Vaši najvredniji resursi zahtevaju apsolutnu posvećenost u kontekstu bezbednosti i kontinuitet u pogledu aktivnosti

Usluga daljinskog nadzora alarma videonadzora kombinovanih zajedno

ZAŠTO VAM JE POTREBNO OBEZBEĐENJE?

Svakoga dana neko od naših sugrađana izgubi imovinu koju je sticao čitavog života!

Samo u Beogradu dnevno se dogodi u proseku 15-20 provalnih krađa u privatnim stanovima, kućama, poslovnim prostorima, garažama…

Policija redovno apeluje na građane da za vreme odmora budu oprezni i da što bolje obezbede stanove kako ne bi postali žrtve krađe ili razbojništava, čiji je porast uvek evidentan u sezoni godišnjih odmora jer su prazni stanovi za lopove čest izvor lake zarade. Najčešća meta su veliki blokovi zgrada, soliteri i kuće. U prestonici su najugroženije opštine Novi Beograd, zatim Vračar i Čukarica, ali imajući u vidu ekonomsku krizu i porast kriminala – bolje je reći da pravila zapravo i nema i da je sve ono što je neobezbeđeno laka meta. Oko 70 odsto obijača stanova su narkomani, a u 90 odsto slučajeva nestaju novac, nakit i oružje, ali i digitalni aparati, kamere i mobilni telefoni, kao i druga roba koja može brzo da se unovči.

Vaša sigurnost i bezbednost treba da budu na prvom mestu

Ukoliko već posedujete alarmni sistem, savetujemo Vam da učinite korak ka smanjenju rizika tako što ćete ga povezati sa monitoring centrom što višestruko smanjuje mogućnost provaljivanja u objekat.

Provalnici prvenstveno biraju nezaštićene lokacije!

Primenom SECAMCCTV sistema obezbeđenja postajete sigurni da će:

Vaše preventivno delovanje odvratiti većinu provalnika, svaki neovlašćeni ulazak u štićeni objekat biti registrovan, svaki neovlašćeni ulazak alarm odmah oglasiti i poslati dojavu monitoring centru, ovlašćena lica biti automatski obaveštena o alarmnoj situaciji, Policija će biti poslata odmah.

ŠTA JE ALARM MONITORING?

Daljinski nadzor (monitoring) je vid obezbeđenja koji funkcioniše tako što se ugrađeni alarmni sistemi na objektu Korisnika povezuju sa našim Monitoring centrom u kome iskusni operateri preko posebnog, specijalizovanog softvera neprekidno prate rad povezanih alarmnih sistema.

Ukoliko dođe do alarmne situacije monitoring centar usmerava policiju na ugroženi objekat, istovremeno obaveštavajući Korisnika, i ako je potrebno, hitnu pomoć ili vatrogasnu službu.

Video i Alarmni Monitoring nije samo usluga obezbeđenja – to je sistem koji Vam pruža višestruke koristi: svaki korisnik ima svoju korisničku šifru kojom naoružava (prilikom napuštanja objekta) i razoružava alarm (prilikom ulaska) što Vam daje uvid u pristup Vašem domu (idealno ako imate bebisitere i/ili čistačice – znaćete u koje vreme su došli i u koje vreme su otišli); ukoliko imate osobe kojima je potreban nadzor i medicinska pomoć, možete lako nadograditi sistem sa bežičnim daljinskim upravljačerm koji ima PANIC taster (za slučaj upada na objekat dok je neko od ukućana prisutan) i MEDICAL PANIC (posebna dojava koja Monitoring Centru signalizira da je nekome od ukućana potrebna medicinska pomoć – što skraćuje vreme intervencije jer će u tom slučaju biti odmah pozvana Hitna Pomoć).

Što se tiče zaštite privatnosti i poverljivosti – nemate razloga za brigu, jer monitoring izveštaje može dobiti isključivo korisnik koji je ovlašćeno lice.

ŠTA JE MONITORING CENTAR?

Monitoring centar je služba koja daljinski nadzire štićene objekte 24h dnevno. Opremljen je najsavremenijim tehničkim sredstvima zahvaljujući kojima u slučaju registrovanja bilo kakve incidentne situacije (tihe panik dojave, provale, požari) omogućava brzu i pravovremenu reakciju.

Kvalitet usluge monitoringa najviše zavisi od mogućnosti brze i pravovremene intervencije – jedna od najznačajnijih prednosti naše kompanije je Video Analitika kojom pratimo desavanja i pre nego sto napadaci upadnu o objekat. Glasovnom porukom iz monitoring centra ih upozoravamo da su na stićenom prostoru i da ga moraju napustiti odmah.

Unapređujemo svoju ponudu kao pokretačku snagu u ovoj oblasti i predstavljamo kvalitetnija rešenja. Naše usluge su briga o bezbednosti ljudi i imovine!

Stručno obučeni i provereni operateri

Stručno obučeni i provereni operateri su deo tima za kreativna, inovativna i jednostavna, a efikasna rešenja. Koristimo najmodernije sisteme tehničke i video zaštite svih 24 časa dnevno.

Usluge su dostupne svim korisnicima – građanima, preduzetnicima, privrednim subjektima, obrazovno-kulturnim ustanovama, društvenim i političkim organizacijama, saobraćajnicama, lokalima, apotekama, pumpama, ekspoziturama, školama, skladištima i gradilištima, parkinzima, stambenim zgradama, kućama, vilama i svim drugim korisnicima u Srbiji, Crnoj gori, BiH i Makedoniji.

Za korišćenje posebnih usluga potrebna je dodatna adekvatna oprema, a za sve – tehničko podešavanje, znanje, stručnost, poverenje i saradnja.

Šta možemo učiniti za Vas:

Montaža novih – savremenih kamera, adekvatnih potrebama video nadzora, na pozicijama koje predhodno korisnik i stručno osoblje zajedno odaberu. Uključuje se trajno, na pokret, akciju, zvuk, tajmer ili ručno (zavisno zahtevu) prilagođeno potrebama i povezuje se sa drugim uređajima i tehničkim karakteristikama nakon analize objekta. Ako imate opremu i ako je dobrog kvaliteta možemo je integrisati radi uštede novca i dodati po potrebi. U modernom Monitoring centru u Beogradu /MC/, praćenje sa brižljivo odabranim i obučenim bivšim policijskim službenicima i informatičarima 24 časa dnevno. Svaki pokret, radnja, prilaz, prolaz, korak ka napadu, napad, prepad, pokušaj pljačke, razbojništva, otimačine prema ljudima ili imovini se snima u Vašem objektu, prikazuje u MC i koristi kao dokaz u istrazi. U početnoj fazi napada, pre posledica se uključuje snažno i ozbiljno upozorenje sa jakim zvučnim obraćanjem “napadaču”, “Prekini napad… snimamo te… policija stiže svakog trenutka bićeš uhapšen… kazna za ovo krivično delo je 12 godina strogog zatvora… baci oružje… ”Kratkom vezom se obaveštava najbliža policijska stanica i šalje patrola na mesto napada. Obaveštavamo stručno sve hitne i nadležne organe, vatrogasnu službu i hitnu medicinsku pomoć. Snimljeni materijal je raspoloživ za korisnika, sudske i policijske organe istrage. Obezbeđujemo međunarodni video saobraćaj. Servis – tehničko održavanje u ugovornim obavezama, pružanje usluga od 24 meseci sa Vašom ili našom opremom.

Naše usluge su izazov za dugoročnu saradnju sa međusobnim poverenjem.


KORISNI SAVETI

Korisni saveti za miran odlazak na godišnji  odmor.

Postavite makar jednu sigurnosnu bravu na vrata. Zatvarajte prozore i vrata na balkonima. Prozore i terase na nižim spratovima zaštitite rešetkama. Važan element zaštite je dobar komšija, rođak, prijatelj ili osoba od poverenja koja bi redovno obilazila stan. Ne pričajte svima kuda i kada putujete, i ne ostavljajte takve poruke na sekretarici. Sklonite dragocenosti kod prijatelja, komšija ili rođaka, ili ih deponujte u sef. Kupite mali uređaj sa tajmerom koji se postavlja na lampu i povremeno se uključuje kada u stanu nema nikoga. Važan deo zaštite stanova jeste ugradnja sigurnosnog štitnika koji pokriva cilindar brave, pojačanje štokova i šarke koje drže vrata; poželjno je da ugradite „h“ ili „letva“ brave, Instalirajte protiv-provalni alarmni sistem koji će osim detekcije pokreta imati i požarni detektor. Sistem treba da bude pod daljinskim nadzorom 24h jer će na taj način imati informacije NA VREME, a ne nakon što se vratite sa odmora i zateknete prazan stan. Pomerite rizike od sebe i svoje porodice – poverite obezbeđenje proverenoj, renomiranoj firmi za obezbeđenje jer ništa nije vredno preuzimanja rizika na sebe

Želimo Vam širok osmeh na licu, bezbednu i bezbrižnu budućnost…

Sigurni smo u sebe, budite i Vi! Srećno! Posetite nas!