BAR ST

 • Dvosmerni prolaz
 • Obrtne nožice i rotacioni deo se mogu demontirati samo uz specijalnu opremu
 • Tranzitni kapacitet 15-30 osoba u minuti
 • Vodootpornost
bar-st-3d_vMBksfp ps

Bar ST barijera je univerzalni tip trokrake barijere koja ima širok spektar primene.

Moderan dizajn, pouzdan i efikasan operativni režim rada u kombinaciji sa visoko – kvalitetnim materijalima su glavne karakteristike koje čine da Bar ST barijera postane neophodan deo sistema za kontrolu pristupa i identifikaciju lica. Raznolikost primenjenih materijala i vodootpornost omogućavaju da se barijera BAR ST integriše u  bilo kakvim sredinama i uslovima.

Moderni upravljačke elektronike omogućava lako podešavanje sopstvenog barijera režimu rada i istovremeno omogućava komunikaciju sa različitim tipovima identifikacije i signalnih uređaja.

Bar ST barijera može biti opremljena anti-panic funkcijom na zahtev korisnika.

Osnovne karakteristike

Pouzdanost

 • Dug radni vek mehaničke konstrukcije
 • Mogućnost pokrivanja nerđajućim čelikom
 • Dvosmerni prolaz

Nivo sigurnosti

 • Obrtne nožice se mogu demontirati samo uz specijalnu opremu
 • Ritacioni deo se može demontirati samo uz specijalnu opremu

Prolaz u slučaju nestandardni situacija

 • U slučaju nestanka struje kontinuirani rad preko akumulatora (6 sati)
 • Anti-panic funkcija opciono
 • GO- CALL funkcija opciono
 • Senzori ukazuju na nedozvoljen pokušaj prelaska preko ili puzanja ispod
 • Ova barijera nije namenjen za invalidska kolica (potrebno ju je nadograditi putem vrata)

Instalacija i konfiguracija

 • Lako montaža
 • Integrisani čitač kontrole pristupa
 • Podešavanja parametarske funkcije, daljinski upravljač parametara

Sposobnost da kontroliše

 • Panel osetljiv na dodir
 • Softver T-MON preko PC-ja
 • Kontrola pristupa

Tranzitni kapacitet

15 – 30 osoba u minuti (u zavisnosti od vrste sistema za kontrolu pristupa)

Nivo bezbednosti

Srednji nivo