Bezbednost i zdravlje

SEACMCCTV CORPORATION  pruža i uslugu Bezbednosti i Zaštite na radu, kao zakonsku obavezu.

Pravo na zaštitu života i zdravlja radnika ili pravo na profesionalno zdravlje u svim međunarodnim dokumentima svrstava se u osnovna prava čoveka.

support-hosting copyBezbednost i zaštita na radu je zakonska obaveza, tako da svaka firma mora da ima stručno lice koje će te poslove obavljati, ili angažovati treće lice. SECAMCCTV CORPORATIO ima menadžere za bezbednost i zdravlje na radu, sa završenim fakultetom zaštite na radu, te se onda sve obaveze izvršavaju kako zakonodavac zahteva.

Preduslov za uspešnu primenu i sprovođenje mera za bezbedan i zdrav rad na radnom mestu i u radnoj okolini kod poslodavca, je procena rizika od povreda na radu ili oštećenja zdravlja, odnosno oboljenje zaposlenog.

Procena rizika zasniva se na utvrđivanju opasnosti i štetnosti na radnom mestu i u radnoj okolini, koje mogu da uzrokuju povredu na radu i / ili profesionalno oboljenje i verovatnoću njihovog događanja.

Imajući u vidu zakonsku obavezu da su svi poslodavci u Srbiji dužni da donesu Akt o proceni rizika u pismenoj formi za sva radna mesta u radnoj okolini i da utvrde način i mere za njihovo otklanjanje

Služba SECAMCCTV za pružanje usluga iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, svojim klijentima pruža usluge kao što su:

1. Izrada Pravilnika o bezbednosti i zdravlja na radu.

2. Izrada Programa obuke iz bezbednosti i zdravlja na radu.

3. Vršenje teorijske obuke zaposlenih, kako sopstvenih zaposlenih, tako i trećih lica.

4. Izrada Akta o proceni rizika

5. Obavljanje svih ostalih poslova koje nalaže Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu

Procene rizika, analize i Konsalting

SECAMCCTV CORPORATION vrši detaljne bezbednosne procene sa predlogom sistema obezbeđenja u skladu sa savremenim međunarodnim standardima i kriterijumima
pmi_01_3 copy

Za potrebe klijenata, SecamCCTV Corporation vrši preliminarne i detaljne bezbednosne procene sa predlogom organizacije sistema obezbeđenja u skladu sa savremenim međunarodnim standardima i kriterijumima.

Te aktivnosti uključuju najoptimalnija rešenja fizičkog obezbeđenja, elektronskog i CCTV nadgledanja u bilo kojoj pojedinačnoj situaciji.

Specijalni zahtevi klijenta se temeljno razmatraju, na osnovu čega se rade ekspertiza i savetovanje u vezi sa fizičkim obezbeđenjem, PPZ-om i svim drugim, neophodnom vidovima zaštite).

Analize su zasnovane na utvrđenim činjenicama, predstavljene su nizom pismenih izveštaja i namenjene su identifikaciji svih rizika, a naročito skrivenih opasnosti koje mogu ozbiljno ugroziti funkcionisanje kompanije.12 copy

Konsalting – SECMCCTV CORPORATION je razvio i informacionu mrežu za pribavljanje podataka na osnovu kojih po zahtevu Klijenata vrši:

  • Proveru pojedinaca pre zapošljavanja
  • Analizu poslovne sposobnosti kompanija i pojedinaca
  • Opšte I Specijalizovane istrage