Barijere i kapije

Cominfo je kompanija, koja sa više od 20 godina iskustva nudi veliki opseg fizičkih barijera i kapija za kontrolu pristupa.

Sa preko stotinu instalacije svake godine širom sveta, Cominfo se trudi da ispuni potrebe svojih korisnika za bezbednošću I sigurnišću, vodeći računa o modernom dizajnu i izgledu svojih proizvoda.

Ovi proizvodi se koriste u bankama i finansijskom sektoru, u poslovnim zgradama, javnom prevozu, trgovinama, ugostiteljstvu, proizvodnim kompanijama i drugim objekatima.

Dvosmerni prolaz Obrtne nožice i rotacioni deo se mogu demontirati samo uz specijalnu opremu Tranzitni kapacitet 15-30 osoba u minuti

Dvosmerni prolaz Obrtne nožice i rotacioni deo se mogu demontirati samo uz specijalnu opremu Tranzitni kapacitet 15-30 osoba u minuti Vodootpornost

Dvosmerni prolaz Obrtne nožice i rotacioni deo se mogu demontirati samo uz specijalnu opremu Tranzitni kapacitet 15-30 osoba u minuti

Za spoljnu i unutrašnju upotrebu Komunikacioni interfejs: RS-485/ USB / Ethernet Sigurnosni elementi: 36 senzora- parova (predajnik/prijemnik) koji detektuju puzanje i preskakanje

EasyGate SPD

Za spoljnu i unutrašnju upotrebu Komunikacioni interfejs: RS-485/ USB / Ethernet Sigurnosni elementi: 36 senzora- parova (predajnik/prijemnik) koji detektuju puzanje i preskakanje

Za spoljnu i unutrašnju upotrebu Komunikacioni interfejs: RS-485/ USB / Ethernet Sigurnosni elementi: 36 senzora- parova (predajnik/prijemnik) koji detektuju puzanje i preskakanje

Za spoljnu i unutrašnju upotrebu Komunikacioni interfejs: RS-485/ USB / Ethernet Sigurnosni elementi: 48 senzora- parova (predajnik/prijemnik) koji detektuju puzanje i preskakanje

Za spoljnu i unutrašnju upotrebu Komunikacioni interfejs: RS-485/ USB / Ethernet Sigurnosni elementi: 50 senzora- parova (predajnik/prijemnik) koji detektuju puzanje i preskakanje

Za spoljnu i unutrašnju upotrebu Komunikacioni interfejs: RS-485/ USB / Ethernet Sigurnosni elementi: 40 senzora- parova (predajnik/prijemnik) koji detektuju puzanje i preskakanje

Za spoljašnju i unutrašnju upotrebu Dvosmerni prolaz Tranzitni kapacitet 15-30 osoba/min Maksimalni nivo bezbednosti

Za spoljašnju i unutrašnju upotrebu Dvosmerni prolaz Tranzitni kapacitet 15-30 osoba/min Maksimalni nivo bezbednosti

Za spoljašnju i unutrašnju upotrebu Dvosmerni prolaz Tranzitni kapacitet 15-30 osoba/min Maksimalni nivo bezbednosti

Za spoljašnju i unutrašnju upotrebu Dvosmerni prolaz Tranzitni kapacitet 15-30 osoba/min Maksimalni nivo bezbednosti

Za spoljašnju i unutrašnju upotrebu Dvosmerni prolaz Tranzitni kapacitet 15-30 osoba/min Maksimalni nivo bezbednosti

Za spoljašnju i unutrašnju upotrebu Dvosmerni prolaz Tranzitni kapacitet 15-30 osoba/min

Za spoljašnju i unutrašnju upotrebu Obezbeđuje prolaz invalidskim kolicima Dvosmerni prolaz

Tranzitni kapacitet 15-30 osoba Nivo bezbednosti: srednji Dvosmerni prolaz

Tranzitni kapacitet 15-30 osoba Nivo bezbednosti: srednji Dvosmerni prolaz

Tranzitni kapacitet 15-30 osoba Nivo bezbednosti: srednji Dvosmerni prolaz

Tranzitni kapacitet 15-30 osoba Nivo bezbednosti: srednji Dvosmerni prolaz Prolaz za invalidska kolica

Tranzitni kapacitet 15-30 osoba Nivo bezbednosti: srednji Dvosmerni prolaz Prolaz za invalidska kolica

Za spoljašnju i unutrašnju upotrebu Dvosmerni prolaz Tranzitni kapacitet 15-30 osoba/min Maksimalni nivo bezbednosti

Za spoljašnju i unutrašnju upotrebu Dvosmerni prolaz Tranzitni kapacitet 15-30 osoba/min

Za spoljnu i unutrašnju upotrebu Komunikacioni interfejs: RS-485/ USB / Ethernet Sigurnosni elementi: 40 senzora- parova (predajnik/prijemnik) koji detektuju puzanje i preskakanje

Dvosmerni prolaznObrtne nožice i rotacioni deo se mogu demontirati samo uz specijalnu opremunTranzitni kapacitet 15-30 osoba u minuti

Omogućava slobodan prolaz u hitnim slučajevima Dvosmerni prolaz Tranzitni kapacitet 15-30 osoba u minuti

Rampa Bar GX je karakteristična po svom ekspresivnom i atraktivnom dizajnu, impresivnom izgledu, tihom i pouzdanom radu. To je ekskluzivna barijera posebno kreirana za enterijera visoke klase gde se zahtevaju estetika, dizajn i stil. Moderna upravljačka elektronika omogućava lako podešavanje sopstvenog operativnog režima rada i istovremeno omogućava komunikaciju sa različitim tipovima identifikacija i signalnih uređaja. Bar GX barijera može biti opremljen sa ANTI-PANIC funkcijom na zahtev korisnika.

Dvosmerni prolaz Obrtne nožice i rotacioni deo se mogu demontirati samo uz specijalnu opremu Tranzitni kapacitet 15-30 osoba u minuti