ZKtime, master-time, zkmobitime

EVIDENCIJA RADNOG VREMENA

Secam CCTV Corporation je postao prepoznatljiv po jednom od vodećih svetskih proizvođača kontrole pristupa SUPREMA. Svojom stalnom prisutnošću na tržištu u celom regionu, osvojio zadivljujuće mesto i trenutno je jedan od najtraženijih i najpopularnijih brendova, a svoj kvalitet opravdava preko mnogobrojnih zadovoljnih korisnika u regionu i šire.

Svaki dan, svaki sat, svaki minut – zabeležen

CLOUD ZKTIME-MASTER TIME-ZKMOBI-TIME

WEB aplikacija za evidenciju radnog vremena bazirana na Serverskoj arhitekturi. Onovna platforma + Reporter na koju se nadogradjuju svi ostali moduli, služi za unos I podešavanje kompletnog sistema,

Evidencija radnog vremena i kontrola pristupa kombinovano zajedno

Sistemi za biometrijsku identifikaciju, pretvorite vaš mobilni uređaj , telefon, teblet u uređaj za evidenciju radnog vremena i alalizu rada .

ZKtime evidencija radnog vremena

Razvojem jednog od najmodernijih CLOUD rešenja, prvi smo započeli implementaciju WEB softvera za analizu i evidenciju radnog vremena koja omogućava praćenje sa bilo kog mesta u svetu. Na ovaj način, naša referentna lista sadrži mnoge velike privatne kompanije

Cloud Evidencija radnog vremena

za CLOUD hosting ne treba sopstveni namenski server, Svrha hostinga jeste da preduzeća imaju pristup do savremenih poslovnih programskih rešenja bez velikih investicija. Mobilne aplikacije i paketi programa ZKTime su uključeni.   

ZKMobi-Time

ZKMobi-Time je Aplikacija za Android ili Apple kojom se vrši evidencija radnog vremena na bilo kom smart telefonu ili tabletu, sa koje možete imati uvid u svoje logove, evidentiranje GPS lokacije praćeno slikanjem sa kamere iz samog uređaja.

MASTER-TIME  i ZKReport

WEB aplikacija za evidenciju radnog vremena bazirana na Serverskoj arhitekturi. Onovna platforma + Reporter na koju se nadograđuju svi ostali moduli, služi za unos i podešavanje kompletnog sistema. 

Video Prezentacije ZKtime

Na linkovima ispod pogledajte video prezentacije naših programa za evidenciju radnog vremena, generisanje prilagodljivih izveštaja, putne naloge i sl.

VIDEO PREZENTACIJA ZKTime- Master-Time

Osnovna platforma na koju se nagograđuju svi ostali moduli, služi da unos I podešavanje kompletnog sistema, poseduje osnovne tipove izveštaja, ručni unos odsustva, smene, radne kalendare, izvoz podataka u CVS, Excel, PDF

ZKREPORT V20 WEB aplikacija za izvestavanje

ZKreport platforma nadogradjuje se na ZKtime V20, uz Osnovnu verziju ukljuceni su moduli (neregularnosti, status report, kasnjenja, chrono, auto mail, pauze,  standardni, ostvareni sat) Izvoz podataka u PDF.

Putni nalozi ZKtravelorder

Modul puntni nalozi je prvenstveno namenjen kopanijama koje imaju svoj vozni park. Sistem moze da funkcionise na dva nacina : Putem integrisanog GPS uredjaja u vozilima ili rucnim unosenjem I kreiranjem putnog naloga.

Mogućnosti i opis softwera ZKtime sa svim modulima

U ovom dokumentu se nalazi kompletan opis svih modula i programskih opcija

Business operating system MASTER-TIME Moduli

ZKTime V20 WEB do 20 Terminala online

 Web aplikacija za evidenciju radnog vremena, Osnovna platforma na koju se nadograđuju svi ostali moduli, služi da unos i podešavanje kompletnog sistema, poseduje osnovne tipove izveštaja, ručni unos odsustva, smene, radne kalendare, izvoz u exel, pdf, csv…


ZKReport V20 WEB

ZKreport platforma nadograđuje se na ZKtime V20, uz Osnovnu verziju uključeni su moduli (neregularnosti, status report, kašnjenja, chrono, auto mail, pauze,  standardni, ostvareni sat)


Odsustva

Planiranje godišnjih odmora, zahtevi, HR-odobravanje, slobodni dani, kvote, unos doznaka I validiranje unesenoh bolovanja, email notifikacija

Auto Korektor

Neregularnosti Automatske korekcije neregularnosti i praćenje neregularnih događaja

ZKActive Directory

Modul za sinhronizaciju sa Active Direktoriumom I Domen Kontrolerom  u okviru kompanije, Logovani korisnik na računaru ne mora da kuca password prilikom logovanja na sistem

Kasnjenja

Sistem automatski sagleda sve smene i izvuče samo osobe koje su imale zakašnjenja za željeni trenutak, sa tačnim vremenom zakašnjenja. Ovakav izveštaj se može odštampati ili izvesti u PDF

Pauze i pracenje pauza

U modulu Pauze, prikazuju se izveštaji o odsustvima tokom radnog vremena kao što su: Pauza; Službeni izlazak; Privatni izlazak; Cigaret pauza

Multi Language

Sistem nudi mogućnost rada u više jezika istovremeno; Srpski; Hrvatski; Engleski; Slovenacki;  Bosanski; Nemački (u izradi); Slovenački ( u izradi)

Time zone menager

Time zone menager je opcija koja omogućava da sistem radi istovremeno u više vremenskih zona odnosno u više zemalja sa različitim vremenskim zonama. Na ovaj način obezbeđujemo da kompanije koje posluju u više zemalja imaju centralizovane podatke a svaki operater i terminal su sinhronizovani sa lokalnim vremenom gde se nalazi

ZKVirtual ERV

ZKVirtual ERV služi za registraciju korisnika putem lokalnog računara, odnosno aplikacije na samom računaru, virtuelni terminal se može koristiti za sve tipove učitavanja: Prijava,  Odjava, Pauza, Povratak sa pauze, i mnoge druge tipove prema zahtevu korisnika

ZKTicketing

Sistem za rezervaciju, prodaju ulaznica i kontrolu pristupa u sportske centre. Za ulazak u halu koriste se dve vrste ulaznica – pretplatne i jednokratne. Pretplatne karte (ulaznice), VIP karte i službene identifikacione karte su tehnološki identične. Izrađene su u formatu kreditne kartice, sa elektronskim čipom sa memorijom tipa „čitaj/piši“ (beskonaktna smart kartica)

KONTROLA LIFTOVA I DOSTUPNIH SPRATOVA

Sistemski modul za kontrolu liftova omogućava kretanje osoba samo sa određenim pravima na određene spratove. Prilikom identifikacije osobe koja je ušla u lift sistem dozvoljava pritisak tastera samo onim spratovima kojima je to to dozvoljeno u sistemskim postavkama za određenu osobu.

ZKiVision

Modul za beleženje i pregled video snimaka prilikom evidentiranja sa IP CCTV kamere ili kamere u terminalu.

Patrol Guard

Kontrola portira i obilazaka objekata (ovaj modul ide uz Access Control)

Obracun zarada i robno knjivodstvo (u izradi)

Modul za robno knjigovodstvo, poručivanje, stanje zaliha, prodaja, isporuka, zaduživanje

Face Registration

Modul za integraciju uređaja za prepoznavanje lica, razmena podataka otiska lica

Auto mail i SMS Report

Automatsko slanje raznih tipova izveštaja na mail i SMS. Ova korisna opcija u sistemu služi zaizveštavanje nadređenih osoba bez potrebe logovanja na sistem jednostavnim svakodnevnim slanjem Emaila i SMS bilo da se radi o: Nekoj vrsti neregularnosti;  Kršenje pravilnika rada; Kašnjenjima; Ranijim odlascima; Odsustvo sa radnog mesta

Putni nalozi

Modul puntni nalozi je prvenstveno namenjen kompanijama koje imaju svoj vozni park. Sistem može da funkcioniše na dva načina : Putem integrisanog GPS uređaja u vozilima ili ručnim unošenjem I kreiranjem putnog naloga 

ZKRestoran Menza – Kantina

Modul za kontrolu menze i izdavanje hrane u menzama ili kantinama sa mogućnošću naplate obroka i izdavanje fiskalnog isečka se satoji iz 3 dela: Poručivanje i planiranje obroka za naredni period preko ekrana osetljivog na dodir koji se nalazi u prostorijama kantine. ( Win ili android aplikacija)Modul za izdavanje obroka i skidanje obroka zaposlenima sa stanja provlačenjem kartice zaposlenog ili otisak prsta na pultu za izdavanje hrane ( bilo koji terminal za registraciju logova) Modul za prodaju i ažuriranje obroka računovodstvo ili prodajni pult (web pristup)

Vrste placanja

Modul namenjen za velike korporacije sa velikim opsegom i različitim šiframa plaćanja kao i različitim vrstama plaćanja i različitim tipovima rada. Razlicite stimulacije zaposlenih i vođenje svakog pojedinačnog radnog mesta.

ZKBilans

ZKBilans služi za kontrolu naknada zaposlenih, odnosno obezbeđuje bilans radnih sati za zaposlene, za zadati period, isto tako u sistemu postoji mogućnost izrade bilansa početnog stanja.

Export Menager

ModulExport Menager i Sinhronizacija služi za integraciju sa drugim softwerima za obračun zarada na nivou baze ili izvoza podataka. Modul sinhronizacija ne izvozi podatke u failove već ih snima direktno u INTEGACIONU Tabelu na nivou baze.

ZKSecurityGO MOBILNA APLIKACIJA ZA OTVARANJE VRATA

Aplikacija je napravljena za pametne telefone Android I iPhone koja služi za daljinsko otvaranje vrata. Aplikacija je jednostavna i radi sa svim uređajima. Ako se terminali koriste za otvaranje vrata pomoću ove aplikacije ključvi su u vašem telefonu.

ZKInventory Sistem za popis osnovnih sredstava

Sistem za evidenciju, praćenje i obračun osnovnih sredstava Sistem OSRED, na osnovu kataloga podataka o lokacijama, osnovnim sredstvima, radnicima, amortizacionim i revalorizacionim podacima, kontnom planu i drugim potrebnim podacima omogućuje uvid u lokacijsko i finansijsko stanje osnovnih sredstava.

ZKFuelcontroll TG za automatsku kontrolu točenja goriva

Sistem obezbeđuje da se gorivo može točiti jedino u posebno obeležena vozila, uz automatsku akviziciju svih relevantnih podataka u vezi točenja goriva. Postavlja se na postojeće pumpe za točenje goriva. Sistem koristi RFID tehnologiju u cilju identifikacije vozila, vlasnika i osnovnih informacija o gorivu.

ZKAccess V15 sistem za kontrolu pristupa

Modul za evidenciju posete namenjen je korisnicima (firmama) sa recepcijama na kojima se prijavljuju gosti. Modul omogućava arhiviranje svih posetioca, pojedinačnih poseta, privremeno dodjeljivanje kartica za identifikaciju, štampanje dozvola za ulaz i izveštavanje po različitim kriterijumima. 

Vizitor Modul

Posete – Opcija posete omogućava uvid u trenutne posete firme na svim lokacijama. Operater, u ovom slučaju obično portir, upisuje podatke o gostu (u koliko predhodno nije najavljen od strane zaposlenih unutar kompanije) i poseti (kod koga se dolazi u posetu, razlog posete).

Kretanje

Modul kretanje zaposlenih je namenjen za kompanije koje imaju više različitih područja odnosno više različitih mesta za logovanje zaposlenih, u više različitih zemalja ili gradova ili više pogonskih hala unutar kruga proizvodnog pogona.

Status report

Izveštaj u kome se vidi trenutno stanje i prisutnost zaposlenih u odabranom trenutku ili trenutno stanje koliko je zaposlenih prijavljeno na system Pregled trenutnih registracija na sistem hronoloski online, slika sa kamere iz terminala ili vido zapis sa IP kamere u trajanju od 1-30 sec. Izveštaji ovog tipa se generišu na osnovu vremenskog kriterijuma.

Digitalna overa potpisa

Pod opcijom korekcije naloga za obračun spada kontrola svih radnih sati pregled vrše šefovi odeljenja ili evidentičari koji svojim logovanjem imaju pravo da izmene i preraspodele radne sate po različitim vrstama plaćanja. Na taj način se koriguju ili eventualno dopunju radni sati. Nakon završenog pregleda Šef ili evidentičar mora svom odeljenju da overi odnosno potpiše i zaključa radne sate koji su spremni za izvoz ili sinhronizaciju da drugim softwerima za obračun plata. 

HR Menager Kalendar kretanja

Namenjen je za upravljanje i planiranje rasporeda zaposlenih, reč je o grafičkom okruženju u kome se raspored zaposlenih kreira jednostavnim prevlačenjem zaposlenih mišem na određena polja ili izborom zaposlenog i kreiranjem radnog kalendara, izbor smena se vrši selekcijom dana i odabirom smene iz padajućeg menija.

ZKData Flow

ZKData flow omogućuje korisniku praćenje svih izvršenih promena na samom sistemu u proteklih 10 godina:  Unos novih podataka; Izmena kadrovskih podataka zaposlenih; Unos i izmena radnih šema za zaposlene; Podešavanje terminala; Podešavanje područja

Mobilna Aplikacija ZKmobi-time corporate

Aplikacija za Apple ili android tablete kojom se vrši evidencija radnog vremena i može da u potpunosti zameni terminale

Mobilna Aplikacija ZKmobi-time Personel

Aplikacija za Apple ili Android mobilne telefone kojom se vrši evidencija radnog vremena, aplikacija moze da prikaze istporiju logovanja 

Oprema koju ugraĐujemo je od svetski poznatih i renomiranih proizvodjača