ZKIVISION V20 integracija sa ip kamerama EK

Najbolje rešenje za  velike i srednje kompanije

Integracija sa CCTV kamerma prilikom evidentiranja prolaza, Belezenje Slika + Video zapisi prikaz online na racunaru sliku ili video u opciji ZKteport (STATUS REPORT) osobe koje se evidentiraju na terminalima prikazije se slika iz baze + slika ili video sa kamere

IP KAMERA INTEGRATION STATUS REPORT i STATUS LOG On-Line

U Opciji Status log on-line selekcijom podrucja biramo grupu zaposlenih koje zelimo da pratimo. U tabeli vidimo treutne logove koji se automatski prikazuju na ekranu sa prikazom slike zaposlenog iz baze i uporedo slike sa IP kamere ili slike iz terminala. U Opciji Status Log Pauza selekcijom podrucja biramo grupu zaposlenih koje zelimo da pratimo i vrstu pauze koja ce se prikazivati.  U tabeli vidimo sve zaposlene koji su trebnutno na pauzi kao i zaposlene koji su prekoracili pauzu sa fotografijom sa IP kamere prilikom odlaska na pauzu .

Prenos i belezenje slika sa terminala prilikom evidentiranja zaposlenih

Prenos i belezenje slike sa CCTV kamere prilikom evidentiranja zaposlenih ( Onvif IP)

Prenos i belezenje video zapisa sa terminala prilikom evidentiranja (u koliko terninali imaju kameru)

Prenos i belezenje video zapisa sa CCTV kamere prilikom evidentiranja zaposlenih ( Onvif Comptibility IP kamera)

ZKIvision Modul ima integrisano prepoznavanja lica sa bilo koje IP kamere (face recognition)

Integracija Black Liste

Elektronska mapa kontrolnih tacaka i prikaz slika i videa prilikom evidentiranja

Alarmno ulazno izlazne komunikacije uz prikljucenje ZKteco C3-100 kontrolera

Pretraga po zadatoj slici (face serching)

Pretraga i play back (linkage video)

Ovaj modul omogucava prikaz video snimka I slike za vreme evidentiranja na terminalu. Pored kamere u terminalu ima mogucnost spajanja IP kamera drugih proizvodjaca koje su Onvif kompatibilne.