se posvetite svojoj ključnoj delatnosti.

Upravljanja radnim procesima

SISTEM KOJI ZNA ŠTA SE DOGAĐA NA RADNOM MESTU

Telematski sistemi pored stalne komunikacije između vozača i upravnika voznog parka ili dispečera omogućavaju takođe pregledno i jednostavno upravljanje radnim procesima. Sistemsko rešenje preuzima brigu kako o funkciji prijave vozača na radno mesto tako i o vođenju prisutnosti vozača u vozilu ili o nadzor radnih mesta na kojima se vozači menjaju.

VISOKA EFIKASNOST I RAD BEZ GREŠAKA

Unos događaja i njihovih stanja dodatno podiže upotrebnu vrednost telematskog sistema i time doprinose uređenosti i vođenju osnovnih radnih jedinica naručitelja, a upravnik ujedno ima bolji uvid u stvarno stanje. Obezbeđena dvosmerna komunikacija omogućava visoku efikasnost rada bez grešaka, a telematski sistem brine o optimizaciji radnih postupaka kod pojedinih zadataka.

INFORMACIJE KOJE POMAŽU RAČUNOVODSTVU, KADROVSKOJ SLUŽBI…

Integracija telematskog sistema s centralnim informacionim sistemom preduzeća omogućava razmenu podataka između različitih aplikacija, što vašem preduzeću pojednostavljuje vođenje dokumentacije i upravljanje njome. Sistemska rešenja koja vode brigu o automatskom zahvatanju i prenosu podataka takođe su bitno tačnija od ručnih unosa, zbog čega je u poslovanju manje grešaka i zloupotreba.

OTKRIJTE USKA GRLA U POSLOVANJU

Povezanost s centralnim informacionim sistemom vašem preduzeću omogućava i tačnije analize radnih procesa i njihovu optimizaciju, pošto pomoću različitih provera brzo otkrivate uska grla u poslovanju.

Telematski sistemi za upravljanje radnim procesima vode brigu o:

 • Efikasnom delovanju radnih procesa
 • Efikasnom upravljanje zaposlenima i zadacima
 • Optimizaciji radnih postupaka
 • Neograničenoj komunikaciji među korisnicima sistema
 • Integraciji s centralnim informacionim sistemom i proširenju njegove funkcionalnosti

Upravljanje resursima u preduzeću

MOŽETE DA UPRAVLJATE SAMO RESURSIMA KOJE POZNAJETE I KOJIMA OVLADATE

Potpuni pregled nad resursima preduzeća uz odgovarajuće upravljanje obezbeđuje njihovo efikasno korišćenje i preduzeću u svakom trenutku daje informacije koji su resursi na raspolaganju, koja područja su kritična i gde se još nalaze zalihe. Sistemsko rešenje detaljno prati i sve troškove povezane s resursima preduzeća i može na odgovarajući način da reaguje (obavesti odgovorne) ako troškovi premaše postavljene ograničenja.

PRATITE TROŠKOVE PO TROŠKOVNIM MESTIMA

Praćenje vozila služi za detaljan pregled nad zadacima koje obavljaju zaposleni, a lokacioni i telemetrijski podaci zajedno s unosom stanja od strane zaposlenih omogućavaju veoma dobro praćenje troškova po vozilima, zaposlenima, zadacima i/ili troškovnim mestima.

BUDITE PRECIZNIJI PRI PLANIRANJU POSLOVANJA

Uvedeni telematski sistemi pomažu tačnijem planiranju, jer vaše preduzeće na osnovu potpune istorije proteklih događaja lakše predviđa buduće poslovanje.

Telematski sistemi za upravljanje resursa u preduzeću vode brigu o:

 • Praćenju vozila/vozača i zadataka koje obavljaju
 • Praćenju troškova po vozilima, zaposlenima, zadacima i/ili troškovnim mestima
 • Efikasnom korišćenju resursa preduzeća
 • Izradi naprednih analiza i izveštaja
 • Otkrivanju uskih grla u poslovanju preduzeća
 • Integraciji s centralnim informacionim sistemom i proširenju njegove funkcionalnosti

GPS SOFTWARE

 

POSLOVNI SOFTVER

CVS Mobile vam nudi napredan telematski sistem praćenja. On sadrži softverski paket, koji obuhvata pet aplikacija. One svojom međusobnom povezanošću vode brigu o tačnom delovanju sistema praćenja i upravljanja voznim parkom.

Profesionalna nadzorna aplikacija

SVE NA JEDNOM MESTU

Profesionalna nadzorna aplikacija je brza, sposobna i jednostavna za korišćenje. Namenjena je upravljanju voznim parkom i optimizaciji radnog vremena i troškova na svim nivoima poslovanja preduzeća. Omogućava neprekidno praćenje vozila, efikasan nadzor, pregled istorije obavljenih vožnji, naprednu analizu podataka, prikaz trenutnog stanja čitavog voznog parka, nadzor nad troškovima voznog parka, kao i optimizaciju puta pojedinačnih vozila/vozača i radnog vremena.

Profesionalna nadzorna aplikacija omogućava:

 • Analizu prikupljenih podataka
 • Pregled istorije obavljenih vožnji i događaja na putu
 • Neograničenu komunikaciju sa vozačima i između vozača
 • Optimizaciju puta
 • Slanje optimalnih puteva vozaču
 • Unos tačaka od interesa (POI) – lokacije i poligoni
 • Zaključavanje optimalnog puta i alarmiranje kod prekršaja – koridori
 • Proveravanje prisutnosti na lokacijama
 • Usputno izračunavanje vremena i udaljenosti do cilja (ETA)
 • Praćenje tereta preko Interneta
 • Prijavu vozača
 • Evidenciju rada i dnevnice
 • Automatsku izradu putnih naloga
 • Nadzor nad troškovima voznog parka
 • Podelu u grupe vozila s obzirom na poslovno jedinicu ili podizvođača

Ukratko, profesionalna nadzorna aplikacija korisno je oruđe, s kojim vaše preduzeće može da uštedi vreme, poboljša kvalitet usluga i poveća zadovoljstvo stranki.

Razmena podataka

POUZDAN PRENOS PODATAKA

U kompaniji CVS Mobile razvili smo komunikacioni interfejs za podatke koji omogućava povezivanje s različitim postojećim informacionim sistemima i/ili bazama podataka. Namenjen je prenosu podataka o putnim nalozima, naknadama za troškove prevoza i drugih podataka u namenski izrađene aplikacije za prenos podataka na terminal u vozilu. Rešenje upotrebljava najnovije tehnologije koje vode brigu o pouzdanom povezivanju i proveravanju podataka – što brže i jednostavnije. Na taj način znate da su vaši podaci uvek brižljivo sačuvani i zaštićeni.

Navigacija i neograničena komunikacija

EFIKASNO KOMUNICIRANJE JE KLJUČ DO USPEHA

U rešenju CVS Mobile u vozila ugrađujemo inteligentni višejezički terminal opremljen grafičkim displejom osetljivim na dodir, koji omogućava navigaciju vozača i brigu za troškovno efikasnu i pre svega neograničenu pisanu komunikacijo s vozačem i između vozača. Rešenje nudi i mnogobrojne funkcionalnosti bez kojih savremena telematska rešenja teško možemo i da zamislimo.

Komunikaciona oprema omogućava:

 • Slanje radnih naloga u vozilo
 • Beleženje troškova goriva i drugih troškova
 • Skeniranje, štampanje i slanje dokumenata iz vozila
 • Navigaciju glasom (turn-by-turn)
 • Neograničenu pisanu komunikaciju preduzeće-vozači i vozač-vozač
 • Slanje optimalnog puta (rute) iz kancelarije u vozilo
 • Određivanje statusa vozila ili vozača

DODATNE APLIKACIJE PO MERI

Bogata praktična iskustva navela su nas takođe na razvoj dodatnih, uskonamenskih aplikacija koje su preduzećima potrebne u pojedinim privrednim delatnostima. Primeri takvih aplikacija su unos naloga za utovar za teretna vozila, kao i spisak paketa i štampanje naloga za izdavanje za paketnu distribucijo.

I za vaše preduzeće možemo da razvijemo ili prilagodimo postojeća rešenja, koja će biti što je moguće bolje usklađena s vašim poslovanjem.

Internetska nadzorna aplikacija

SVE JE NA INTERNETU

U kompaniji CVS Mobile razvili smo internetsku aplikaciju koja upravniku omogućava rad ili nadzor nad voznim parkom. Za svoje delovanje upotrebljava Internet pregledač (npr. Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Apple Safari…), pa dodatni softver nije potreban. Namenjena je upravnicima koji su dosta na terenu i koji za praćenje poslovanja koriste i javne računare.

Nudimo takođe i različite internetske usluge praćenja kojima vaše preduzeće može svojim strankama da omogući praćenje tereta ili vozila.

Mobilni portal

INFORMACIJE NA MOBILNIM TELEFONIMA

Dinamika poslovanja je sve veća, pa je vlasnicima i upravnicima voznih parkova potreban pristup do informacija o njihovom stanju u svakom trenutku. Mobilno rešenje vam nudi brz i jednostavan pristup do osnovnih informacija o stanju vozila preko mobilnog telefona kako grafički tako i tekstualno. Mogu da ga koriste sve osobe koje su često na terenu i nemaju pristup do računara.

Hardver

S TELEMATSKIM SISTEMOM DO UREĐENOG POSLOVANJA

Telematski sistem CVS Mobile je poslovno rešenje koje obezbeđuje besprekorno upravljanje voznih parkovima, radnih procesima i mobilnim zaposlenima. Primeran je za upotrebu na mnogobrojnim područjima, pre svega u transportu, logistici, građevinarstvu, putničkom saobraćaju i mnogobrojnim privatnim ili javnih organizacijama orijentisanim na usluge.

Prednosti su kao na dlanu – pored očiglednih ušteda u troškovima i vremenu i ušteda kod korišćenja goriva, preduzeće takođe dobija bolji uvid u rad zaposlenih i efikasniju upotrebu resursa.

S telematskim rešenjima CVS Mobile vam automatizuje i optimizuje poslovanje – a vi možete da se posvetite svojoj ključnoj delatnosti.

elemetrija i podaci o vozilimaGPS-Devices

TELEMETRIJA POZNAJE VOZILO

Sistemi koji su ugrađeni u savremena teretna vozila i radne mašine pravi su računari u malom. Ugradnjom odgovarajućih interfejsa vaše preduzeće može da prati delovanje tih sistema i dobijene informacije upotrebi za još efikasnije upravljanje voznim parkom i radnim vremenom časom zaposlenih.

KAD PODACI PROGOVORE

Upravnik u preduzeću može jednostavno da prati i analizira telemetrijske podatke iz vozila – prosečno i ukupno korišćenje goriva, oscilovanje nivoa goriva u rezervoaru, način vožnje, aktuelno stanje, radne časove vozača i više drugih ažurnih podataka.

mydesktop

Telemetrijski podaci su upotrebljivi za:

 • Praćenje potrošnje goriva
 • Detekciju pada nivoa goriva u rezervoaru
 • Praćenje obrtaja motora i štedljivu vožnju
 • Analizu podataka iz digitalnog tahografa

NADGRADITE VEŠTAČKU PAMET

Kao upravnik voznog parka možete pomoću različitih prekidača i senzora da pratite i beležite različite događaje i vreme njihovog trajanja. Među senzorima se najčešće koriste rešenja za hidrauliku, vrata (otvorena/zatvorena), taksimetar (uključen/isključen), plava svetla vozila za spasavanje (uključena/isključena), SOS taster, razgrtanje snega ili posipanje kolovoza itd. Pomoću senzora temperature možete da pratite  temperature komora za hlađenje.

ehnologije za ovladavanje radnim vremenom

VREME JE NOVAC

Mi u CVS Mobile smo stručnjaci za razvoj tehnologija za ovladavanje radnim vremenom. Naši telematski sistemi sadrže rešenja za prijavu vozača, evidentiranje radnog vremena terenskih radnika i pražnjenje vozačke kartice na daljinu. Omogućavamo mnogobrojne funkcije kojima olakšavamo rad kako vozačima tako i administrativnim radnicima.

Grane privrede

PROFESIONALCI KORISTE PROFESIONALNA REŠENJA

Softver CVS Mobile odlično služi preduzećima koja se bave različitim vrstama transporta u najrazličitijim granama privrede. Ovladavanje i upravljanje voznim parkom, bez obzira da li se radi o 3 ili 300 vozila, bitno je lakše ako upravniku (upravnicima) pri radu pomaže savremeni softver, koji različitim automatizovanim postupcima u velikoj meri olakšava i ubrzava sam rad. Vaše preduzeće može da ostvari velike uštede i optimizacijom transportnih puteva, koja mu nudi bolji uvid u delovanje voznog parka – kako kod kuće tako i u inostranstvu.

Predstavljamo vam različite funkcionalnosti telematskih rešenja CVS Mobile, prilagođene zahtevima preduzeća iz pojedinih grana privrede. U slučaju da vaše preduzeće ima dodatne specifične potrebe, nudimo vam takođe razvoj funkcionalnosti i interfejsa po meri.

Logistička preduzeća

REŠENJA ZA PODRUČJE LOGISTIKE, TRANSPORTA I DISTRIBUCIJE

Softver CVS Mobile odlično služi preduzećima koja se bave različitim vrstama transporta. Ovladavanje i upravljanje voznim parkom, bez obzira da li se radi o 3 ili 300 vozila, bitno je lakše ako upravniku (upravnicima) pri radu pomaže savremen softver, koji različitim automatizovanim postupcima u velikoj meri olakša sam rad. Vaše preduzeće može da ostvari velike uštede i optimizacijom transportnih puteva, koje mu nudi bolji uvid u delovanje voznog parka – kako kod kuće tako i u inostranstvu.

Za preduzeća za transport i logistiku su osobine kao što su brzina, pouzdanost i tačnost ključni faktori slike i ugleda preduzeća, koji u vreme oštre konkurencije često odlučuju o uspehu kod dobijanja stranki i narudžbi.

Rešenja CVS Mobile koriste preduzeća čije delatnosti sadrže:

 • međunarodni transport
 • lokalni transport
 • distribuciju (paketsku dostavu, snabdevanje trgovačkih lanaca…)

Građevinska preduzeća

REŠENJA ZA GRADILIŠTA I SPECIJALNI TRANSPORT

Gradilišta ne obuhvataju samo gomile materijala i radnika nego je s njima tesno povezana i mnogobrojna teška mehanizacija. Mašine na pogon na plinsko ulje vaše preduzeće može da prati pomoću aplikacije CVS Mobile i tako održava potpuni pregled nad svojim vozilima i strojevima. Analitičke sposobnosti aplikacije CVS Mobile upravniku građevinskih mašina šalju poruke o opterećenosti pojedinih mašina, zahvaljujući čemu lakše planira njihovo održavanje i remont te tako pomaže kod planiranja gradnje. Mape gradilišta su doista manje od mapa auto-puteva, ali su uprkos tome na manjim udaljenostima uz optimizaciju puta moguće znatne uštede, naročito zato što teška mehanizacija nije poznata po štednji pogonskog goriva. Sistem građevinskim preduzećima obezbeđuje nadzor nad gradilištima i radom radnih mašina, dovoženjem odnosno razvoženjem materijala i radnika, prati potrošnju goriva, ispisuje automatske putne naloge – ukratko, brine o optimizaciji rada na terenu.

Rešenje CVS Mobile koriste preduzeća čija delatnost sadrži:

 • tešku mehanizaciju
 • kiperski transport
 • specijalni transport (beton, izuzetno dug ili širok teret…)

 

 

Putnički saobraćaj

REŠENJA ZA PUTNIČKI SAOBRAĆAJ

Rešenja CVS Mobile namenjena su takođe preduzećima koja se bave prevozom putnika na putevima, bez obzira da li se radi o javnom autobuskom prevozu ili taksi službama. U slučaju autobuskog prevoza upotreba aplikacije i usluge CVS Mobile omogućava sve prednosti praćenja i upravljanja vozilima kao kod teretnog saobraćaja. Isto tako, vozači lakše i brže ispunjavaju naloge. Slično je i u slučaju taksi službi, kod kojih pojedinačno vozilo koristi više vozača. Pored funkcija prijave i odjave na radno mesto, koje upravniku voznog parka omogućavaju detaljan uvid u rad taksiste i njegov odnos između prihoda i troškova, vozači taksija mogu u velikoj meri da se pouzdaju u ugrađeni navigacioni uređaj, preko koga mogu da primaju i narudžbe za prevoze od strane operatera u preduzeću. Preduzećima koja obavljaju prevoz ljudi (autobuski prevozi, taksi službe, posebni prevozi radnika i sl.), telematski sistem omogućava poboljšano planiranje vožnji na osnovu vremenske usklađenosti i zauzetosti vozila i/ili vozača.

h_slide3Rešenje CVS Mobile koriste preduzeća čije delatnosti sadrže:

 • javne gradske autobuske prevoze
 • javne međugradske autobuske prevoze
 • međunarodne autobuske prevoze
 • taksi prevoze

Servisno-montažna preduzeća

REŠENJA ZA STORITVENA PREDUZEĆA

Sistem CVS Mobile obezbeđuje efikasnu podršku mnogobrojnim uslužnim preduzećima koja ga pored praćenja i navigacije vozila koriste takođe i za praćenje radnika na terenu i dolaske i odlaske od stranki. Uz nadgradnju sistema štampačem i čitačem prugastog koda sistem brine o zahvatanju i automatskom ispisu putnih naloga i drugih dokumenata povezanih s razvoženjem robe i opreme i naplaćivanjem obavljenih usluga.

Rešenje CVS Mobile je namenjeno preduzećima koja žele da optimizuju terenski rad ekipa, smanje troškove poslovanja i pobrinu se da njihova vozila i vozači uvek ostanu na pravom putu. Takođe omogućava poboljšano planiranje dnevnih rasporeda vožnji i prodajno-servisnih područja, gde su kod rada na terenu moguće velike uštede – kako vremena tako i sredstava za gorivo.

Rešenje CVS Mobile koriste sledeća preduzeća:

 • elektroinstalaterska preduzeća
 • vodoinstalaterska preduzeća
 • servisi za čišćenje
 • razna uslužna preduzeća…

Preduzeća za obezbeđenje i spasavanje

REŠENJA ZA PREDUZEĆA ZA OBEZBEĐENJE I SPASAVANJE

Rešenje CVS Mobile efikasno služi preduzećima koja se bave obezbeđenjem i zaštitom osoba ili objekata. Upravnik voznog parka ima stalni pregled nad zauzetošću/raspoloživošću vozila i vozača na pojedinim područjima i može brzo da preduzima mere u slučaju kršenja bezbednosti. Slično vredi i za službe za spasavanje, gde dolazi do izražaja i komunikacija između vozača i dispečera. Naredbe se mogu brzo posredovati u više vozila istovremeno, a ujedno vozači mogu da komuniciraju među sobom i razmenjuju važne informacije.

Rešenje CVS Mobile koriste sledeća preduzeća:

 • preduzeća za obezbeđenje
 • služba hitne pomoći, dežurne službe (ambulante)
 • vatrogasna služba za spasavanje
 • planinska služba za spasavanje
 • pomoć na putu

Državna preduzeća i institucije

REŠENJA ZA JAVNI SEKTOR

Veće vozne parkove srećemo i u javnem sektoru. Različita državna preduzeća, ministarstva i druge organizacije mogu pomoću sistema CVS Mobile bolje da vode evidenciju i upotrebu svojih vozila.

U tom pogledu su najnaprednije ustanove policija i pošta, gde je moguće optimizacijom puta velikog broja vozila dostići ogromne uštede. Upravnici tako opsežnih voznih parkova pomoću aplikacije CVS Mobile lakše vode brigu o održavanju vozila i komunikaciji s vozačima. Softver isto tako vodi brigu o jednostavnijem kreiranju i ispunjavanju radnih naloga, kao i raspoređivanju troškova po troškovnim mestima.

Rešenje CVS Mobile koriste sledeće organizacije:

 • policija
 • carina
 • pošta
 • državna ministarstva
 • razne službe državne uprave

Prednosti za preduzeća

Softver CVS Mobile u vezi s telematskim rešenjima omogućava niz funkcionalnosti, koje koriste svim upletenim u događanje oko voznog parka preduzeća. Od rešenja CVS Mobile imaju koristi kako vlasnici, upravnici voznih parkova i vozači tako takođe i naručioci usluga. Prednosti za pojedine grupacije korisnika sistema CVS Mobile skupili smo u sažeti prikaz.

PREDNOSTI ZA VOZAČE

 • stalna pisana komunikacija između vozača i dispečerskog centra
 • jednostavna navigacija u vozilu s vođenjem glasom u različitim jezicima
 • veća bezbednost vozača (upozorenja o blokadama na putu, kontroli saobraćaja, radarima, preprekama…)

PREDNOSTI ZA DISPEČERE

 • upravljanje voznim parkom preko internetske aplikacije
 • planiranje prevoza
 • planiranje puta
 • prikaz trenutne lokacije svakog vozila
 • prikaz trenutnih položaja za svako vozilo
 • prikaz pređenog puta za svako vozilo
 • pravljenje radnih naloga
 • unos tačaka od interesa
 • potvrđivanje stanja vozila/vozača
 • stalna pisana komunikacija z vozačem
 • praćenje svih telemetrijskih podataka iz vozila (interfejs CAN-Bus) i iz dodatnih senzora (brzina, količina goriva, temperatura, tereta…)
 • praćenje i odzivanje na alarme iz vozila

PREDNOSTI ZA PREDUZEĆA

 • praćenje putovanja vlastitog tereta na Internetu
 • izračunavanje predviđenog vremena dostave (ETA)

PREDNOSTI ZA UPRAVNIKE VOZNOG PARKA

 • stalno praćenje troškova
 • planiranje i upravljanje održavanja voznog parka
 • internetske poruke razvrstana po različitim parametrima (vozilu, vozaču, stranki, državi)
 • analize po različitim parametrima (vozilu, vozaču, stranki, državi)
 • povezivanje i integracija s postojećim informacionim sistemima i drugim softverskim rešenjima

PREDNOSTI ZA VLASNIKE

 • mogućnost kupovine ili iznajmljivanja opreme
 • fiksni mesečni troškovi upotrebe
 • brzo vraćanje investicije
 • konkurentska prednost preduzeća