Perimetrijska zaštita od čega se sastoji i na koji način funkcioniše.

Ključ perimetarske bezbednosti je u upotrebi višeslojnog pristupa. Što više slojeva provalnik mora da prođe da bi stigao do svog cilja, toliko mora da bude odlučniji, tako da je verovatnoća da će biti primećen veća, a samim tim je to mesto sigurnije.

Dizajniranje delotvornog i pouzdanog perimetrijskog sistema  retko kada može biti samo vežba.

Planiranje perimetarskog sistema

U obzir treba uzeti mnogo elemenata: utvrđivanje rizika specifičnih za to mesto, očekivanja klijenata, nadgledanje, raspoloživi mehanizmi odgovora na provalu, i najvažnije, investiciju naručioca sistema.