EVIDENCIJA RADNOG VREMENA

Secam CCTV Corporation je postao prepoznatljiv po jednom od vodećih svetskih proizvođača kontrole pristupa SUPREMA. Svojom stalnom prisutnošću na tržištu u celom regionu, osvojio zadivljujuće mesto i trenutno je jedan od najtraženijih i najpopularnijih brendova, a svoj kvalitet opravdava preko mnogobrojnih zadovoljnih korisnika u regionu i šire.

ZKTeco Cloud Secamcctv

CLOUD ILI PRIVATE

Razvojem jednog od najmodernijih CLOUD rešenja, prvi smo započeli implementaciju WEB softvera za analizu i evidenciju radnog vremena koja omogućava praćenje sa bilo kog mesta u svetu. Na ovaj način, naša referentna lista sadrži mnoge velike privatne kompanije

TESTIRAJ SOFTWARE !

Na ovim linkovima možete testirati on-line software za obračun radnog vremena i sagledati koji su sve moduli dostupni u Cloud okruženju

VIDEO OBUKE – PREZENTACIJA

Business operating system MASTER-TIME Moduli

 • ZKTime V15

  ZKTime V15 WEB  do 20 Terminala online Web aplikacija za evidenciju radnog vremena, Osnovna platforma na koju se nagogradjuju svi ostali moduli, sluzi da unos I podesavanje kompletnog sistema, poseduje osnovne tipove izvestaja, ručni unos odsustva, smene, radne kalendare, izvoz u exel, pdf,csv (4GB_RAM , < CPU2ghz Intell, 500GB HDD)

  LICENCE: Light  LT do 100 zaposlenih; Business RT do 250 zaposlenih; Profesional PT  Preko 500 Zaposlenih

 • ZKReporter

  ZKReport V16 WEB Platforma nadogradjuje se na ZKtime V15 uz Osnovnu verziju ukljuceni su moduli (neregularnosti, status report, kasnjenja, chrono, auto mail, pauze,  standardni, ostvareni sat) Minimal System (4GB_RAM , < CPU2ghz Intell, 500GB HDD) DotNet4, IIS, MSSQL, admin

  LICENCE: Light LR do 100 zaposlenih; Business RR  do  250 zaposenih; Profesional PR  preko 500 zaposlenih

 • Odsustva

  Planiranje godisnjih odmora, zahtevi, HR-odobravanje, slobodni dani, kvote, unos doznaka I validiranje unesenoh bolovanja, email notifikacija

 • Auto Korektor

  Neregularnosti Automatske korekcije neregularnosti i pracenje neregularnih dogadjaja

 • ZKActive Directory

  Modul za sinhronizaciju sa Active Direktoriumom I Domen Kontrolerom   u okviru kompanije, Logovani korisnik na racunaru ne mora da kuca password prilikom logovanja na sistem

 • Kasnjenja

  Sistem automatski sagleda sve smene i izvuče samo osobe koje su imale zakašnjenja za željeni trenutak, sa tačnim vremenom zakašnjenja. Ovakav izvestaj se može odštampati ili izvesti u PDF

 • Pauze i pracenje pauza

  U modulu Pauze, prikazuju se izveštaji o odsustvima tokom radnog vremena kao što su:

  Pauza; Službeni izlazak; Privatni izlazak; Cigaret pauza

 • Multi Language

  Sistem nudi mogucnost rada u vise jezika istovremeno; Srpski; Hrvatski; Engleski; Slovenacki; Bosanski; Nemacki (u izradi); Slovenacki ( u izradi)

 • Time zone menager

  Time zone menager je opcija koja omogucava da sistem radi istovremeno u vise vremenskih zona odnosno u vise zemalja sa razlicitim vremenskim zonama. Na ovaj nacin obezbedjujemo da kompanije koje posluju u vise zemalja imaju centralizovane podatke a svaki operater i terminal su sinhronizovani sa lokalnim vremenom gde se nalazi

 • ZKVirtual ERV

  KVirtual ERV sluzi za registraciju korisnika putem lokalnog racunara, odnosno aplikacije na samom racunaru, virtuelni terminal se moze koristiti za sve tipove ucitavanja: Prijava, Odjava, Pauza, Povratak sa pauze, I mnoge druge tipove prema zahtevu korisnika

 • ZKiVision

  Modul za belezenje i pregled video snimaka prilikom evidentiranja sa IP CCTV kamere ili kamere u terminal.

 • ZKTicketing Sistem za rezervaciju, prodaju ulaznica i kontrolu pristupa u sportske centre

  Za ulazak u halu koriste se dve vrste ulaznica – pretplatne i jednokratne. Pretplatne karte (ulaznice), VIP karte i službene identifikacione karte su tehnološki identične. Izrađene su u formatu kreditne kartice, sa elektronskim čipom sa memorijom tipa „čitaj/piši“ (beskonaktna smart kartica).

 • Kontrola Liftova i dostupnih spratova

  Sistemski modul za kontrolu liftova omogucava kretanje osoba samo sa odredjenim pravima na odredjene spratove. Prilikom identifikacije osobe koja je usla u lift sistem dozvoljava pritisak tastera samo onim spratovima kojima je to to dozvoljeno u sistemskim postavkama za odredjenu osobu.

 • CCTV Modul

  Modul za pracenje i snimanje CCTV kamera prilikom logovanja

 • Patrol Guard

  Kontrola portira i obilazaka objekata (ovaj modul ide uz Access Control)

 • Face Registration

  Modul za integraciju uredjaja za prepoznavanje lica, razmena templejta otiska lica

 • Obracun zarada i robno knjivodstvo (u izradi)

  Modul za robno knjigovodstvo, porucivanje, stanje zaliha, prodaja, isporuka, zaduzvanje

 • Auto mail i SMS Report

  Automatsko slanje raznih tipova izvestaja na mail i SMS

  Ova korisna opcija u sistemu služi zaizveštavanje nadredjenih osoba bez potrebe logovanja na sistem jednostavnim svakodnevnim slanjem Emaila i SMS Bilo da se radi o: Nekoj vrsti neregularnosti; Kršenje pravilnika rada; Kašnjenjima; Ranijim odlascima; Odsustvo sa radnog mesta

 • Putni nalozi

  ZKReport V16 WEB Platforma nadogradjuje se na ZKtime V15 uz Osnovnu verziju ukljuceni su moduli (neregularnosti, status report, kasnjenja, chrono, auto mail, pauze,  standardni, ostvareni sat) Minimal System (4GB_RAM , < CPU2ghz Intell, 500GB HDD) DotNet4, IIS, MSSQL, admin

  LICENCE: Light LR do 100 zaposlenih; Business RR  do  250 zaposenih; Profesional PR  preko 500 zaposlenih

 • ZKRestoran Menza – Kantina

  Modul za kontrolu menze i izdavanje hrane u menzama ili kantinama sa mogucnoscu naplate obroka i izdavanje fiskalnog isecka se satoji iz 3 dela:

  • Porucivanje i planiranje obroka za naredni period preko ekrana osetljivog na dodir koji se nalazi u prostorijama kantine. ( Win ili android aplikacija)
  • Modul za izdavanje obroka i skidanje obroka zaposlenima sa stanja provlacenjem kartice zaposlenog ili otisak prsta na pultu za izdavanje hrane. ( bilo koji terminal za registraciju logova)
  • Modul za prodaju i azuriranje obroka racunovodstvo ili prodajni pult (web pristup)
 • Vrste placanja

  Modul namenjen za velike korporacije sa velikim opsegom i razlicitim siframa placanja kao i razlicitim vrstama placanja i razlicitim tipovima rada. Razlicite stimulacije zaposlenih i vodjenje svakog pojedinacnog radnog mesta.

 • Vizitor Modul

  Pracenje posetioca sa najavom, overom, istorija posetilaca, automatsko citanje licne karte ili skeniranje pomocu skenera za licne karte. Izdavanje kartice za goste koja je predhodno isprogramirana bez mogucnosti online sinhronizacije sa terminalima

 • Kretanje

  Modul kretanje zaposlenih je namenjen za kompanije koje imaju vise razlicitih podrucja odnosno vise razlicitih mesta za logovanje zaposlenih, u vise razlicitih zemalja ili gradova ili vise pogonskih hala unutar kruga proizvodnog pogona.

 • HR Menager Kalendar kretanja

  Namenjen je za upravljanje i planiranje rasporeda zaposlenih, rec je ografickom okruzenju u kome se raspored zaposlenih kreirajednostavnim prevlacenjem zaposlenih misem na odredjena poljia ili izborom zaposlenog i kreiranjem radnog kalendara, Izbor smena se vrsi selekcijom dana i odabirom smene iz padajuceg menija.

 • ZKData Flow

  ZKData flow omogucuje korisniku pracenje svih izvrsenih promena na samom sistemu u proteklih 10 godina: Unos novih podataka; Izmena kadrovskih podataka zaposlenih; Unos I izmena radnih sema za zaposlene; Podesavanje terminala; Podesavanje podrucja

 • ZKBilans

  ZKBilans sluzi za kontrolu naknada zaposlenih, odnosno obezbedjuje bilans radnih sati za zaposlene, za zadati period, isto tako u sistemu postoji mogucnost izrade bilansa pocetnog stanja.

 • Export Menager

  ModulExport Menager i Sinhronizacijasluzi za integraciju sa drugim softwerima za obracun zarada na nivou baze ili izvoza podataka. Modul sinhronizacija ne izvozi podatke u failove vec ih snima direktno u INTEGACIONU Tabelu na nivou baze.

 • ZP SecurityGO MOBILNA APLIKACIJA ZA OTVARANJE VRATA

  Aplikacija je napravljena za pametne telefone Android I Iphon koja sluzi za daljinsko otvaranje vrata. Aplikacija je jednostavna i radi sa svim uredjajima. Ako se terminali koriste za otvaranje vrata pomocu ove aplikacije kljucevi su u vasem telefonu.

 • ZKInventory Sistem za popis osnovnih sredstava

  Sistem za evidenciju, praćenje i obračun osnovnih sredstava Sistem OSRED, na osnovu kataloga podataka o lokacijama, osnovnim sredstvima, radnicima, amortizacionim i revalorizacionim podacima, kontnom planu i drugim potrebnim podacima omogućuje uvid u lokacijsko i finansijsko stanje osnovnih sredstava.

 • ZKFuelcontroll TG za automatsku kontrolu točenja goriva

  Sistem obezbeđuje da se gorivo može točiti jedino u posebno obeležena vozila, uz automatsku akviziciju svih relevantnih podataka u vezi točenja goriva. Postavlja se na postojeće pumpe za točenje goriva. Sistem koristi RFID tehnologiju u cilju identifikacije vozila, vlasnika i osnovnih informacija o gorivu.

 • ZKAccess V15 sistem za kontrolu pristupa

  Modul za kontrolu pristupa sa automatskom sinhronizacijom

 • SAP/NAV Integracija

  Integracija sa SAP ili NAV sistemima za obracun zarada i knjigovodstvo

 • CENE MODULA -LINK-

  Kompletan cenovnik svih modula, licenci, sa defenicijom funkcionalnosti po verzijama

 MASTER Time V20.1 Osnovna Platforma

nfc  WEB aplikacija – sa jednostavnim web interfejsom

 • IDENTIFIKACIONE TEHNOLOGIJEBiometrijska identifikacija (otisak prsta, Face recognition, Iris, Skeniranje vena)
  • Bezkontaktne kartice ( RFID, Mifare, HIDiclass, HID, Legic, Mifare DESFir)
  • Komunikacija preko enkriptovanog RS485 protokola
  • Direktna komunikacija sa modulima za vrata RS485 ili TCP/IP
  • Podrska za Magnetne i Barkod kartice; Čip kartice, Smart kartice; Kombinovane kartice
  • Mogucnost Klasterizacije sa nezavisnim komponentama iz drugih sistema

 

 

 • PLATFORMA(Python 2.7.8, MAC, Windows, Linux )
 • Data Base (MS SQL sve verzije, MS SQL-Express, MYSQL, Oracle)
 • Licenciranje po broju korisnika
 • Autorizacija personala na neograničenom broju lokacija, i neograničenom broju kontrolnih mesta unutar lokacije
 • Autorizacija, po lokaciji, neograničenog broja korisnika (ograničenje samo tipom uređaja – terminala)
 • Praćenje neograničenog broja lokacija
 • Praćenje aktivnosti na lokacijama (unutar sistema) u realnom vremenu
 • Istorijsko praćenje i analiza radnog vremena i aktivnosti tokom dana na svim lokacijama
 • Praćenje trenutnog stanja po lokaciji; provera aktivnosti i veze prema lokaciji
 • Podrška radu u smenama
 • Podrška višekratnog radnog vremena Turnus
 • Praćenje “nadoknada” … godišnjih odmora, slobodnih dana, bolovanja…
 • Izveštavanje
 • Pregled trenutnog stanja po korisniku (autorizovanom zaposlenom)
 • Pregled i izveštavanje po lokaciji za određeni dan i/ili period (na ekranu i/ili PDF izveštaj)
 • Untitled2Pregled i izveštavanje po korisniku za dan i/ili period (na ekranu i/ili PDF izveštaj)
 • Hijerarhijsko struktuiranje korisnika (prateći organizacione dijagrame)
 • Hijerarhijska struktura izveštaja (po deparmanima – radnim jedinicama)
 • Hijerarhijsko struktuirana prava nadzora na autorizacijama (po sektorima)… različiti nivoi pregleda
 • Definisanje individualnih i/ili grupnih radnih kalendara
 • Priprema obračuna radnog vremena za obradu plata
 • Izveštavanje, pregled i listing na ekranu ili u PDF formatu
 • Mogucnost exporta podataka u text formatu ili xls ili csv


ZKTime V15 Osnovna Platforma nacin rada

Web aplikacija u kontekstu softvera za evidenciju radnog vremena

Web aplikacija koristi istu mrežu kao i drugi podaci za komunikaciju, kao što su elektronska pošta, web servisi i kompjuterska telefonija (VOIP). Podaci se prenose preko žičnih ili bežičnih mreža korišćenjem internet protokola. Program koji je zasnovan na Web-u može da se koristi sa bilo koje tačke na mreži, bilo da mu se pristupa preko lokalne mreže (LAN), regionalne mreže (WAN), ili Interneta, što znači da podaci mogu da se čitaju ili presnimavaju sa bilo koje tačke na planeti sa koje može da se ostvari internet veza.

Bez obzira na način na koji se podaci prenose, web sistemi za evidenciju radnog vremena se sastoje od sledećih elemenata: mrežnih terminala, uređaja za skladištenje i softvera za upravljanje. Svakom uređaju se dodeljuje IP adresa. Web software i mrežni terminali imaju brojne prednosti: fleksibilnost sistema, njegova proširivost i mogućnost ažuriranja softvera. Za razliku od USB terminala, koji moraju da budu direktno povezani sa računarom, mrežni terminali se mogu povezivati na mrežu sa bilo kog mesta. Mreža, server i uređaji koji ih povezuju (komutatori, razvodnici, a često i uređaji za skladištenje) deo su standardne IT opreme


Web aplikacija u većini rešenja nudi krajnjem korisniku četiri osnovne prednosti:

 • Jednostavan prenos – veliki broj korisnika može primati izveštaje na bilo kom mestu na svetu preko ožičenih ili bežičnih konekcija, zahvaljujući zajedničkoj IT mreži.
 • Vrhunski kvalitet izveštaja u realnom vremenu – u trenutku generisanja izveštaja
 • Otvorenu platformu za integraciju novih terminal u postojeći system
 • Veću operativnost i neograničen broj informacija za potrebe menadžmenta (jednostavno se čuvaju i može im se pristupiti u bilo koje vreme).

   

  Sistemi Web aplikacije su fleksibilni i lako se mogu proširiti.

  Mrežni terminali se mogu pripojiti sistemu i umrežiti sa bilo koje lokacije, što znači da sistem može da se nadogradi i prilagođava potrebama korisnika, bez skupih dodatnih izmena na mreži.

  Sistem je moguće podesiti tako da veći broj korisnika dobija izveštajeodređenog datuma ili određenog dana u nedelji.

  Postoji mogućnost generisanja i slanja vanrednih izveštaja u slučaju nepravilnosti u radu (kašnjenje, izostajanje…).

  Zahvaljujući daljinskom pristupu preko bezbednog linka,koristeći sve bezbedonosne protokole, menadžeri pregledaju i procenjuju kvalitet rada zaposlenih iz svoje operativne baze, dok im obaveštenja o mogućim nepravilnostima u radu stižu pomoću inteligentnog menadžmenta.

  Identifikacija i autorizacija je zasnovana na naprednim tehnologijama:

  • RFID – bez-kontaktne indetifikacione kartice  Proximity Card (125 KHz)
  • Smart Card (13.56 MHz)
  • FP ID – biometrijska identifikacija putem otiska prsta
  • PIN – unošenjem numerickog koda zaposlenog putem tastatureMoguće je korišćenje više gore navedenih metoda identifikacije i autorizacije istovremeno. Time dodatno povećavate bezbednost i smanjujete mogućnost zloupotrebe
  • Prepoznavanje Lica
  • Prepoznavanje roznjace oko

  Untitled3


  Multi Language

   Sistem nudi mogucnost rada u vise jezika istovremeno

   

  • Untitled5Srpski
  • Hrvatski
  • Engleski
  • Slovenacki
  • Bosanski
  • Nemacki (u izradi)
  • Slovenacki ( u izradi)

   

  Prilikom logovanja, sistem automatski prepoznaje predhodna podesavanja i

  prilagodjava okruzenje za svakog korisnika. Tako da istovremeno mogu da se loguju korisnici sa vise razlicitih jezickih podrucja, sistem ce sam dodeliti jezik korisniku jer je vezan za njegove korisnicke podatke.


  Time zone menager

   Time zone menager je opcija koja omogucava da sistem radi istovremeno u vise vremenskih zona odnosno u vise zemalja sa razlicitim vremenskim zonama. Na ovaj nacin obezbedjujemo da kompanije koje posluju u vise zemalja imaju centralizovane podatke asvaki operater i terminal su sinhronizovani sa lokalnim vremenom gde se nalazi.

  Untitled6

ZKReport Glavni dodatni softverski modul ZKReporter.

Modul reporter se moze instalirati samo na predhodno instaliran ZKTime V15

 

 

ZKreport u osnovnoj verziji dolazi sa modulima:

Onovn Izvestaj, Standardni izvestaj, Ostvareni sati za period, CHRONO, Neregularnosti, Kašnjenja, Pauze, Status report

ZKReport tehničke karakteristike:

 • WEB aplikacija – sa jednostavnim interfejsom
 • IDENTIFIKACIONE TEHNOLOGIJE
 • Biometrijska identifikacija (otisak prsta, Face recognition, Iris, Skeniranje vena) o Bezkontaktne kartice ( RFID, Mifare, HIDiclass, HID, Legic, Mifare DESFir)
 • Komunikacija preko enkriptovanog RS485 protokola
 • Direktna komunikacija sa modulima za vrata RS485 ili TCP/IP
 • Podrska za Magnetne i Barkod kartice; Čip kartice, Smart kartice; Kombinovane kartice

PLATFORMA (Dot-Net, Devexpress, Ajax, C#, SilverLight, Win)

 • Data Base (MS SQL sve verzije, MS SQL-Express, MYSQL, Oracle)
 • Prenos i belezenje slika sa terminala prilikom evidentiranja zaposlenih
 • Prenos i belezenje slike sa CCTV kamere prilikom evidentiranja zaposlenih ( Onvif Comptibility IP kamera)
 • Prenos i belezenje video zapisa sa terminala prilikom evidentiranja zaposlenih (u koliko terninali imaju kameru)
 • Prenos i belezenje video zapisa sa terminala prilikom evidentiranja zaposlenih (u koliko terninali imaju kameru)

 • Podesavanje uslova autentifikacije
 • generisanje izvestaja
 • generisanje neregularnosti
 • vise korisnika na jednoj tacki radi odobravanja pristupa
 • definisanje maksimalnog broja korisnika u odredjenom prostoru
 • automatsko slanje razlicitih tipova izvestaja na e-mail
 • status o prisutnosti na radu
 • kasnjenja, raniji dolasci
 • kreiranje i provera radne seme rasporeda smena zaposlenog
 • Pauze
 • Provera prisustva nadredjenog prilikom autentifikacije zaposlenih
 • export podataka u razne vrste formata
 • mogucnost prilagodjavanja tipova izvestaja za korisnike
 • svaki zaposleni ima mogucnost logovanja na sistem I ima mogucnost da pogleda svoj karnet

Pregled Ostvarenih Sati za odredjeni period

Untitled5

Prikaz je dat po danima. Za svakog zaposlenog kome je definsana određena satnica (ili satnice), odnosno smene, biće prikazani podaci o vremenima prijave – odjave i eventualnimodstupanjima – neregularnostima. Satnice i smene definišu se kroz program ZKTime, kroz koji setakođe definišu i radni dani za po određenim smenama. Ukoliko za zaposlene nije predviđen rad određenim danima, program automatski dodeljuje fleksibilan raspored (Flexible Time Table). U zavisnosti od parametara koji su definisani kroz program ZKTime, biće prikazani podaci o:

 1. Kašnjenjima (ukoliko su predviđeni penali, prikazaće se sistemski definisano skraćenje) – kolona „Kašnjenja“
 2. Ranijim odlascima
 3. Prekovremenom radu – kolona „Prekovremeno“
 4. obaveznom radnom vremenu (kolona „Obavezno“)
 5. ostvarenom radnom vremenu (kolona„Saldo“)
 6. obračunskom radnom vremenu (kolona „Obr.“)

Radno vreme (kolone „Početak smene“ i „Kraj smene“) je vrem definisano Ugovorom o radu,Pravilnikom ili nekim drugim aktom kojim se reguliše radno vreme.

Vreme po kolonama je dato u formatu HH:MM.

Untitled6

Ovaj izveštaj je moguće snimiti u PDF format. Ovaj izveštaj se dostavlja na zadate mail adrese na sedmičnom nivou za prethodnu sedmicu i sadrži detaljan prikaz po danima (kao na Slici )

Odabirom dugmeta „+“ se razmotava prikaz po svakom zaposlenom u odeljenju – pododeljenju:

 

 


Auto Korektor Neregularnosti

(Automatske korekcije neregularnosti i pracenje neregularnih dogadjaja)

 Pod pojmom neregularnosti se podrzumevajuNeregularnosti

 1. Kašnjenje
 2. Raniji odlazak
 3. Prekovremeni rad
 4. Rad na neradni dan

Upravljanje neregularnostima kao što su kašnjenje, raniji odlazak i prekovremeni rad, obuhvaćeni su izveštajem „Korekcija nepravilnosti“.

Izbor odeljenja i zaposlenih obavlja se po prodecurama prikazanim na slici 1

Izborom modula „Korekcija nepravlnosti“ i odabirom odeljenja – pododeljenja, pojavljuje se izveštaj kako sledi:

 

Na izveštaju „Korekcija neregularnosti“ sistem prikazuje ISKLJUČIVO one dane u kojima je detektovana neka vrsta neregularnosti. Ispravka se vrsi pritiskom na CekBox dugme I upisuje se napomena zbog cega je vrsena korekcija

 


 

Status report

Untitled8

 

 

izvestaj u kome se vidi trenutno stanje i prisutnost zaposlenih u odabranom trenutku ili trenutno stanje koliko je zaposlenih prijavljeno na system

Pregled trenutnih registracija na sistem hronoloski online, slika sa kamere iz terminala ili vido zapis sa IP kamere u trajanju od 1-30 sec. Izveštaji ovog tipa se generišu na osnovu vremenskog kriterijuma

 

 


 

KAŠNJENJA

modulu „Kašnjenja“ ponuđene su dve opcije:Kasnjenja ZKreportd

 

 • Izveštaj o kašnjenjima za prethodni dan
 • Prikaz kašnjenja na određeni dan

 

 

Sistem automatski sagleda sve smene i izvuče samo osobe koje su imale zakašnjenja za željeni trenutak, sa tačnim vremenom zakašnjenja. Ovakav izvestaj se može odštampati ili izvesti u PDF


 

PAUZE

ZKeport PauzeU modulu Pauze, prikazuju se izveštaji o odsustvima tokom radnog vremena kao što su:

 •  Pauza
 • Službeni izlazak
 • Privatni izlazak
 • Cigaret pauza

Ili druga vrsta odsustva koja je u sistemu definisana kao odsustvo tokom radnog vremena, ali ne i neregularnost.Zaposleni kod kojih se pojavljuju neregularnosti u tipovima pauza na izveštaju su obeleženi crvenom bojom.

Vrste pauza se kreiraju samostalno po potrebi preduzeća, prilikom kreiranja tipa pauze mora se odabrati i željeni funkcijski taster na terminalu da bi zaposleni mogil izabrati vrstu izlaska. Svako odsustvo se može limitirati vremenom trajanja i period u kome se može koristiti.Kršenjem pravila odsustva zaposlenima se prikazuje neregularnost u izveštaju za pauze.

 


Auto mail i SMS Report

Ova korisna opcija u sistemu služi zaizveštavanje nadredjenih osoba bez potrebe logovanja na sistem jednostavnim svakodnevnim slanjem Emaila i SMSZKreport SMS Mail
Nekoj vrsti neregularnostiBilo da se radi o:

 • Kršenje pravilnika rada
 • Kašnjenjima
 • Ranijim odlascima
 • Odsustvo sa radnog mesta

 

Naime mail i sms reporter je funkcija koja svakog dana šaje izveštaje na odredjene mail adrese i SMS brojeve

koje unesemo u sistem, potpuno je programibilna i prilagodiva svim zahtevima korisnika. Na mail adrese sistem salje obavestenje o nepravilnostima kao i standardne izveštaje jednom dnevno ili nedeljno i mesečne izveštaje jednom mesečno, SMS obavestenja se mogu isprogramitrati tako da nakon isteka vremena za prijavu ili pauzu sistem posalje spisak osoba koji su usli u bilo koju neregularnost


 

ZKData Flow

ZKData flow omogucuje korisniku pracenje svih izvrsenih promena na samom sistemu u proteklih 10 godina:

 • Unos novih podataka
 • Izmena kadrovskih podataka zaposlenih
 • Unos I izmena radnih sema za zaposlene
 • Podesavanje terminala
 • Podesavanje podrucja

Untitled

 


 

ZKVirtual ERV

ZKVirtual ERV sluzi za registraciju korisnika putem lokalnog racunara, odnosno aplikacije na samom racunaru, virtuelni terminal se moze koristiti za sve tipove ucitavanja:22

 

 • Prijava
 • Odjava
 • Pauza
 • Povratak sa pauze
 • I mnoge druge tipove prema zahtevu korisnika

 Vrste plaćanja Elektronski Karneti

Modul namenjen za velike korporacije sa velikim opsegom i razlicitim siframa placanja kao i razlicitim vrstama placanja i razlicitim tipovima rada.

Razlicite stimulacije zaposlenih i vodjenje svakog pojedinacnog radnog mesta.

zkreport elektronski karneti

Dodatak za rad nedjeljom,Sistematski pregled,Atestiranje i obuka,Vožnja(kilometraža),Administrativni poslovi.Put,Čekanje,Polaganje zastite na radu,Redovan visinski rad,Povreda na radu,Preraspodjela,Dod.za REMONT energ.,industr.Noćni rad od 20 sati I petrokem.postrojenja,Dodatak za otežane uslove rada, Stalni mesečni dodatak- teren,Dod. za rad na vis. bez teh mera zaštite, Dod. za rad na vis. Dalekovod,Rad na visini (skele,podesti,platforme i drugo),Slobodni dani, Terenski dodatak za I zonu,Vozna kartaDnevnica (eura),Prevoz na posao-teren,Terenski dodatak za II zonu,Terenski dod.-treće zemlje – DANI, Terenski dod.-treće zemlje – DANI – BOLOVANJE ITD

 

Modul je projektovan tako da svako podrucje moze imati razlicite vrste placanja za razlicita radna mesta sa podesivim periodom trajanja na odredjenim projektima. Ovaj moduj je pogodan za kompanije koje cesto vrse uslugu remonta


Nalozi za obračun, Korekcija Vrsti plaćanja, Digitalna overa potpisa

KALENDAR ZA SAJTA

Pod opcijom korekcije naloga za obracun spada kontrola svih radnih sati pregled vrse sefovi odeljenja ili evidenticari koji svojim logovanjem imaju pravo da izmene i preraspodele radne sate po razlicitim vrstama placanja. Na taj nacin se koriguju ili eventualno dopunju radni sati.

Digitalna Overa Potipsa .Nakon zavrsenog pregleda Sef ili evidenticar mora svom odeljenju da overi odnosno potpise i zakljuca radne sate koji

su spremni za izvoz ili sinhronizaciju da drugim softwerima za obracun plata. Sistem podrzava i duplu overu od strane nadredjenih Administratora pre uvoza podataka u neki drugi sistem ili izvoz podataka .

Izvoz podataka je moguc samo za predhodno overena dodeljenja ili radnike. Sve u zahtevu sa potrebama kompanije. Ovaj modul je posebno potreban u koliko se kompanija bavi izvodjenjem radova ili uslugama na razlicitim vremenskim uslovima ili visinskom radu ili radu u rudnicima.

Modul se prilagodjava potrebama kompanije i zahtevima prilikom implementacije.

 

 


Kretanje zaposlenih iz lokacije u lokaciju

Modul kretanje zaposlenih je namenjen za kompanije koje imaju vise razlicitih podrucja odnosno vise razlicitih mesta za logovanje zaposlenih, u vise razlicitih zemalja ili gradova ili vise pogonskih hala unutar kruga proizvodnog pogona.

ZKreport Kretanje

 • Omogucava pracenje ljudi i njohovo provedeno vreme u putu izmedju
 • Preraspodela zaposlenih po lokacijama ( sistem automatski upisuje podatke zaposlenog u terminale koji se nalaze na lokacijama bilo da su Otisak prsta , face, RFID, kao i podatke zaposlennog)
 • Arhiararskijsko ogranicenje nadredjinima iz svakog podrucja da mogu upravljati samo zaposlenima koji su trenutno u njihovom
 • Kalendar preraspodele zaposlenih
 • Dodela smena prilikom preraspodele zaposlenih iz podrucja u podrucje
 • Planiranje kretanja 24 meseca u napred

Vizitor Modul

Modul za evidenciju posete namenjen je korisnicima (firmama) sa recepcijama na kojima se prijavljuju gosti. Modul omogućava arhiviranje svih posetioca, pojedinačnih poseta, privremeno dodjeljivanje kartica za identifikaciju, stampanje dozvola za ulaz i izveštavanje po različitim kriterijumima.

Opcije koje su dostupne:

Screen Shot 2016-05-13 at 06.55.01

 • Najava posetilaca
 • Pracenje dolaska posetioca
 • Odjava posetioca
 • Automatsko importovanje Licnih dokumenata u obrazac za prijem putem citaca kartica
 • Skeniranje papirnih dokumenata, I cuvanje na lokalnom serveru
 • Automatsko skeniranje Licnih dokumenata I upisivanje u predvidjena polja za prijem
 • izdavanje kartica,
 • kreiranje ruta kretanja i povezivanje sa Outlook-om u vidu slanja podsetnika o sastancima
 • integracija sa Kontrolom pristupa i kontrolom liftova
 • kontrola prisutnosti domacina kod koga se vrsi poseta
 • Automatska dojava domacinu o dolasku posetioca na mail ili SMS
 • Podsetnik o neoverenim posetama
 • Alarmiranje o produzenom boravku posetioca
 • Pracenje I kontrola posetioca unutar objekta graficki online MapFlor

Screen Shot 2016-05-13 at 07.03.28

Posete – Opcija posete omogućava uvid u trenutne posete firme na svim lokacijama. Operater, u ovom slučaju obično portir, upisuje podatke o gostu (u koliko predhodno nije najavljen od strane zaposlenih unutar kompanije) i poseti (kod koga se dolazi u posetu, razlog posete). Deo podataka o samoj poseti se automatski upisuje (vreme i lokacija ulaska/izlaska, operater na ulasku/izlasku). U slučaju da se u sistemu koriste i kartice za identifikaciju posetioca, operater ( portir) može evidentirati i samu karticu i dodeliti je posetiocu, takodje moze autorizovati karticu da otvara samo odredjena vrata unutar kompanije

Portir na svom ekranu uma listu trenutnih poseta. I listu najavljenih gostiju koji nisu dosli sa njihovim vremenima kada se ocekuju I koga obilaze.

Sistem podrzava opciju po svakom posetiocu da domacin dodje po njega ili da portir odobri prolazak samostalno, ova opcija se u najavi posetioca cekira.


Podaci koji se beleze:

 Untitled7

 1. Ime I Prezime posetioca
 2. koliko osoba dolazi
 3. Adresa posetioca
 4. Zemlja (država) koja je izdala identifikacione( LK. ili Pasoš) isprave posetioca
 5. Poštanski broj iz adrese posetioca
 6. Grad iz adrese posetioca
 7. Vozilo (registracija vozila kojim posetioc ulazi na glavni ulaz)
 1. Vrsta dokumenta (bira se iz padajuće liste)
 2. dokumenta (broj Lk ili Broj Pasoša)
 3. Izvođač radova (oznaka kojom se naglašava da je posetioc izvođač radova)
 4. Kompanija (izbor firme posetioca iz dinamične liste ukoliko je firma već upisana u bazu, inače se označava polje Nova kompanija čime se otvaraju dodatna polja za upis podataka nove kompanije)
 1. Akcija (napomena kojom operateri mogu međusobno razmjenjivati podatke o samom posetioca)
 2. Napomena (dodatna napomena o posetioca)

Screen Shot 2016-05-13 at 06.59.20

 

U koliko posetioc nije najavljen od strane domacina operater upisuje ime osobe kod koje se vrsi poseta a sistem automatski prepoznaje domacina da li je na svom radnom mestu ili ne. u koliko nije identifikovano njegovo prisustvo sistem nudi neke druge osobe iz istog sektora sa njihovim brojevima telefona. Tako da portim ima mogucnost da gosta preusmeri na osobu koja je u mogucnosti da ga primi u predhodni telefonski poziv.

 

Kada je odobren ulazak u prostorije kompanije portir izdaje gost (Visitor) karticu posetiocu sa kojom mu omogucava prolaz do domacina. U koliko kompanija poseduje kontrolu liftova sistem ce automatski omoguciti posetiocu da pritisne dugme samo na sprat na kome se nalazi domacin.

Kao I otkljucavanje potrrebnih vrata ili tripod barijera do domacina.

Izvestaji o svim posetama se nalaze sacuvani u bazi i moguca je njihova pretraga po svim kriterijumima.

HR Menager i Graficko planiranje rasporeda smena

Namenjen je za upravljanje i planiranje rasporeda zaposlenih, rec je ografickom okruzenju u kome se raspored zaposlenih kreirajednostavnim prevlacenjem zaposlenih misem na odredjena poljia ili izborom zaposlenog i kreiranjem radnog kalendara, Izbor smena se vrsi selekcijom dana i odabirom smene iz padajuceg menija

Screen Shot 2016-05-13 at 07.22.58Na primer, ukoliko neko vreme, kao organizacija dajete uslugu trećoj strani angažovanjem sopstvenih radnika van vaših prostorija, definisaćete smenu čiji je tip “Izvan RM” (izvan radnog mesta). Ovim ste sistemu dali do znanja da će zaposleni kojim je dodeljena ta smena raditi van dosega evidencije radnog vremena i da ne treba da proverava ulaske i izlaske već samo da uključi te radne sate u konačni izveštaj. Takođe, smene koje označavaju plaćeno odsustvo imaju dodatni atribut kojim se definiše osnov korišćenja datog odsustva. Kasnije, pri izradi rasporeda, sistem omogućava modifikaciju dodeljene smene u smislu pomeranja početka ili kraja, kao i dodele službenog izlaska u toku trajanja.

Bolovanja, godišnji odmori ili plaćena odsustva po raznim osnovama se takođe definišu i upisuju na formi rasporeda. Ovim se postiže da broj sati bolovanja postane odmah vidljiv, ili da se mesecima unpred planiraju godišnji odmori, službena putovanja i drugi tipovi odsustva sa radnog mesta .

Odsustva

Modul Raspored Godisnjih odmora obezbedjuje praćenje i raspodelu godisnjih odmora kao i planiranje

Rasporeda Godisnjih odmora

Modul Bolovanje obezbedjuje unos bolovanja unos primljenih doznaka sa delovodnim brojem, odbijanje ili korekcija.

Pristup modulu imaju predefinisane osobe koje su vec dodeljenje kroz glavni sistem ZKtime

 • Kreiranje Zahteva za Godisnji odmorUntitled15
 • Odobravanje zahteva godisnjih odmora
 • Unos Bolovanja I odsustva
 • Kvote unos I pracenje utrosenih dana odsustva
 • Pregled odsustva I unos doznaka
 • Zahtev za novom vrstom odsustva
 • Automatsko odobravanje zahteva za odsustvo

Hijerarhija Logovanje i Prava

 1. HR Administrator (kreira godisnje odmore, ima prava korekcije i snimanja izmenjenih datuma, odobrava godisnje odmore, pravi izvestaje)
 1. Sef odeljenja (kreira godisnje odmore, ima prava korekcije i snimanja izmenjenih odmora do trenutka odobrenja) Uslov ako je HR-Administrator odobrio odmor Sef odeljenja ne moze da menja odobrene odmore bez prethoodno otkljucanog

PRAVILA

Untitled14

Svaki godisnji odmor stariji od < 30. Juna predhodno godine vise ne moze da se iskoristi I kao takav se zakljucava, mora da postoji mogucnost da se ti zaostali dani isplate I da se to unese u system. Kod unosesanja zahteva za godisnji odmor Sef odeljenja mora da ima jasno prikazanedane sa kojima raspolaze zaposleni tako da tabela 2 mora da bude vidljiva I prilikom unosenja I priikom odobravanja.

 

 


PROCEDURE Kreiranja i odobrenja zhateva za godisnji odmor 

 

Screen Shot 2016-05-13 at 07.38.41

 1. Odabir odeljenja I radnika se vrsi na standardni nacin kao i u drugim modulima
 2. Zahtev za godisnji odmor moze da vrsi (Sef odeljenja ili HR Administrator) ili svaka druga osoba koja ima pravo definisano u sistemu Zktime
 3. Kreiranje Zahteva za godisnji odmor se vrsi od strane Sefa Odeljenja za sve radnike koji su mu predhodno dodeljeni kroz system zktime
 4. Nakon kreiranog i snimljenog zahteva od strane Sefa Odeljenja, HRAdministrator koji je nadredjen Hijerarhijski tom Sefu Odeljenja dobija u listi Odobrenje zahteva godisnjih odmora nove zahteve koje treba da odobri.
 5. HR-Administrator se loguje na sistem i kontrolise zahteve koje treba da Odobri ili ne odobri kroz modul odobrenje zahteva za godisnji odmor . U koliko ih ne odobrava postoji polje u kome ce upisati razlog. Kod odobrenih naloga HR-Administrator markiranjem cek boks polja odobrava i takav nalog se snima u listu i upisuje u bazu u tabele ZKtima toj osobi za koju je odobren. Odobreni nalozi se zakljucavaju tako da Sefovi Odeljenja vise ne mogu da vrse korekcije I
 6. Nakon sto je godisnji odmor odobren, kvota ce se umanjiti za broj dana odobrenog godisnjeg
 1. HR menager ima vidnu listu svih odobrenih i neodobrenih naloga sa mogucnoscu sortiranja po svakom kriterijumu i izbora datuma. Takvu listu moze da stampa ili izveze u PDF ili excel
 2. U koliko je zahtev od strane HR-Administrator bude odbijen, takav zahtev se snima, a za tog radnika mora da se podnese novi zahtev.

KVOTE UNOS I PRACENJE UTROSENIH DANA

Untitled16

Kvote su broj dana dozvoljenog godisnjeg odmora po svakom zaposlenom na godisnjem period

 1. U sekciji kvote se unosi broj dana dozvoljenog godisnjeg odmora za 1 godinu za svakog radnika I broj dana placenog
 2. Po automatizmu sistem ce automatski upisati 20 dana godisnje za odmor I 7 dana placenog odsustv, HR Administrator moze da menja kvote I unosi prilikom zaposlenja novih
 3. Kvota je pocetni broj dana koje radnik moze da iskoristi u toku godine. Od tih dana se oduzima iskorisceni dani I vreme kroz radne
 4. Kvote se unose na kraju kalendarske godine ili od datuma kada je radnik zaposlen
 5. U tabeli za unos kvote se nalazi I tabela za kvote palcenih odsustva po default 7 radnih dana

MODUL Bolovanje I odsustva

Screen Shot 2016-05-13 at 07.38.21 

Modul bolovanje i odsustva ima iste preglede kao modul godisnji odmori, u modulu bolovanje prilikom otvaranja bolovanju se ne unosi datum zavrsetka sve dok HR administrator ne potvrde zavrsetak bolovanja.

Sistem automatski cim se unese pocetni datum upisuje bolovanje do kraja tekuceg meseca,

Ako se bolovanje ne zatvori do kraja tekuceg meseca sistem ce automatski otvoriti isto bolovanje za sledeci mesec

Takodje prilikom unosenja pocetka bolovanja iz padajuceg menia se vidi lista vec predefinisanih bolovanja I odsustva ( lista se kreira u admin delu).


DOZNAKE

HR Administrator kada dobije doznake ili potvrde o privremenoj sprecenosti treba da prekontrolise datume, da obelezi Cek Boks polje koje nam govori da je sve prekontrolisano I da su doznake donesene I da pokrivaju period na kome je radnik bio na bolovanju. U koliko se period ne poklapa HR administrator moze da uskladi datume.

Screen Shot 2016-05-13 at 07.39.30


Predefinisana Bolovanja i odsustva:

 

Screen Shot 2016-05-13 at 07.38.53

 • Bolovanje do 30 dana 100%
 • Bolovanje do 30 dana 65%
 • Povreda na radu
 • Bolovanje preko 30 dana
 • Porodiljsko odususutvo
 • zaključenje braka
 • porodjaj supruge
 • teza bolest clana uze porodice
 • smrt uzeg clana porodice
 • dobrovoljno davanje krvi
 • krsna slava
 • verski praznik
 • prekid rada bez krivice zaposlenog (65%)
 • neplaceno odsustvo
 • Sluzbeni Put

 

Prema ovim vrstama bolovanja prikazuju sati u konacnom izvestaju “Ostvareni sati” jer se svaka od ovih vrsta bolovanja obracunava na drugaciji nacin.

Sistem omogucava naknadno menjanje vrste bolovanja ako se nakon dostave doznaka utvrdi da je to potrebno. Omoguceno je da se po potrebi definise jos neka vrsta placenog odsustva Bolovanja I SL.

U konacnom izvestaju “Ostvareni sati” svi sati osim “Prekid rada bez krivice zaposlenog” prikazuju sumarno jer je obracun za sve isti. “Prekid rada bez krivice zaposlenog” je prikazan u posebnoj koloni.


 

Izvestaji odsustva:

 1. Spisak zaposlenih sa dodeljenom smenom na odredjen datum
 2. Izvestaj koji prikazje zaposlene koji se nisu evidentirali na dnevnom
 3. Izvestaj sa prikazom svih unetih odsustva sa mogucnoscu postavljanja sledecih kriterijuma (filtera):
  • Vrsta odsustva
  • Period
  • Organizacioni deo – cost centar

Screen Shot 2016-05-13 at 07.40.33


Izvestaj koji prikazuje procenat odsustva i prekovremenog rada u odnosu na zadat kriterijum. Kriterijumi:

 • Period od – do
 • Cost centar
 • Neposredni rukovodilac
 • Vrsta odsustva (placena odsustva prema vrsti, bolovanje prema vrsti) ili prekovremeni sati (moze da se odabere samo jedna vrsta)

 

Procenat se racuna tako sto bi se za 100% smatrao broj predvidjenih sati za odredjen period I broj zaposlenih u uslovljenoj grupi (za period od – do, broj radnih sati prema shemi ponedeljak/petak-40h * broj zaposlenih).

 

SINHRONIZACIJA

Modul namenjen za integraciju sa drugim softwerima

ZKTRAVELORDER

Putni nalozi za sluzbena vozila sa štampom i GPSom

ZKIVISION

Modul za integraciju sa IP kamerom

ZKFUEL-CONTROLL

Kontrola sopstvenih pumpnih stanica za gorivo

ZKACTIVE DIRECTORY

integracija sa aktivnim direktorijumom i domen kontrolerom

ZKTICKETING

Sistem za prodaju ulaznica za sportske centre

ZKRESTORAN MENZA

izdavanje hrane u menzama kompanije

ZKINVENTORY

Popis osnovnih sredstava

Export Menager i Sinhronizacija

ModulExport Menager i Sinhronizacijasluzi za integraciju sa drugim softwerima za obracun zarada na nivou

baze ili izvoza podataka. Modul sinhronizacija ne izvozi podatke u failove vec ih snima direktno u

INTEGACIONU Tabelu na nivou baze. Na ovaj nacin podatkeobracunatih radnih vremena nije moguce rucno

korigovati niti menjati vec obracunato radno vreme se snima u integacionu tabelu u bazi iz koje drugi softweri

preuzimaju podatke,

Na ovaj nacin sprecavamo rucno korigovanje izvezenih podataka od strane zaposlenih.

Modul Sinhronizacija takodje ima mogucnost za automatski uvoz novih radnika s svim podacima i slikama

zaposlenih i njihovih podrucja iz drugih softwera u zktime

Export menager je opcija za izvoz podataka u sve tipove i formata kao sto su ( PDF, Exel, CVS, TXT)

Pritiskom na opciju menija “Sinhronizacija” navigira se na novu stranu unutar ZKReportera, na kojoj se nalazi

dugme “Pošalji vremena za obračun finansija”. Pritiskom na ovo dugme pokreće se procedura unutar

ZK_master repozitorijuma koja sabira sva vremena za one radnike koji su podređeni organizacionoj jedinici

ulogovanog radnika za mesec u kome se vrši obračun. Radi mogućnosti slanja obračuna u nazad, pored

dugmeta “Pošalji vremena za obračun finansija” postoji i izbor kalendara za mesec za koji je obračun potreban.

Svaki sledeći pritisak na ovo dugme unutar istog meseca će zameniti slog unutar repozitorijuma ZK_Int za

odgovarajući mesec za odgovarajućeg radnika.

Od podataka koje ZKReport sumarno šalje u integracionu bazu tu su:

Opis softera i Modula2016 V11 NS01.03

 • bolovanje do 30 dana
 • bolovanje preko 30 dana
 • bolovanje povreda na radu
 • bolovanje trudničko
 • nega deteta
 • godišnji odmor
 • neplaćeno odsustvo
 • plaćeno odsustvo
 • praznik
 • rad na praznik
 • rad noću
 • rad van obaveze
 • regularni rad.
 • Preuzimanje podataka iz drugih softwera:
 • registarski broj radnika bez slovnih karaktera
 • ime i prezime radnika
 • Podrucje i odeljenje u kome je radnik zaposlen
 • datum zaposlenja
 • oznaka koja ukazuje da li je podatak preuzet ili ne
 • slika zaposlenog
 • Ova tabela sadrži i polje koje je na raspolaganju za upis oznake da li je slog preuzet ili ne.
 • ITD

ZKiVision integracija video snimaka

 • Prenos i belezenje slika sa terminala prilikom evidentiranja zaposlenih
 • Prenos i belezenje slike sa CCTV kamere prilikom evidentiranja zaposlenih ( Onvif IP)
 • Prenos i belezenje video zapisa sa terminala prilikom evidentiranja (u koliko terninali imaju
 • kameru)
 • Prenos i belezenje video zapisa sa CCTV kamere prilikom evidentiranja zaposlenih ( Onvif Comptibility IP kamera)
 • ZKIvision Modul ima integrisano prepoznavanja lica sa bilo koje IP kamere (face recognition) ntegracija Black Liste
 • Elektronska mapa kontrolnih tacaka i prikaz slika i videa prilikom evidentiranja
 • Alarmno ulazno izlazne komunikacije uz prikljucenje kontrolera
 • Pretraga po zadatoj slici (face serching)
 • Pretraga i play back (linkage video)
 • Integracija Black Liste
 • Elektronska mapa kontrolnih tacaka i prikaz slika i videa prilikom evidentiranja
 • Alarmno ulazno izlazne komunikacije uz prikljucenje kontrolera
 • Pretraga po zadatoj slici (face serching)
 • Pretraga i play back (linkage video)

Ovaj modul omogucava prikaz video snimka I slike za vreme evidentiranja na terminalu. Pored kamere u terminalu ima mogucnost spajanja IP kamera drugih proizvodjaca koje su Onvif kompatibilne. Dojava u koliko u prostor ulazi osoba sa Black liste.

ZK Bio Security Go


Aplikacija je napravljena za pametne telefone Android I Iphon koja sluzi za daljinsko otvaranje vrata.

Aplikacija je jednostavna upisuje se spoljna IP adresa terminala ili pametnog kontrolera sa korisnickim imenom I lozinkom koji su zapamceni u sam terminal. Aplikacija radi sa svim uredjajima. Ako se terminali koriste za otvaranje vrata pomocu ove aplikacije kljucevi su u vasem telefonu

ZKActive Directory

4

Modul Zkactiv-directory sluzi za integraciju sa postojecim aktivnim direktorijumom unutar kompanije. Tako da prilikom logovanja na software I administraciju podataka se koristi isti user name I password koji sluzi I za logovanje na racunar. Ako korisnik izmeni pasworda za logovanje na racunar automatski se menja I pasword za pristup svim modulima u okviru naseg paketa zksoftware. Brisanjem ili oduzimanjem prava nekog korisnika automatski mu se zabranjuje I pristup svim modulima ZKSoftware.

Kontrola Liftova

Sistemski modul za kontrolu liftova omogucava kretanje osoba samo sa odredjenim pravima na odredjene spratove.

Prilikom identifikacije osobe koja je usla u lift sistem dozvoljava pritisak tastera samo onim spratovima kojima je to to dozvoljeno u sistemskim postavkama za odredjenu osobu

1112 1111123

Menza Kantina ZK‐Restaurant

Modul za kontrolu menze i izdavanje hrane u menzama ili kantinama sa mogucnoscu naplate obroka i izdavanje fiskalnog isecka se satoji iz 3 dela 8

 • Porucivanje i planiranje obroka za naredni period preko ekrana osetljivog na dodir koji se nalazi u prostorijama kantine. ( Win ili android aplikacija)
 • Modul za izdavanje obroka i skidanje obroka zaposlenima sa stanja provlacenjem kartice zaposlenog ili otisak prsta na pultu za izdavanje hrane. ( bilo koji terminal za registraciju logova)

 

Modul za prodaju i azuriranje obroka racunovodstvo ili prodajni pult (web pristup

 


OPIS SISTEMA I NACIN RADA

Softwerski modul ZK‐Restaurant je posebno interesantan svim vrstama restorana društvene ishrane, restorana u domovima, fabrikama, isl, namenjen za Menze u okviru jedne kompanije.

Poručivanje i praćenje izdavanja obroka,6 slanje izveštaja (dnevnih, nedeljnih i mesečnih) službi za obračun plata, a u svrhu obračuna utrošenih sredstava predviđenih za topli obrog (po zaposlenom).

 

Planiranje I odabir jela za nedelju dana u napred. Aplikacija obezbeđuje, pre svega eliminiaciju bonova i jasno ukida manipulaciju sa istim, odnosno, njihovo prikupljanje, obradu, ponovnu raspodelu, doštampavanje novih zbog pohabanosti itd

 


Mogućnosti

 • Potvrda izdavanja jela na terminalu sa ispisom osobe koja je prinela karticu7
 • Odabir obroka na terminalu 2‐8 vrsti jela
 • Kartica služi kao identifikacioni dokument imaoca
 • za plaćanje ishrane i registraciju iskorišćenihobroka.
 • Online pracenje na kontrolnom monitoru o
 • preostalim obrocima ili preostalom kreditu
 • Online Prodaja Bonova I punjenje kartice za ishranuu menzama,
 • Modul za kadrovsku sluzbu
 • Izbor I planiranje Menija sa slikama na reklamnommonitoru 7 dana u napred
 • Izbor jela I planiranje za sledeci dan na kontrolnomtuch monitoru
 • Mogucnost integracije sa softwerom za zarade I oduzimanje iskoriscenih jela od plate
 • Mogucnost izdavanja kartice za Goste ili sopljne saradnike
 • Kontrola izdatih obroka na dnevnom nivou
 • Ogranicenje izdatih obroka na dnevnom nivou ( po komadu ili po prekoracenoj ceni)
 • Mogucnost Potvrda izdatog jela od strane kuvara prinosenjem kartice na terminal kontrolni terminal

 

 

Putni nalozi

Modul puntni nalozi je prvenstveno namenjen kopanijama koje imaju svoj vozni park.

 Sistem moze da funkcionise na dva nacina : Putem integrisanog GPS uredjaja u vozilima ili rucnim unosenjem I kreiranjem putnog naloga

Vrste putnih naloga: 9

 • Putni nalog za putnicko vozilo
 • Putni nalog za teretno I kombinovano vozilo
 • Putni nalog za Sluzbeno putovanje
 • Atributi vozila

 U koliko se koristi GPS u vozilu putni nalog se automatski kreira tako sto pozicijom vozila prepoznajemo kretanje I kreiramo pocetak I zavrsetak odredjenog kretanja. Da bi vozilo moglo da se krece vozac je duzan da ubaci smart karticu ili prinese svoju RFID karticu u citac koji se nalazi u vozilu. Time smo identifikovali vozaca I zapoceli njegovo radno vreme.


 

Putem GPS podataka tacno znamo na kojoj se lokaciji vozilo zaustavilo, koliko se zadrzalo I te podatke sistem unosi u putni nalog.

12

Na kraju radnog dana putni nalog se automatski kreira sa tacnim vremenom zadrzavanja vozila, vremenom istovara, kilometrazom ITD.

 U koliko se putni nalog vodi rucnim unosom sistem omogucava popunjavanje svih tabela kroz Web brouzer sa bilo kog uredjaja.

Uz putne naloge postoji automatska evidencija slobodnih vozila iz voznog parka sa planiranim rutama za odredjeni period I vremenima slobodnih vozila

 

Uz putne naloge vrsimo evidenciju utrosaka putovanja kao sto su : Putarine, utrosak goriva, maziva, ulja I ostali zavisni troskovi koje se mogu uneti po potrebi korisnika

 

 

 

Kod putnih naloga za teretna vozila se moraju Izabrati vozaci iz sistema za ERV I samim tim njihovo vreme za obracun zarada je evidentirano kretanjem vozila. Suvozaci I pomocni radnici koji se prevoze istim vozilom se takodje evidentiraju kroz sistem.

 11

Kod elektronskog vodjenja putnih naloga sistem sam prepoznbaje termine za servisiranje vozila, zamenu ulja I obavestava nadredene.

Pretraga putnih naloga po imenu vozaca ili vozilu za odredjeni period je vrlo jednostavna kao I pretraga po mestu kretanja.

14 


 

 

15Kod naloga za sluzbena putovanja u sistem se unosi I izvestaj sa sluzbenog putovanja koji je odmah vidljiv svim nadredjenima nakon unosenja I isti poslat automatski na mail .

 

 

Sistem za automatsku kontrolu točenja goriva na vlastitim pumpama

Sistem je patentom zaštićeni.

Sistem obezbeđuje da se gorivo može točiti jedino u posebno obeležena vozila, uz automatsku akviziciju svih relevantnih podataka u vezi točenja goriva. Postavlja se na postojeće pumpe za točenje goriva. Sistem koristi RFID tehnologiju u cilju identifikacije vozila, vlasnika i osnovnih informacija o gorivu.

12121

Sistem je namenjen sledećim kategorijama korisnika:

 • Korisnici koji raspolažu sopstvenim stanicama za točenje goriva, kao što su transportna preduzeća;
 • Stanice za točenje goriva koje izdaju “klupske” (loyalty) kartice;
 • Stanice za točenje goriva sa bezgotovinskim plaćanjem.

 

Sistem se sastoji od Identifikatora vozila i ID kartica vozača (takođe i točilaca goriva, tamo gde je to predviđeno), kontrolera pumpe za gorivo ITGkp-02, kontrolnog računara i aplikativnog softvera za kontrolu točenja goriva.

Identifikator vozila je RFID transponder (nosač čipa) montiran na pogodan način u blizini ulivnog grla rezervoara za gorivo na vozilu. Identifikator sadrži sve važne podatke o vozilu, kao što su: registarski i/ili garažni broj, vrsta goriva koje vozilo koristi i sl. Identifikator ima svoj nepromenljivi kod (dužine 32 bita) i 256 bajta memorije tipa „piši-briši“.

1233Kontroler pumpe za gorivo ITGkp-02 predstavlja namenski kontrolno-upravljački računar. Sastoji se od nekoliko antena i čitača RFID transpondera.

Antena za identifikaciju vozila montira se oko »pištolja« za sipanje goriva, blizu rukohvata. Povezana je sa čitačem pomoću specijalnog kabla. Druga antena služi za čitanje identifikacionih kartica vozača i točioca goriva.

 

 

Kontroler upravlja radom ovih antena i pumpe, tako što dozvoljava/zabranjuje sipanje goriva, a sve relevantne podatke pamti u svojoj memoriji. Podaci koji se smeštaju u memoriju kontrolera ostaju zapamćeni i kada uređaj nema napajanje. Ti podaci su:

 

 • jedinstveni serijski broj identifikacione kartice vozača,
 • jedinstveni serijski broj identifikacione kartice ovlašćenog točioca goriva;
 • jedinstveni serijski broj identifikatora vozila;
 • registarski broj vozila (pročitan iz transpondera u koji je postavljen na vozilu;
 • vrsta i količina goriva koja je istočena u vozilo;
 • datum i vreme obavljene

Opis rada sistema

Po prispeću na benzinsku pumpu vozač se identifikuje prinoseći svoju ID karticu anteni kontrolera koja se nalazi na terminalu za točenje goriva. Točilac koji će uslužiti klijenta na isti način se registruje. Točilac goriva stavlja “pištolj” u otvor na rezervoaru automobila. Antena za identifikaciju vozila se aktivira automatski i očitava podatke o vozilu pohranjene u memoriju Identifikatora vozila. Kontroler odlučuje o daljoj akciji na osnovu prethodno definisanih dozvola (tabela prava točenja). Tabela prava točenja sadrži listu vozila (odnosno listu Identifikatora vozila), kao i spiskove vozača i točioca, kojima je dozvoljeno točenje goriva.Tabela može imati i vremensku domenziju.Moguće je odrediti vremenski periodi u kojima dozvola točenja goriva važi.Ovu tabelu kreira i ažurira administrator sistema.

Pošto prikupi potrebne podatke Kontroler vrši proveru prava točenja.

U slučaju da podaci sa transpondera nisu validni, transponder nije montiran na vozilu, pokuša se istakanje pogrešne vrste goriva, nije dozvoljeno sipanje goriva u dotično vozilo ili vozač i/ili točilac nemaju pravo točenja goriva, uključuje se alarm (svetlosni i zvučni signal) i prekida se istakanje.

U suprotom, točenje otpočinje automtski, pošto sistem odredi koja vrsta goriva će biti točena.

Ukoliko se prilikom točenja »pištolj« izvuče iz ulivnog grla rezervoara toliko da identifikator vozila „nestane“ iz polja antene za identifikaciju, prekida se točenje goriva.

12222
U izuzetnim situacijama može nastati potreba da se gorivo istoči u kanistar ili bure. Sistem je programiran tako da ne dozvoljava ovakva istakanja kako bi osujetio neautorizovano točenje goriva. Problem se rešava upotrebom specijalnih identifikacionih kartica koje su “opremljene” pravom na točenje i kada transponder (identifikator vozila) nije u polju antene za identifikaciju vozila.

Po okončanom točenju, svi parametri ostaju upisani u memoriju kontrolera i dostupni su za naknadne provere.

Svi podaci su u elektronskom obliku smešteni na administratratorovom računaru. Ovim je eliminisana

papirologija, a obrada i prenos podataka olakšani.

Za postavljanje radnih parametara kontrolera, kreiranje i ažuriranje Tabele prava točenja, učitavanje dnevnika događaja sa kontrolera i generisanje izveštaja koristi se namenski razvijen aplikativni softver ITG-TankControl.

Sistemi je pogodan za upotrebu od strane benzinskih stanice koje podržavaju bezgotovinskog plaćanja (prepaid ili postpaid). Rešenja na bazi »loyalty« kartica u kombinaciji sa ITGfdc-1 obezbeđuju visok kvalitet usluga i bezbednu i pouzdanu evidenciju.

 

Procedura za točenje gorava je sledeća:

 • Vozač dovozi svoj auto do benzinske pumpe;
 • Vozač i točilac goriva se identifikuju svojim identifikacionim karticama, u skladu sa procedurom kojuje propisala uprava kompanije;
 • Točilac goriva stavlja “pištolj” u otvor na rezervoaru automobila; Antena se aktivira automatski,digitalni ulaz odlučuje koja će antena biti aktivirana i koja vrsta goriva će biti istočena, a ondaregistruje transponder;
 • Transponder šalje svoj serijski broj anteni, koja taj broj prosleđuje do kontrolera;
 • Kontroler proverava validnost serijskog broja i beleži ga u memoriji na čitaču;
 • Transponder šalje podatke iz svoje memorije (registarski ili garažni broj vozila, tip goriva, itd.) anteni,a ona ih prosleđuje čitaču;
 • Kontroler proverava primljene podtke i ako su validni (ID broj vozila, vozača i točioca su u Tabeliprava točenja ) odobrava točenje i beleži podatke o vremenu i datumu u svoju memoriju;
 • Točenje se obavlja sve dok je transponder sa vozila u dometu antene na “pištolju”, i dok vozačeva

IDkartica stoji na mestu za identifikaciju;1121

 • Kada je točenje završeno, svi parametri (serijski broj transpondera, količina istočenog goriva, vreme idatum kada je počela i završila se procedura točenja) će ostati upisani u memoriji kontrolera
 • Pištolj se vraća na svoje mesto, digitalni izlaz isključuje antenu;

Administrativna obrada podataka ne podrazumeva papirologiju, obzirom na to da su svi podaci u elektronskom obliku poslati i smešteni u administratorovom računaru.

Ako neki od podataka sa transpondera montiranog na vozilu nije validan, ili je obavljena procedura istakanja pogrešne vrste goriva, ili točenje nije dozvoljeno tom vozaču ili vozilu, ili točilac na pumpi nema dozvolu za točenje, uključiće se alarm, u vidu zvučnog i svetlosnog signala.

ZKTicketing Sistem za rezervaciju, prodaju ulaznica

Za ulazak u halu koriste se dve vrste ulaznica – pretplatne i jednokratn112e.

 

Pretplatne karte (ulaznice), VIP karte i službene identifikacione karte su tehnološki identične. Izrađene su u formatu kreditne kartice, sa elektronskim čipom sa memorijom tipa „čitaj/piši“ (beskonaktna smart kartica). Primenjena je Philips-ova MIFARE® tehnologija. Personalizovane su, sa jedinstvenim identifikacionim parametrima svakog korisnika. Vizuelni identitet kartice urađen je prema grafičkom rešenju korisnika i odštampan u punom koloru. ID kartica obezbeđuje njenom imaocu pravo pristupa resursima Centra, u skladu sa definisanom politikom. Takođe, ID kartica se može koristiti i za plaćanja nekih usluga u Centru (automati za pića i sl.), tako što se koristi kao elektronski novčanik.

Karte za jednu posetu sportskom događaju izrađene su na papiru. Pored uobičajenih podataka, na svakoj ulaznici se njen serijski broj odštampa na dva načina: kao kombinacija slova i cifara i u formi bar koda (trakastog koda), da bi se omogućilo njegovo mašinsko očitavanje.

Svaka ulaznica, plastična ili papirna, ima svoj jedinstveni identifikacioni (ID) broj. ID broj plastične kartice je fabrički upisan, čitljiv od strane svih kontrolnih uređaja, ali nepromenljiv, što znači da se takva karta ne može falsifikovati. ID broj svake karte koja je prodata, upisan je u bazu podataka. Ulazak u objekat kontrolisan je trokrakim barijerama sa čitačima kartica. Barijere čitaju obe vrste kartica.

Kada se jednodnevna ulaznica prinese čitaču barijere, sistem proveri status karte u bazi podataka na osnovu

njenog identifikacionog broja. Ako je karta ispravna i nije iskorišćena, barijera se otključa, propusti korisnika, a ulaznica se u bazi podataka označi kao iskorišćena. Ako se ponovo pokuša prolaz sa istom ulaznicom, barijera se neće otključati i uključiće se zvučni alarm, kao signal pokušaja korišćenja neispravne ulaznice.

 

123Kada se pretplatna karta prinese čitaču barijere, ukoliko je važeća, barijera se otključa, propusti korisnika i izvrši se registrovanje prolaza (datum i vreme, ID broj karte).Primera radi, umesto da je definisan rok važenja ulaznice, može se definisati dozvoljeni broj ulazaka u Centar. Kada se potroši „kredit“ na kartici ona se ne može koristiti dokle god se ne izvrši novo plaćanje (kupovina usluga) i upisivanje novog stanja na istu karticu. Dakle, jednom kupljena karta se može koristiti i reciklirati novim uplatama, sve dok se mehanički ne ošteti.

 

Na šalteru se vrši prodaja ulaznica (jednodnevnih i pretplatnih). Za personalizaciju pretplatnih karata i ID karata

zaposlenih koristi se uredjaji za ocitavanje kartica.

 

Barijere na ulazu za posetioce, terminal na VIP ulazu, terminali na službenom ulazu i ulazu u službene prostorije i radna stanica za personalizaciju smart kartica priključeni su na lokalnu računarsku mrežu u kojoj se nalazi server sa bazom podataka svih prodatih ulaznica.

Ključni elementi sistema su: 

 • enrty-payment_smlZK-TicketSales: aplikativni softverski paket za rezervaciju i prodaju ulaznica
 • ZK-TicketControl: aplikativni softverski paket za kontrolu ulaska u halu
 • ZK-Pass: aplikativni softverski paket za prodaju i ažuriranje propusnica (smart kartice)
 • Obrtne barijere sa čitačima bar koda i čitačima smart kartica
 • ZK-Fitness: aplikativni softverski paketa za upravljanje radom Fitnes

 

Kompletan sistem je fleksibilan tako da se može prilagoditi potrebama i strukturi svakog sportskog centra.

 

IMG_0460  IMG_0458 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Samostalno generisanje jedinstvenih barkodova za preštampane karte
 • Štampanja karata na termalnom printeru na samoj blagajni (ili više njih)
 • Pravljenje vremenskog rasporeda za pojedine tipove karata na nedeljnom nivou sa preciznim intervalima u toku dana
 • Vremensko ograničenje važenja karte (1 dan, 10 dana …)
 • Višekratne karte sa preciznim definisanjem broja ulazaka i mogućnost kreiranja dnevnih limita
 • Precizno izveštavanje o količini izdatih, prodatih i iskorišćenih karata i preciznom evidencijom na kojoj barijeri i u koje vreme je karta iskorišćena

IMG_3294IMG_3293IMG_329554af19aac3ddf-alvarado-ticketek-australia-self-scanning-tickets

ZKInventory Popis osnovnih sredstava

Sistem za evidenciju, praćenje i obračun osnovnih sredstava Sistem OSRED, na osnovu kataloga podataka o lokacijama, osnovnim sredstvima, radnicima, amortizacionim i revalorizacionim podacima, kontnom planu i drugim potrebnim podacima omogućuje uvid u lokacijsko i finansijsko stanje osnovnih sredstava.

 

Osnovna sredstva koja posedujete su označena BAR CODE poliesterskim samolepljivim nalepnicama umesto klasičnim pločicama sa inventarskim brojevima. Pored toga, sve prostorije, tj.lokacije na kojima se nalaze osnovna sredstva mogu biti označene odgovarajućim BAR CODE oznakama, kao što i radnici koji su zaduženi sa sredstvima imaju BAR CODE-irane identifikacione kartice. Samolepljive oznake se štampaju na BAR CODE termal štampaču koji se isporučuje u sastavu sistema OSRED.

Popis OSNOVNIH SREDSTAVA se vrši pomoću CK1 mobilnog racunara, jednostavnim očitavanjem nalepnice lokacije na kojoj se nalazi osnovno sredstvo i nalepnice osnovnog sredstva. CK1 na displeju pokazuje podatke o osnovnom sredstvu i upućuje popisivača na sledeću akciju.

Podaci o osnovnim sredstvima, trenutnom statusu i lokaciji na kojoj se nalaze redovno se ažuriraju u PC računaru. U trenutku kada se vrši popis ovi podaci se prenose u CK1. Nakon završenog popisa, ili dela popisa, podaci o popisu se automatski prenose sa CK1 na PC računar, gde su dostupni svi izveštaji o popisu.

Posle unosa podataka o viškovima i otpisu manjkova , vrši se obračun amortizacije i revalorizacije. Program na PC računaru omogućuje automatsko knjiženje obračunatih podataka.

 

Sistem OSRED se sastoji od opreme američke firme INTERMEC: CK1 – prenosivog programabilnog računara sa čitačem BARCODE oznaka i EasyCoder C4 – termal transfer BARCODE štampača, i programa za PC računar pod WINDOWS Softver:

 

 • najnovija rešenja .NET i C#
 • povezivanje sa sistemima SAP, NAVISION i drugim
 • on line i real time uvid
 • podržane sve zakonske obaveze
 • Hardver:
 • Intermec uređaji poslednje generacije
 • mobilini terminali
 • palm i hend held
 • RFID (UHF i 125kHz), Barcode tehnologija obeležavanja

SecamCCTV Corporation I Softver-Informacioni Sistemi i Alba tehnologije su već petnaest godina jedne od vodećih kompanija u Srbiji na polju implementacije bar kod tehnologije . Dugogodišnje partnerstvo sa kompanijomIntermec Technologies (SAD), čini da najnovija dostignuća u tehnologijama automatskog očitavanja podataka i identifikacije stižu i do domaćih poslovnih sistema.

 

Gotovo isti niz godina traje i partnerstvo na nivou softverskih rešenja sa kompanijom „Softver informacioni sistemi“ (SIS), koja je specijalizovana za projektovanje, razvoj i implementacije informacionih sistema i rešenja.

 

Kao rezultat ove saradnje, na listi zadovoljnih kupaca su Gradska uprava Beograda, Siemens– Beograd, Republički zavod za tržište rada, Republički fond za PIO, Wiener Stadtische – Beograd, Dunav osiguranje i druge. Sistem za popis osnovnih sredstava nazvan je OSRED-TENSOR i sastoji se iz odgovarajućeg hardvera i softvera.

UntitledKako svaki inicijalni popis počinje unošenjem podataka o osnovnim sredstvima u bazu i označavanjem inventara poliesterskim nalepnicama sa bar kodom, prva karika u lancu je štampač Intermec PF8t.

To je termalni štampač bar kod nalepnica malih dimenzija Inicijalno podešavanje štampača je vrlo jednostavno, a u pratećem paketu se isporučuju svi neophodni elementi za taj zadatak.Bar kodovi mogu da se štampaju iz namenskih aplikacija za Windows, iz Microsoft Office-a i drugih popularnih programa. Rolne sa nalepnicama dužine do 10800 inča se jednostavno nameštaju. Memorija uređaja se može nadograditi flash karticom kapaciteta do 1 GB, a povezivanje sa računarom se obavlja putem serijskog, paralelnog ili USB

interfejsa. PF8t je pogodan za poslovne korisnike koji štampaju do 1000 nalepnica na dan.

Za čitanje odštampanih bar kodova koriste se prenosni terminali Intermec CS40 i CN50. Prvi se može pohvaliti integrisanim 2D Imager skenerom i kamerom rezolucije 3,2 Mp. Kao najmanji Intermec-ov ručni računar, CS40 teži svega 196 grama sa baterijom. Testiran je na padove sa visine od 1,2 metara i zaradio je sertifikat IP54 kada je otpornost na spoljne uticaje u pitanju