TERMOVIZIJSKE KAMERE

Termovizijski uređaji su nastali zbog potrebe povećanja efikasnosti pri osmatranju noću, kao i u uslovima smanjene dnevne vidljivosti ili loših vremenskih prilika. Termovizija predstavlja snimanje toplote objekata. Sva tela emituju infracrveno zračenje (čak i led). Praćenje emitovanja ovog zračenja našlo je široku primenu u praćenju različitih pojava u različitim granama industrije. Kamere za termovizijsko snimanje su po spoljašnjem izgledu slične CCTV kamerama, ali su posebno prilagođene da „vide“ onaj deo infracrvenog spektra koji je za ljudsko oko nevidljiv. 

Kako radi ?

Kako radi ?

Termovizijska kamera

Termovizijska kamera

TPC-BF5300

TPC-BF5300

TPC-BF5300

TPC-BF5300