Sigurnosni sistemi se sastoje od:

Policija redovno apeluje na građane da za vreme odmora budu oprezni i da što bolje obezbede stanove kako ne bi postali žrtve krađe ili razbojništava, čiji je porast uvek evidentan u sezoni godišnjih odmora jer su prazni stanovi za lopove čest izvor lake zarade

Video Obezbedjenje

Video nadzor možemo podeliti na analogni i digitalni   sistem

Alarmni sistem

Alarmni sistemi mogu služiti kao protiv provalni sistemi, a takođe mogu služiti i kao sistemi za zaštitu od požara

Monitoring Centar

Svakoga dana neko od naših sugradjana izgubi imovinu koju je sticao čitavog života!

Software za nadzor

Milestone Interconnect je jedinstven koncept koji omogućava povezivanje svih XProtect® softvera za video menadžment