active directory

Najbolje rešenje za  velike i srednje kompanije

Modul za sinhronizaciju sa Active Direktoriumom I Domen Kontrolerom  u okviru kompanije, Logovani korisnik na racunaru ne mora da kuca password prilikom logovanja na sistem

ACTIVE DIRECTORY INTEGRATION

Modul Zkactiv-directory sluzi za integraciju sapostojecim aktivnim direktorijumom unutarkompanije. Tako da prilikom logovanja na software Iadministraciju podataka se koristi isti user name I password koji sluzi I za logovanje na racunar. Ako korisnik izmeni pasworda za logovanje na racunar automatski se menja I pasword za pristup svim modulima u okviru naseg paketa zksoftware. Brisanjem ili oduzimanjem prava nekog korisnika automatski mu se zabranjuje I pristup svim modulima ZKSoftware.

Korišćenjem Active Directory Domain Services (AD DS) servisa moguće je formirati pouzdanu, bezbednu i sasvim upravljivu infrastrukturu, namenjenu mrežnim korisnicima, a koja podržava i upotrebu svih aplikacija, koje za svoje funkcionisanje zahtevaju prisustvo servisa Aktivnog direktorijuma.

AD baza podataka sadrži informacije o korisničkim identitetima, računarima, grupama, servisima i svim resursima u okviru mreže. Domen kontroler Aktivnog direktorijuma poseduje i servis za autentifikaciju korisničkih i računarskih naloga kada se prijavljuju na domen. Aktivni direktorijum čuva sve informacije o postojećim entitetima u domenu, zbog čega korisnici i računari moraju da kontaktiraju domen kontroler kada počinju svoj rad u mreži. Aktivni direktorijum se sastoji od fizičkih i logičkih komponenti.

Kako se upravlja korisničkim, računarskim i servisnim nalozima?

Active Directory Users and Computers i Active Directory Administrative Center predstavljaju upravljačke konzole, odnosno grafičko korisničko okruženje (GUI) za kreiranje jednog korisničkog naloga ili više njih. Iako grafičko okruženje ovih alata pruža laku navigaciju, kreiranje ili izmena podešavanja velikog broja korisničkih naloga u ovom slučaju može da predstavlja veliki problem. Comma-Separated Values (CSV) Data Exchange je alat koji se koristi u komandnom promptu i služi za uvoz objekata Aktivnog direktorijuma u tekstualni file i izvoz iz njega, čiji je sadržaj odvojen zarezima.

Uvoženjem objekata je moguće kreirati naloge ukoliko oni ne postoje. Za uvoz objekata u Aktivni direktorijum ili izvoz iz njega moguće je koristiti i LDAP Interchange Format (LDIF). To je standardni file format koji možete koristiti za skladištenje informacija i primenu batch komandi nad strukturama Aktivnog direktorijuma koje odgovaraju LDAP standardima. Za rad sa CSV fajlom, u cilju uvoza objekata u Aktivni direktorijum, moguće je koristiti i Active Directory Module for Windows Powershell.

Šta su Grupne polise?

Grupne polise su jedna od najvažnijih funkcionalnosti u okviru Windows Server operativnog sistema. Grupnim polisama se upravlja komponentama, koje su smeštene u Aktivnom direktorijumu, na domen kontroleru, ali i na svakom serverskom i klijentskom računaru.

Ove polise daju mogućnost da upravljate svim podešavanjima u domenu Aktivnog direktorijuma. Korišćenje Grupnih polisa pojednostavljuje administriranje mrežnog okruženja, dajući administratoru sistema mogućnost centralizovane kontrole nad pravima i privilegijama, koje imaju računari i korisnici. Imajući u vidu da ovaj alat pruža mogućnost primene na različitim nivoima, od lokalnih računara, preko podgrupa u domenu, do domena i grupacije domena, to omogućava precizno ciljanje svakog od navedenih segmenata i primenu definisane i podešene polise nad njim.