Šta je Cloud Hosting sistema za Evidenciju radnog vremena?

Jednostavnija i sigurnija razmena podataka

Podatke koje unosite u program ZKTime ili evidentiranja sa terminala sačuvani su u bazi podataka, koja se uglavnom nalaze na posebnom računaru – serveru. Server je uvek aktivan, kako bi podaci uvek bili dostupni, a na serveru su uz to i odgovarajući sigurnosni uslovi koji sprečavaju gubitak podataka.

Sigurnost skladištenih podataka

Za pomenutu serversku opremu, obično bi morali da se brinete sami ili vaš provajder, ali isto tako i da je redovno održavate. Uslugom CLOUD hostinga te brige nestaju, jer vaša baza podataka sačuvana u data centru, gde je zbrinuta sigurno i tehnički besprekorno. Ovde se radi o internet aplikaciji koja se odvija preko pretraživača; na svom računaru netreba da imate instaliran program ZKTIME dovoljno je samo da imate internet. Za rad vam je potreban samo Internet pretrazivac i dobra internet konekcija.

Za CLOUD hosting ne treba sopstveni namenski server

Svrha hostinga jeste, da preduzeća imaju pristup do savremenih poslovnih programskih rešenja bez velikih investicija.

Elektronsko arhiviranje podataka

Brža obrada i ušteda vremena

Više vremena za analizu radnog vremena i savetovanje strankama

Jednostavan i brz pristup bilo gde

Redovno ažuriranje u skladu zakonodavstva

Širok spektar podrške i pomoći

Bez investicije: korisnik plaća onoliko koliko koristi program

Sigurnost skladištenih podataka

Sopstveni namenski server

vrha hostinga jeste, da preduzeća imaju pristup do savremenih poslovnih programskih rešenja bez velikih investicija.

Priuštiti investicije

Mnoga preduzeća ne mogu priuštiti investicije, koje su danas potrebne za ulazak u svet savremenog poslovanja – troškovi su jednostavno previsoki. Zbog toga mnoga preduzeća ostaju bez odgovarajuće poslovne programske opreme ili izaberu program za evidentiranje i analizu radnog vremena lošijeg kvaliteta koji ne zadovoljava njihove potrebe.

Data centara

Napredak internet tehnologije i brz rast procesnih kapaciteta, omogućile su nastanak data centara, koji se bavi isključivo informacionim tehnologijama. Tako korisnici mogu povoljno iznajmiti npr. server podataka koji bi ih inače koštao nekoliko hiljada eura.

SECAMCCTV ZKTIME CLOUD

Korisnici SECAMCCTV ZKTIME CLOUD hostinga tako dobijaju najbolje iz oba sveta. Data centri nude najam vrhunske računarske opreme. SecamCCTV iznamljuje Sistem za analizu i evidenciju radnog vremena ZKTIME. Korisniku je potrebno samo korisničko ime i lozinka za prijavljivanje u sistem – sve ostalo je već pripremljeno i uključeno u cenu.

Prednost CLOUD

Dodatna prednost CLOUD hostinga jeste, da do istih podataka iz jednog okruzenja (koji su na CLOUD serveru) može istovremeno pristupiti vise team lidera ili administratora pa se na taj način smanjuju troškovi.

BUDITE ON LINE

UVEK DOSTUPNO PODRŠka
or social media

CLOUD Hosting u četiri koraka:

Korisnik pošalje zahtev ili prijavu na office@secamcctv.co.rs

SecamCCTV se pobrine za aktivaciju novog naloga na ZKTime CLOUD Serveru i salje podatke za pristup

Korisnik odabere uredjaj preko koga će da se vrši evidentiranje zaposlenih(RFID/OtisakPrsta)

Nakon prikljucenja terminala na internet Korisnik može odmah početi sa radom.

Sistem CLOUD hostinga je internet aplikacija

Sistem CLOUD hostinga ne sme se mešati sa aplikacijama, koje rade u desktop racunarima.

Internet CLOUD hosting radi po principu SaaS (Software as a service), gde korisnik preko interneta ima samo pristup programu ZKTIME i svim njegovim modulima koji su centralizovano smešteni na serverima, Svaki klijent ima zasebnu BAZU podataka koju može da prenese po potrebi u svoju firmu i kupi privatne licence. Instalirani terminali šalju podatke sa informacijama o prisutnosti putem HTTPS-WEB Servisa direktno u bazu podataka, komunikacija se odvija dvosmerno i na taj način sistem potpuno automatski razmenjuje sve potrebne podatke sa instaliranim uređajima bez obzira gde se oni nalaze. 

CLOUD Hosting sistem je pouzdan

CLOUD Hosting sistem je pouzdan i nudi više funkcionalnosti. Nedavno smo naime videli porast takvih rešenja, koji nude pojednostavljen rad u internet pretraživačima. Ipak je potrebno znati, da internet pretraživači (browser) nisu operacioni sistem i stvari kao što su (e-bankarstvo, bar-kod skeneri,RFID Citaci, oblikovači ispisa, terminali za registraciju) unutar internet pretraživača nisu ranije mogli da rade na zadovoljavajuce nivou, Pojavom novih internet pretrazivaca ova granica je nestala caj su statistike pokazale da je dosta desktop aplikacija za profesioni ras (CRM,WORD,EXCEL) su sada dostupni na CLAUD platformi

Ranine pretraživači su bili namenjeni samo za pregled internet strana, a ne za vođenje preduzeća! Danas je stvar potpuno drugacija.

Sigurno i bezbedno

Bezbednost podataka je od ključnog značaja za uspešno poslovanje – izgubljeni ili ukradeni podaci za preduzeće mogu značiti gubitak profita, tužbe od strane klijenata ili kraj preduzeća. Korisnici ZKTime CLOUD hostinga zbog toga dobijaju najviši stepen zaštite i sigurnost podataka u radu s podacima. Data centri, u kojima se čuvaju podaci su bezbedno zaštićeni, koristeći vrhunski firewall i enkripciju podataka. Na ovaj način pružamo svim našim korisnicima odgovarajuću bezbednost i diskretnost u radu

E – arhiva i sigurnosne kopije

Vredni podaci preduzeća često su žrtve nesreća, koje prouzrokuju ”više sile” (najčešći uzrok za izgubljene podatke je udar od groma). Ovakve nesreće je moguće sprečiti redovnim arhiviranjem i izradom sigurnosnih kopija, odnosno backup-ova. To je razlog , da provajderi ZKTIME CLOUD Hostinga veoma dobro brinu o tom delu. U ZKTIME CLOUD hostingu se sigurnosne kopije baze podataka kreiraju najmanje jednom dnevno.  Ceo e-arhiv sistem je već predefinisan i konfigurisan za potrebe korisnika

Sigurnosni standardi i enkripcija podataka

SecamCCTV Corporation ima uveden ISO27001 stamdard koji upravlja procesima bezbednosti podataka. Podaci naših CLOUD hosting korisnika se nalaze u sigurnim data centrima, koji su sertifikovani u skladu sa međunarodnim standardima bezbednosti. Ovo uključuje i uništavanje podataka od strane hakera (firewall, upotreba enkripcijskog protokola, itd) kao i zaštite od nepogoda (zemljotres, požar, itd).