ZKCare  i  ZK Care+

ZKCare  i   ZKCare+ je softwersko osiguranje koje vam osigurava, pored ostalog, nadogradnju na najnovije verzije kupljenih modula tokom trajanja ZKCare+ paketa, kako bi se ostvario kontinuitet ZKcare+ paket ne sme da se prekida. 

 • On-line Obuke do 2h mesečno
 • Briga o ispravnosti i funkcionisanju celokupnog sistema
 • Testiranje I provera rada terminala I konektivnosti jednom nedeljno
 • Produženje garancije za svo vreme trajanja ZKCare paketa na kompletan sistem uključujući hardwer I software
 • On-line podrška 4h mesečno
 • Upgrade drajvera za nove tipove kontrolera i kamera Besplatna aplikacija za Android i Apple uredjaje,
 • Upgrade drajvera za nove tipove kontrolera i kamera Besplatna aplikacija za Android i Apple uredjaje,
 • Podrška za besplatnu pomoć za rad u sistemu za svo vreme trajanja ZKCare paketa
 • Pristup i instalaciju svih novih verzija kupljenih modula 3 puta godisnje.
 • ZKmobi- Time Corporate i ZKmobi-Time personel (evidentiranje putem mobilnih uredjaja sa bilo kog mesta u bilo koje vreme.)
 • Upgrade drajvera za nove tipove kontrolera i kamera Besplatna aplikacija za Android i Apple uredjaje,