Najbolji način da zaštitite i obezbedite svoj  dom ili kompaniju

Alarmni sistemi mogu služiti kao protiv provalni sistemi, a takođe mogu služiti i kao sistemi za zaštitu od požara.

ProtivProvalni

ProtivProvalni alarmni sistemi se koriste da vam zaštite kuću, stan, lokal, poslovni pristor za vreme dok vi niste tu i najbolji su vid zaštite ako se ugrade na pravi način.

ProtivPrepadni

ProtivPrepadni alarmni sistemi se koriste za tihe dojave monitoring centru ili sluzbi obezbeđenja uz pomoć skrivenih panik tastera prilikom oružanih napada.

Preventivni

Preventivni alarmni sistemi se koriste u Identifikaciji potencijalnih opasnosti, rizika, bezbednosnih zona i kritičnih tačaka

ZAKONSKI OSNOV ZA IMPLEMENTACIJU OBEZBEĐENJA

Ovim zakonom uređuju se obavezno obezbeđenje i zaštita određenih objekata, poslovi i rad pravnih i fizičkih lica u oblasti privatnog obezbeđenja, uslovi za njihovo licenciranje, način vršenja poslova i ostvarivanje nadzora nad njihovim radom.

Zakon o privatnom obezbeđenju

sl. glasnik rs, br. 104/2013, 42/2015 i 87/2018

Pravilnik o načinu vršenja poslova tehničke zaštite…

sl. glasnik rs, br. 91/2019

Pravilnik o sadržini, načinu

sl. glasnik rs, br. 73/2019

Pravilnik o klasifikaciji

sl. glasnik rs, br. 22/2015

Nekoliko važnih korisnika naših usluga