BAR EK

 • Dvosmerni prolaz
 • Obrtne nožice i rotacioni deo se mogu demontirati samo uz specijalnu opremu
 • Tranzitni kapacitet 15-30 osoba u minuti
bar-ek-3d_RAkJ26P ps

Dvosmerni barijera je pogodana za sve ulazne sisteme. Postoji mogućnost odabira jednosmernog ili dvosmernog režima. Velika prednost ove rampu je cena.

Bar-EK barijera je posebno dizajnirana za rad u sredinama gde su glavni zahtevi minimalne dimenzije i visoki radni parametri, pri velikim kapacitetima  protoka. Uređaj brzo i lako vrši identifikaciju osoba, odlikuje ga visok kvalitet i pouzdan rad.

Moderan dizajn i završna obrada visokog kvaliteta omogućavaju instalaciju BAR-EK barijera u unutrašnjošnjim ili spoljnim uslovima, bez  direktnog uticaja vremenskih prilika. Moderna upravljačka elektronika omogućava lako podešavanje sopstvenog operativnog režima rada i istovremeno omogućava komunikaciju sa različitim tipovima identifikacija i signalnih uređaja.

Bar-EK barijera može biti opremljena funkcijom FOLDED ARM zahtev korisnika.

Osnovne karakteristike:

Pouzdanost

 • Dug radni vek mehaničke konstrukcije
 • Mogućnost pokrivanja nerđajućim čelikom
 • Dvosmerni prolaz

Nivo sigurnosti

 • Obrtne nožice se mogu demontirati samo uz specijalnu opremu
 • Ritacioni deo se može demontirati samo uz specijalnu opremu

Prolaz u slučaju nestandardni situacija

 • U slučaju nestanka struje kontinuirani rad preko akumulatora (6 sati)
 • Anti-panic funkcija opciono
 • GO- CALL funkcija opciono
 • Senzori ukazuju na nedozvoljen pokušaj prelaska preko ili puzanja ispod
 • Ova barijera nije namenjen za invalidska kolica (potrebno ju je nadograditi putem vrata)

Instalacija i konfiguracija

 • Lako montaža
 • Integrisani čitač kontrole pristupa
 • Podešavanja parametarske funkcije, daljinski upravljač parametara

Sposobnost da kontroliše

 • Panel osetljiv na dodir
 • Softver T-MON preko PC-ja
 • Kontrola pristupa
 • H-PRO/PT

Tranzitni kapacitet

15 – 30 osoba u minuti (u zavisnosti od vrste sistema za kontrolu pristupa)

Nivo bezbednosti

Srednji nivo