Sistemi za kontrolu parkiranja dizajnirani za više parkinga kombinovanih istovremeno  

Sistem podržava Bluetooth mobilnu aplikaciju koja se instalira na telefon korisnika i vrši verifikaciju, čim određeni telefon bude u dometu terminala za verifikaciju sistem sam otvara rampe kao da je prinesena kartica ili očitane tablice

Jedinstvene opcije

Anti Pass Back

PARKs sistem podržava Anti Pass Back funkciju odnosno vozilo mora prvo da uđe na praking da bi moglo da izađe

INTERLOCK

održava INTERLOCK funkciju za rad sa duplim rampama, na ovaj način potpuno je ukinut ulaz ili izlaz više vozila sa jednim plaćenim tiketom (takozvani VOZIĆ)

Osnovne karakteristike

Multi-Parking Sistemi

Kontrola istovremeno više parkinga, više ulaza I izlaza jednom aplikacijom. NFC aplikacija za smart telefone koja služi za evidentiranje umesto kartice.Bluethoot aplikacija za smart telefone koja služi za evidentiranje umesto kartice. LPR-ANPR prepoznavanje tablica i automatsko otvaranje rampi, Beleženje slika svih vozila koja su ušla ili napustila zonu naplate.

Antipass-back

Kontrola kartica/tiketa/tablica što sprečava da ako je vozilo na parkingu nije moguće da sa istom karticom/tablicom uđe ponovo neko drugo vozilo.

Antipass back-Multi Parking

Kontrola vozila u multi parking okruženju sprečava da vozilo koje ima zakupljeno mesto I ušlo je na jedan parking ne dozvoljava ulazak istog ID Vozila na druge parkinge u sistemu dok ne izađe

inter-lock sistem

Kontrola duplih rampi sto sprečava zloupotrebu, onemogućava izlazak ili ulazak više vozila sa jednim plaćenim tiketom ili jednom karticom.

Video Intercom

Za komunikaciju sa udaljenim operaterom ili osobama za naplatu, Info display LED ili TFT

MULTI PARKING

Kontrola istovremeno više parkinga, više ulaza I izlaza jednom aplikacijom.

NFC aplikacija

Aplikacija za smart telefone koja služi za evidentiranje umesto kartice.

Antipass back-Multi Parking

Kontrola vozila u multi parking okruženju sprečava da vozilo koje ima zakupljeno mesto I ušlo je na jedan parking ne dozvoljava ulazak istog ID Vozila na druge parkinge u sistemu dok ne izađe

LPR-ANPR

Prepoznavanje tablica i automatsko otvaranje rampi, Beleženje slika svih vozila koja su ušla ili napustila zonu naplate.

Antipass-back

Kontrola kartica/tiketa/tablica što sprečava da ako je vozilo na parkingu nije moguće da sa istom karticom/tablicom uđe ponovo neko drugo vozilo.

Bluethoot

Aplikacija za smart telefone koja služi za evidentiranje umesto kartice.

Free EXIT time

Kontrola besplatnog vremena za izlazak za svaki parking posebno

TCP/IP

TCP/IP komunikacija sa ulaznim terminalima

Fiskalni račun

Direktna veza sa fiskalnim printerom Galeb GP550, omogucava automatsko izdavanje fiskalnog racuna

Kreditne Kartice

Podržano je i plaćanje korišćenjem kreditnih i debitnih kartica.

Kreiranje cenovnika

Kreiranje neograničenog broja cenovnika, sa automatskim obračunom popusta za višednevna parkiranja. Štampanje izgubljenogtiketa

MULTI CARD podrška

Jedan zakupac poseduje istovremeno više vozila koja se unose i vezuju za njegov ID nalog,

Zaduženja/razduženje novca

Predaja pazara potpis elektronskog naloga za preuzimanje pazara

Popis prisutnih vozil

Popis prisutnih vozila prilikom predavanja smene/kontrola putem tableta ili telefona

On-line stanje na

On-line stanje na parkinzima WEB Aplikacija za INFO DYSPLAY/tablet/ telefon

REFERENCE