ZKReport V20 vizitor

Najbolje rešenje za velike i srednje kompanije

Pracenje posetioca sa najavom, overom, istorija posetilaca, automatsko citanje licne karte ili skeniranje pomocu skenera za licne karte. Izdavanje kartice za goste koja je predhodno isprogramirana bez mogucnosti online sinhronizacije sa terminalima

MODUL VIZITOR I PRAĆENJE POSETA

Modul za evidenciju posete namenjen je korisnicima (firmama) sa recepcijama na kojima se prijavljuju gosti. Modul omogućava arhiviranje svih posetioca, pojedinačnih poseta, privremeno dodjeljivanje kartica za identifikaciju, stampanje dozvola za ulaz i izveštavanje po različitim kriterijumima.

Opcije koje su dostupne:

 1. Najava posetilaca
 2. Pracenje dolaska posetioca
 3. Odjava posetioca
 4. Automatsko importovanje Licnih dokumenata u obrazac za prijem putem citaca kartica
 5. Skeniranje papirnih dokumenata, I cuvanje na lokalnom serveru
 6. Automatsko skeniranje Licnih dokumenata I upisivanje u predvidjena polja za prijem izdavanje kartica,
 7. kreiranje ruta kretanja i povezivanje sa Outlook-om u vidu slanja podsetnika o sastancima
 8. integracija sa Kontrolom pristupa i kontrolom liftova ZKTeco
 9. kontrola prisutnosti domacina kod koga se vrsi poseta
 10. Automatska dojava domacinu o dolasku posetioca na mail ili SMS
 11. Podsetnik o neoverenim posetama
 12. Alarmiranje o produzenom boravku posetioca
 13. Pracenje I kontrola posetioca unutar objekta graficki online MapFlorPosete

Posete – Opcija posete omogućava uvid u trenutne posete firme na svim lokacijama. Operater, u ovom slučaju obično portir, upisuje podatke o gostu (u koliko predhodno nije najavljen od strane zaposlenih unutar kompanije) i poseti (kod koga se dolazi u posetu, razlog posete). Deo podataka o samoj poseti se automatski upisuje (vreme i lokacija ulaska/izlaska, operater na ulasku/izlasku). U sučaju da se u sistemu koriste i kartice za identifikaciju posetioca, operater ( portir) može evidentirati i samu karticu i dodeliti je posetiocu, takodje moze autorizovati karticu da otvara samo odredjena vrata unutar kompanije  Portir na svom ekranu uma listu trenutnih poseta  I listu najavljenih gostiju koji nisu dosli sa njihovim vremenima kada se ocekuju I koga obilaze. Sistem podrzava opciju po svakom posetiocu da domacin dodje po njega ili da portir odobri prolazak samostalno, ova opcija se u najavi posetioca cekira.

Podaci koji se beleze: 

 1. Ime I Prezime posetioca
 2. koliko osoba dolazi
 3. Adresa posetioca
 4. Zemlja (država) koja je izdala identifikacione( LK. ili Pasoš) isprave posetioca 
 5. Poštanski broj iz adrese posetioca 
 6. Grad iz adrese posetioca 
 7. Vozilo (registracija vozila kojim posetioc ulazi na glavni ulaz) 
 8. Vrsta dokumenta (bira se iz padajuće liste) 
 9. Br. dokumenta (broj Lk ili Broj Pasoša) 
 10. Izvođač radova (oznaka kojom se naglašava da je posetioc izvođač radova) 
 11. Kompanija (izbor firme posetioca iz dinamične liste ukoliko je firma već upisana u bazu, inače se označava polje Nova kompanija čime se otvaraju dodatna polja za upis podataka nove kompanije) 
 12. Akcija (napomena kojom operateri mogu međusobno razmjenjivati podatke o samom posetioca) 13. Napomena (dodatna napomena o posetioca) 


U koliko posetioc nije najavljen od strane domacina operater upisuje ime osobe kod koje se vrsi poseta a sistem automatski prepoznaje domacina da li je na svom radnom mestu ili ne. u koliko nije identifikovano njegovo prisustvo sistem nudi neke druge osobe iz istog sektora sa njihovim brojevima telefona. Tako da portim ima mogucnost da gosta preusmeri na osobu koja je u mogucnosti da ga primi u predhodni telefonski poziv. Kada je odobren ulazak u prostorije kompanije portir izdaje gost (Visitor) karticu posetiocu sa kojom mu omogucava prolaz do domacina. U koliko kompanija poseduje kontrolu liftova sistem ce automatski omoguciti posetiocu da pritisne dugme samo na sprat na kome se nalazi domacin. Kao I otkljucavanje potrrebnih vrata ili tripod barijera do domacina. Izvestaji o svim posetama se nalaze sacuvani u bazi i moguca je njihova pretraga po svim kriterijumima.