popis osnovnih sredstava naj savremenijim medodama 

UHF Najbolje rešenje za velike i srednje kompanije

Sistem za evidenciju, praćenje i obračun osnovnih sredstava Sistem OSRED, na osnovu kataloga podataka o lokacijama, osnovnim sredstvima, radnicima, amortizacionim i revalorizacionim podacima, kontnom planu i drugim potrebnim podacima omogućuje uvid u lokacijsko i finansijsko stanje osnovnih sredstava 

MODUL ZA POPIS OSNOVNIH SREDSTAVA ILI POPIS MAGACINA

Sistem za evidenciju, praćenje i obračun osnovnih sredstava Sistem OSRED, na osnovu kataloga podataka o lokacijama, osnovnim sredstvima, radnicima, amortizacionim i revalorizacionim podacima, kontnom planu i drugim potrebnim podacima omogućuje uvid u lokacijsko i finansijsko stanje osnovnih sredstava.

Osnovna sredstva koja posedujete su označena BAR CODE poliesterskim samolepljivim nalepnicama umesto klasičnim pločicama sa inventarskim brojevima. Pored toga, sve prostorije, tj.lokacije na kojima se nalaze osnovna sredstva mogu biti označene odgovarajućim BAR CODE oznakama, kao što i radnici koji su zaduženi sa sredstvima imaju BAR CODE-irane identifikacione kartice. Samolepljive oznake se štampaju na BAR CODE termal štampaču koji se isporučuje u sastavu sistema OSRED.

Popis OSNOVNIH SREDSTAVA se vrši pomoću CK1 mobilnog racunara, jednostavnim očitavanjem nalepnice lokacije na kojoj se nalazi osnovno sredstvo i nalepnice osnovnog sredstva. CK1 na displeju pokazuje podatke o osnovnom sredstvu i upućuje popisivača na sledeću akciju.


Podac
i o osnovnim sredstvima, trenutnom statusu i lokaciji na kojoj se nalaze redovno se ažuriraju u PC računaru. U trenutku kada se vrši popis ovi podaci se prenose u CK1. Nakon završenog popisa, ili dela popisa, podaci o popisu se automatski prenose sa CK1 na PC računar, gde su dostupni svi izveštaji o popisu.

Posle unosa podataka o viškovima i otpisu manjkova , vrši se obračun amortizacije i revalorizacije. Program na PC računaru omogućuje automatsko knjiženje obračunatih podataka.

Sistem OSRED se sastoji od opreme američke firmeINTERMEC: CK1 – prenosivog programabilnogračunara sa čitačem BARCODE oznaka i EasyCoder C4– termal transfer BARCODE štampača, i programa za PC računar pod WINDOWS Softver:

najnovija rešenja .NET i C#

povezivanje sa sistemima SAP, NAVISION i drugim

on line i real time uvid

podržane sve zakonske obaveze

Hardver:

Intermec uređaji poslednje generacije

mobilini terminali

palm i hend held

RFID (UHF i 125kHz), Barcode tehnologija obeležavanja

SecamCCTV Corporation I Softver-Informacioni Sistemi i Alba tehnologije su  već petnaest godina jedne od vodećih kompanija u Srbiji na polju implementacije bar kod tehnologije . Dugogodišnje partnerstvo sa kompanijom In termec Technologies (SAD), čini da najnovija dostignuća u tehnologijama automatskog očitavanja podataka i identifikacije stižu i do domaćih poslovnih sistema.

Gotovo isti niz godina traje i partnerstvo na nivou softverskih rešenja sa kompanijom „Softver informacioni sistemi“ (SIS), koja je specijalizovana za projektovanje, razvoj i implementacije informacionih sistema i rešenja.  Kao rezultat ove saradnje, na listi zadovoljnih kupaca su Gradska uprava Beograda, 

Siemens– Beograd, Republički zavod za tržište rada, Republički fond za PIO,  Wiener Stadtische , Beograd, Dunav o siguranje i druge. Sistem za popis osnovnih sredstava nazvan je OSRED-TENSOR i sastoji se iz odgovarajućeg hardvera i softvera.

Kako svaki inicijalni popis počinje unošenjem podataka o osnovnim sredstvima u bazu i označavanjem inventara poliesterskim nalepnicama sa bar kodom, prva karika u lancu je štampač i ntermec PF8t.

To je termalni štampač bar kod nalepnica malih dimenzija Inicijalno podešavanje štampača je vrlo jednostavno, a u pratećem paketu se isporučuju svi neophodni elementi za taj zadatak.Bar kodovi mogu da se štampaju iz namenskih aplikacija za  Windows, iz Microsoft Office-a i dru gih popularnih programa. Rolne sa nalepnicama dužine do 10800 inča se jednostavno nameštaju. Memorija uređaja se može nadograditi flash karticom k apaciteta do 1 GB, a povezivanje sa računarom se obavlja putem serijskog, paralelnog ili USB interfejsa. PF8t je pogodan za poslovne korisnike koji štampaju do 1000 nalepnica na dan. Za čitanje odštampanih bar kodova koriste se prenosni terminal Intermec CS40 i CN50. Prvi se može pohvaliti integrisanim 2D  Imager skenerom i kamerom rezolucije 3,2 Mp. Kaonajmanji Interme c-ov ručni računar, CS40 teži svega 196 grama sa baterijom. Testiran je na padove sa visine od 1,2 metara i zaradio je sertifikat IP54 kada je otpornost na spoljne uticaje u pitanju.