IP telefonski sistemi

 

VOIP tehnologija (Voice over Internet Protocol), prenos glasa preko interneta osnova je za funkcionisanje nove, digitalne vrste telefonije – IP telefonije. Ova vrsta telefonije postala je ozbiljan konkurent konvencionalnoj telefoniji, zbog niza prednosti i ušteda.

IP telefonija omogućava obavljanje telefonskih poziva korišćenjem internet konekcije velike brzine (Broadband – kablovski, ADSL internet), umesto konvencionalne analogne telefonske linije. IP telefonske centrale (IP PBX) za svoj rad koriste klasičnu računarsku infrastrukturu (računarsku mrežu), a mogu da integrišu i standardne analogne telefonske linije zahvaljujući FXO i FXS interfejsima.

Prednosti IP telefonskih sistema:

 • Smanjani troškovi telefoniranja
 • Olakšano upravljanje telefonskim sistemom
 • Unapređene funkcionalnosti
 • Upotreba računarske mreže
 • Mogućnost koršćenja različitih telefonskih uređaja
 • Laka nadogradivost sistema
 • Integracija sa poslovnim aplikacijama
 • Integracija udaljenih poslovnih jedinica u jedinstven sistem

IP telefonske centrale (IP PBX)

IP telefonska centrala je elektronski sistem koji spaja telefonski sistem unutar firme sa spoljnom javnom telefonskom mrežom, kao i sa mobilnim mrežama. IP centrala omogućava audio i video komunikacije kao i instant poruke (IM) kroz tcp/ip protokol unutar interne mreže, a takođe omogućava izlaz interne mreže na javnu telefonsku mrežu za telefonsku komunikaciju.

Zahvaljujući činjenici da je najveći deo funkcionalnosti IP telefonskih centrala sadržan u softveru, relativno je jeftino i jednostavno dodavati dodatne funkcionalnosti. Interfejs za integrisanje analognih telefonskih sistema omogućava povezivanje na tradicionalne telefonske linije kao i korišćenje klasičnih analognih telefonskih aparata.
IP centrale koje imaju omogućen SIP (Session Initial Protocol), mogu se koristiti za multimedijalnu komunikaciju (glasovne i video pozive) kroz IP mrežu. Ova komunikacija koristi napredne tehnike enkripcije i proxy servere za formiranje poziva kroz internet.

 

IP telefonske centrale (IP serveri) funkcionišu zahvaljujući namenskim softverima, najčešće na bazi Linux-a. U zavisnosti od proizvođača hardvera, svaka ip centrala radi na zasebnoj softverskoj platformi. Najpopularnije softverske platforme su svakako Asterisk, Elastix i FreeSWITCH koje su izrađene kao GNU GPL besplatni proizvod, a veliki proizvođači poput kompanija 3CX, Digium, Cisco i Siemens razvijaju svoje softvere koji funkcionišu isključivo na njihovim hardverskim platformama.

Karakteristika IP telefonskih centrala:

 • Neograničena proširivost
 • Olakšano upravljanje telefonskim Automatski govorni servis sa preusmeravanjem poziva
 • Neograničen broj sandučić za govornu poštu
 • Integracija mobilnih telefona u sistem
 • Identifikator poziva
 • Napredni korisnički interfejs
 • Snimanje poziva
 • Programirano preusmeravanje poziva
 • Podrška za analogne telefone
 • Više programiranih muzika na čekanju
 • “Voicemail to email” funkcija
 • SMS notifikacija za primnjenu glasovnu poruku
 • Integraciju u Microsoft Outlook
 • Integrisanje sa CRM softverima
 • Obaveštenje o poziciji osobe koja poziva
 • Izbor voip provajdera po želji
 • Podrška za fax
 • Fax na email funkcija
 • Upotreba softverskih telefona
 • Transfer poziva
 • Konferencijski poziv