ZKReport V20 ODSUSTVA

Najbolje rešenje za  velike i srednje kompanije

Planiranje godisnjih odmora, zahtevi, HR-odobravanje, slobodni dani, kvote, unos doznaka I validiranje unesenih bolovanja, email notifikacija. Modul Raspored Godisnjih odmora obezbedjuje praćenje i raspodelu godisnjih odmora kao i planiranje Rasporeda Godisnjih odmora. Modul Bolovanje obezbedjuje unos bolovanja unos primljenih doznaka sa delovodnim brojem, odbijanje ili korekcija. Pristup modulu imaju predefinisane osobe koje su vec dodeljenje kroz glavni sistem ZKtime.Kvote unos I pracenje utrosenih dana odsustva Pregled odsustva I unos doznaka Zahtev za novom vrstom odsustva Automatsko odobravanje zahteva za odsustvo 

ODSUSTVA

Modul Raspored Godisnjih odmora obezbedjuje praćenje i raspodelu godisnjih odmora kao i planiranje Rasporeda Godisnjih odmoraModul Bolovanje obezbedjuje unos bolovanja unos primljenih doznaka sa delovodnim brojem, odbijanje ili korekcija. Pristup modulu imaju predefinisane osobe koje su vec dodeljenje kroz glavni sistem ZKtime

Modul dsustvo je namenjen za  unos, pracenje i odobravanje godisnjih odmora i bolovanja sa unosom doznaka u sistem. Prilikom kreiranja novog tipa odsustva sistem automatski kreira i novu vrstu placanja i dodeljuje je svim odeljenjima i zaposlenima Odobreni godisni odmori i odsustva se automatski upisuju i vide u krnetima i radnim listama za obracun.  Modul Raspored Godisnjih odmora obezbedjuje praćenje i raspodelu godisnjih odmora kao i planiranje Rasporeda Godisnjih odmoraModul Bolovanje obezbedjuje unos bolovanja unos primljenih doznaka sa delovodnim brojem, odbijanje ili korekcija. Pristup modulu imaju predefinisane osobe koje su vec dodeljenje kroz glavni sistem ZKtime.


Kreiranje zahteva za godisnji odmor vrše neposredni rukovodioci ili sefovi odeljenja, Odabirom zaposlenog, kreiramo zahev za godisnji odmor, unosimo pocetni i kranji datum gde period ne sme biti veci od preostalih dana iz obracuna kvota. Takodje je Moguce i pregledati spisak svih zahteva za odabranog zaposlenog.

Kartica odobravanje zahteva je namenjena HR administratorima ili osobama koje su zaduzene za odobravanje zahteva, Nakon kreiranog zahteva sistem salje mail HR administratoru sa linkom i spiskom novih zahteva za godisnji odmor. U tabeli je spisak svih zahteva koje HR administrator treba da obradi. Predhodno treba da pregleda preostale dane i  zahteve za godisnji odmor. U opciji uredi vrsi se odobravanje ili ne kao  i  unos napomene ako je potrbna, Kod odbijenh zahteva u polju napomena se upisuje razlog ili eventualno novi predlozeni termin. Odobrene ili odbijene zahteve sistem salje Sefu odeljenja na mail.

Kartica kvote je namenjena za unos maksimalnog broja dana godisnjeg odmora i placenih odsustva na godisnjem nivou a sve u skladu sa zkonom o radu i poslovnom politikom kompanije.

Kvote su broj dana dozvoljenog godisnjeg odmora po svakom zaposlenom na godisnjem period. U sekciji kvote se unosi broj dana dozvoljenog godisnjeg odmora za 1 godinu za svakog radnika I broj dana placenog odsustva. Po automatizmu sistem ce automatski upisati 20 dana godisnje za odmor I 7 dana placenog odsustv, HR Administrator moze da menja kvote I unosi prilikom zaposlenja novih ljudi. Kvota je pocetni broj dana koje radnik moze da iskoristi u toku godine. Od tih dana se oduzima iskorisceni dani I vreme kroz radne kalendare. Kvote se unose na kraju kalendarske godine ili od datuma kada je radnik zaposlen. U tabeli za unos kvote se nalazi I tabela za kvote palcenih odsustva po default 7 radnih dana

Kreiranje Zahteva za Godisnji odmor, Odobravanje zahteva godisnjih odmora, Unos Bolovanja I odsustva, Kvote unos I pracenje utrosenih dana odsustva, Pregled odsustva I unos doznaka, Zahtev za novom vrstom odsustva, Automatsko odobravanje zahteva za odsustvo

Hijerarhija Logovanje i Prava

HR Administrator (kreira godisnje odmore, ima prava korekcije i snimanja izmenjenih datuma, odobrava godisnje odmore, pravi izvestaje). Sef odeljenja (kreira godisnje odmore, ima prava korekcije i snimanja izmenjenih odmora do trenutka odobrenja) Uslov ako je HR-Administrator odobrio odmor Sef odeljenja ne moze da menja odobrene odmore bez prethoodno otkljucanog

PRAVILA

Svaki godisnji odmor stariji od < 30. Juna predhodno godine vise ne moze da se iskoristi I kao takav se zakljucava, mora da postoji mogucnost da se ti zaostali dani isplate I da se to unese u system. Kod unosesanja zahteva za godisnji odmor Sef odeljenja mora da ima jasno prikazanedane sa kojima raspolaze zaposleni tako da tabela 2 mora da bude vidljiva I prilikom unosenja I priikom odobravanja

PROCEDURE Kreiranja i odobrenja zhateva za godisnji odmor

Odabir odeljenja I radnika se vrsi na standardni nacin kao i u drugim modulima. Zahtev za godisnji odmor moze da vrsi (Sef odeljenja ili HR Administrator) ili svaka druga osoba koja ima pravo definisano u sistemu Zktime hijerarhijski.. Kreiranje Zahteva za godisnji odmor se vrsi od strane Sefa Odeljenja za sve radnike koji su mu predhodno dodeljeni kroz system zktime hijerarhijski.Nakon kreiranog i snimljenog zahteva od strane Sefa Odeljenja, HRAdministrator koji je nadredjen Hijerarhijski tom Sefu Odeljenja dobija u listi  Odobrenje zahteva godisnjih odmora nove zahteve koje treba da odobri.

HR-Administrator se loguje na sistem i kontrolise zahteve koje treba da Odobri ili ne odobri kroz modul odobrenje zahteva za godisnji odmor . U koliko ih ne odobrava postoji polje u kome ce upisati razlog. Kod odobrenih naloga HR-Administrator markiranjem cek boks polja odobrava i takav nalog se snima u listu i upisuje u bazu u tabele ZKtima toj osobi za koju je odobren. Odobreni nalozi se zakljucavaju tako da Sefovi Odeljenja vise ne mogu da vrse korekcije I izmene.

Nakon sto je godisnji odmor odobren, kvota ce se umanjiti za broj dana odobrenog godisnjeg odmora. HR menager ima vidnu listu svih odobrenih i neodobrenih naloga sa mogucnoscu sortiranja po svakom kriterijumu i izbora datuma. Takvu listu moze da stampa ili izveze u PDF ili excel

U koliko je zahtev od strane HR-Administrator bude odbijen, takav zahtev se snima, a za tog radnika mora da se podnese novi zahtev.

BOLOVANJA I ODSUSTVA

U kartici bolovanja se unose sva odsustva koja upisuje sef odeljenja na osnovu informacija koje dobije od zaposlenog. Odabirom zaposlenog i pritiskom na dugme UNOS ODSUSTVA otvara nam se prozor za unos Pocetnog i kranjeg datuma kao i vrsta odsustva, Bolovanje do 30 ili preko 30 dana. Poslovni put, povreda na radu, privatni poslovi , smrtni slucaj i drugo. U polje napomena mogu se uneti odredjene informacije koje mogu bii od znacaja za dato odsustvo. Nakon kreiranog novog odsustva HR administrator dobija mail sa informacijama o novim odsustvima. 

Modul bolovanje i odsustva ima iste preglede kao modul godisnji odmori, u modulu bolovanje prilikom otvaranja bolovanju se ne unosi datum zavrsetka sve dok HR administrator ne potvrde zavrsetak bolovanja. Sistem automatski cim se unese pocetni datum upisuje bolovanje do kraja tekuceg meseca, Ako se bolovanje ne zatvori do kraja tekuceg meseca sistem ce automatski otvoriti isto bolovanje za sledeci mesec. Takodje prilikom unosenja pocetka bolovanja iz padajuceg menia se vidi lista vec predefinisanih bolovanja I odsustva ( lista se kreira u admin delu).

U kartici pregled zahteva i unos doznaka vrsi se kontrola odsustva eventualne izmene i unos doznaka koje se mogu uplodovati i cuvati u programu. Postoji opcija da povezemo OCR skener za skeniranje dokumentacije i na taj nacin direktno pristigle doznake povezemo sa odsustvom. Moguce je koristiti i USB Kameru ili Telefon sa kamerom i uneti slike doznaka u sistem kao i upload.


DOZNAKE

HR Administrator kada dobije doznake ili potvrde o privremenoj sprecenosti treba da prekontrolise datume, da obelezi Cek Boks polje koje nam govori da je sve prekontrolisano I da su doznake donesene I da pokrivaju period na kome je radnik bio na bolovanju. U koliko se period ne poklapa HR administrator moze da uskladi datume.

PREDEFINISANJA BOLOVANJA I ODSUSTVA

Bolovanje do 30 dana 100% ; Bolovanje do 30 dana 65% ; Povreda na radu; Bolovanje preko 30 dana; Porodiljsko odususutvo; zaključenje braka; porodjaj supruge; teza bolest clana uze porodice; smrt uzeg clana porodic; dobrovoljno davanje krvi; krsna slava; verski praznik; prekid rada bez krivice zaposlenog (65%); neplaceno odsustvo; Sluzbeni Put

Prema ovim vrstama bolovanja prikazuju sati u konacnom izvestaju “Ostvareni sati” jer se svaka od ovih vrsta bolovanja obracunava na drugaciji nacin.Sistem omogucava naknadno menjanje vrste bolovanja ako se nakon dostave doznaka utvrdi da je to potrebno.

Omoguceno je da se po potrebi definise jos neka vrsta placenog odsustva Bolovanja I SL.U konacnom izvestaju “Ostvareni sati” svi sati osim “Prekid rada bez krivice zaposlenog” prikazuju sumarno jer je obracun za sve isti. “Prekid rada bez krivice zaposlenog” je prikazan u posebnoj koloni.

Izvestaj godisnji odmori i kvote prikazuje unete kvote, preostale dane i neiskoriscene propale dane koji su trebali da se iskoriste do 30.juna tekuce godine a preostali su od prethodne godine Kao glavni izvestaj za odsustva je Izvestaji unetih odsustva u kome mozemo da selektujemo odredjeno odsustvo vrstu odsustva period  i organizacioni deo kompanije. Takav izvesta mozemo da izvezemo u PDF ili exel ili word. U ovom izvestaju vidimo Ime i Prezime, naziv Cost Centra, ime Neposrednog rukovodioca, Sate odsustva i period

 Naredni izvestaj je procenat odsustva i prekovremenog rada u kome vidimo procentualnu vrednost dosustva na nivou izabranog perioda po tipu odsustva. Kalkulacija za ovaj izvestaj moze da se podesava prema zahtevima korisnika  a poredi se na nivou cele kompanije.