Sistemi Javnog Ozvučenja

JAVNO OZVUCŠENJE

Osnovna funkcija sistema javnog ozvučenja je da u slučaju požara ili povrede prostora upozore prisutna lica i ukaže im na potencijalni rizik dok se u slučaju normalnih aktivnosti unutar i oko objekata sistem javnog ozvučenja može koristiti za emitovanje ambijentalnog muzičkog sadržaja ili emitovanje reklamnih poruka. Zbog svojih mogućnosti sistemi javnog ozvučenja su vrlo brzo svoju upotrebu pronašli u svim vrstama poslovnih objekata, školskim i zdravstvenim ustanovama, aerodromima, železničkim i autobuskim stanicama.

 

Javno-OzvucenjeSistem javnog ozvučenja najčešće se sastoji od integrisanog pojačavača na koji su povezani zvučnici. Kao izvori audio signala, na pojačavač mogu se povezati FM prijemnici, CD/MP3 plejeri, računari itd. Pored aktivnih uređaja za generisanje zvuka na pojačavač se može priključiti i mikrofon putem koga se može obratiti prisutnima.

Osnovna funkcija sistema javnog ozvučenja je da u slučaju požara ili povrede prostora upozori prisutna lica i ukaže im na potencijalni rizik dok se u slučaju normalnih aktivnosti unutar i oko objekata sistem javnog ozvučenja može koristiti za emitovanje ambijentalnog muzičkog sadržaja ili emitovanje reklamnih poruka.

Zbog svojih mogućnosti sistemi javnog ozvučenja su vrlo brzo svoju upotrebu pronašli u svim vrstama poslovnih objekata, školskim i zdravstvenim ustanovama, aerodromima, železničkim i autobuskim stanicama.

Kako su ovi sistemi prilagođeni za instalaciju u velikim objektima princip njihovog funkcionisanja se značajno razlikuje od klasičnih HI-FI sistema. Sistem javnog ozvučenja najčešće se sastoji od integrisanog pojačavača odgovarajuće snage na koji je povezan potreban broj zvučnika raspoređenih po objektu. Kao izvori audio signala, na pojačavač mogu biti povezani FM prijemnici, CD/MP3 plejeri, personalni računari itd. Pored aktivnih uređaja za generisanje zvuka na pojačavač se može priključiti i mikrofon putem koga se u zavisnosti od potrebe korisnici mogu obratiti prisutnima.

U zavisnosti od načina instalacije, sistemi javnog ozvučenja mogu biti analogni ili digitalni IP mrežni sistemi. Kod analognih rešenja osnovu kompletnog sistema čini 100V zvučnička linija na koju se priključuje određen broj zvučnika, dok kod mrežnih IP rešenja sve komponente sistema se priključuju na već postojeću ili novoformiranu lokalnu mrežu,a celokupnim sistemom se može upravljati preko računara sa bilo koje lokacije.

CEOPA sistemi javnog ozvučenja nude kompletna rešenja kako za analogne tako i za digitalne IP sisteme. Pored velikog izbora pojačavača i pretpojačavača tu su i razni dodatni uređaji koji upotpunjuju kompleksna rešenja, kao što su emergency paneli za prikupljanje signala sa drugih sistema tehničke zaštite, audio matrice, zonski selektori, telefonski interfejs idr. Takođe, ponudu upotpunjuje i veliki izbor modela i boja zvučnika što sisteme čini pogodnim za instalaciju u gotovo svim objektima.

Pored opreme za sisteme javnog ozvučenja, CEOPA je u prilici da ponudi i kompletna rešenja konferencijskih sistema. Konferencijski sistemi se najčešće sastoje od centralnog uređaja, mikrofonske jedinice predsedavajućeg i nekoliko desetina delegatskih jedinica. Pored osnovne konfiguracije sistemi se mogu nadograditi i PTZ kamerom, delegatskim jedinicama sa monitorima, sistemom za glasanje, jedinicom za simultano prevođenje na više jezika, IC prijemnicima i predajnicima prevođenih signala itd.

Za korisnike je bitno napomenuti i to da se sistemi javnog ozvučenja na brz i jednostavan način mogu integrisati i povezati sa postojećim sistemima za dojavu požara, video nadzora ili kontrole pristupa bez obzira na proizvođača opreme.Javno-ozvucenje2

 

CEOPA SISTEMI JAVNOG OZVUČENJA
(PSS 43 – april 2011.)

Sistem javnog ozvučenja je od neprocenjive važnosti za svaku javnu ustanovu. Njegova osnovna funkcija je da upozorava na potencijalni rizik, a može takođe da emituje muziku i reklamne poruke

 

 

U slučaju požara ili ugrožavanja prostora u kome boravi veliki broj ljudi, sistem javnog ozvučenja upozorava prisutne na rizik. Iako je ovo osnovna funkcija sistema ozvučenja, ona nije i jedina. Sistem javnog ozvučenja se često koristi i za emitovanje muzike ili reklamnih poruka u objektu ili njegovoj bližoj okolini. Zahvaljujući velikim mogućnostima sistemi javnog ozvučenja su vrlo brzo počeli da se koriste u poslovnim objektima, školskim i zdravstvenim ustanovama, na aerodromima, kao i železničkim i autobuskim stanicama, gde je velika frekvencija ljudi. Ovi sistemi su prilagođeni za instalaciju u velikim objektima i funkcionišu potpuno drugačije od klasičnih HI-FI sistema. Najčešće se sastoje od integrisanog pojačivača odgovarajuće snage na koji je povezan potreban broj zvučnika, koji su raspoređeni po objektu. Kao izvori audio-signala, na pojačivač mogu biti povezani FM prijemnici, CD/MP3 plejeri, personalni računari itd. Pored aktivnih uređaja za generisanje zvuka na pojačivač se može priključiti i mikrofon, putem koga se korisnici mogu obratiti prisutnima u slučaju potrebe. U zavisnosti od načina instalacije, sistemi javnog ozvučenja mogu biti analogni ili digitalni IP mrežni sistemi. Kod analognih rešenja, osnovu kompletnog sistema čine zvučnici jačine 100 V, na koju se priključuje određen broj zvučnika, dok se kod mrežnih IP rešenja sve komponente sistema priključuju na već postojeću ili novu lokalnu mrežu. Celokupnim sistemom se može upravljati preko računara sa bilo koje lokacije. CEOPA sistemi javnog ozvučenja nude kompletna rešenja kako za analogne, tako i za digitalne IP sisteme. Pored velikog izbora pojačivača i pretpojačivača tu su i razni dodatni uređaji koji upotpunjuju kompleksna rešenja, kao što su emergency paneli za prikupljanje signala sa drugih sistema tehničke zaštite, audio-matrice, zonski selektori, telefonski interfejsi i dr. Takođe, ponudu upotpunjuje i veliki izbor modela i boja zvučnika, što je pogodno za instaliranje sistema u različitom ambijentu i objektima. Pored opreme za sisteme javnog ozvučenja, CEOPA nudi i kompletna rešenja konferencijskih sistema, koji se najčešće sastoje od centralnog uređaja, mikrofona za predsedavajućeg i nekoliko mikrofona za delegate. Pored osnovne konfiguracije sistemi se mogu nadograditi i PTZ kamerom, delegatskim jedinicama sa monitorima, sistemom za glasanje, jedinicom za simultano prevođenje na više jezika, IC prijemnicima i predajnicima prevođenih signala itd. Za korisnike je bitno napomenuti i to da se sistemi javnog ozvučenja mogu brzo\ i jednostavno integrisati i povezati sa postojećim sistemima za dojavu požara, video-nadzor ili kontrolu pristupa, bez obzira na proizvođača opreme……

Osnovni zadatak sistema javnog ozvučenja je da u slučaju požara ili povrede prostora od strane trećeg lica upozori prisutna lica i ukaže im na potencijalni problem dok se u slučaju normalnih aktivnosti unutar i oko objekata sistem javnog ozvučenja može koristiti za reprodukciju ambijentalnog muzičkog materijala i emitovanje reklamnih poruka.
Zbog svoji mogućnosti sistemi javnog ozvučenja vrlo brzo su svoju upotrebnu vrednost pronašli u svim vrstama poslovnih objekata, velikih prodajnih objekata, poslovnih zgrada, zdravstvenih objekata, aerodroma, železničkih i autobuskih stanica.
Sistemi javnog ozvučenja se na brz i jednostavan način mogu integrisati i povezati sa postojećim sistemom za dojavu požara, video nadzor, kontrolu pristupa bez obzira na proizvođača opreme.
Sistem javnog ozvučenja najčešće se sastoji od pojačala odgovarajuće snage na koje je povezan potreban broj zvučnika raspoređenih po objektu. Kako su ovi sistemi prilagođeni za instalaciju u velikim objektima princip njihovog funkionisanja se u mnogome razlikuje od klasičnih HI-FI sistemskih rešenja.
Kako nebi došlo do degradacije signala usled velikih kablovskih trasa oprema koju vam ovom prilikom predlažemo poseduje specijalni “step up” tranformator integrisan u pojačalu na koji povezujemo perifrenu opremu za reprodukciju zvuka.
Na primarnoj strani transformatora nalazi se nekoliko ulaza koji su označeni jedinicama snage i koriste se kako bi se vršila regulacija jačine zvuka pri čemu je ovo radni parametar koji se definiše prilikom instalacije opreme.
Na strani periferne opreme za reprodukciju zvuka nalazi se “step down” transformator. Na zvučnicima u skladu sa potrebama korisnika može se izvršiti odabir izlazne snage zvučnika. Ukupna potrošnja u vatima ne sme premašiti 90% snage pojačala. Opciono se može dodati element za regulaciju jačine zvuka koji se zove atenuator. Priključenjem ovog elementa imate mogućnost regulacije jačine kako pojedinačnog zvučnika tako i grupe zvučnika instaliranih u sklopu neke celine.
Na pojačalo, kao aktivni uređaji za generisanje zvuka mogu biti povezani MP3 player, DVD player, FM/AM Tuner. Pored aktivnih uređaja za generisanje zvuka na pojačalo se može priključiti i mikrofon putem koga se u zavisnosti od potrebe korisnik može obratiti prisutnima.
U svom radu preduzeće Tehno Vinča d.o.o. Koristi opremu renomiranih svetskih proizvođača kao što su Bosch, Dynacord, SID Audio i ITC.
Za više informacija koje su vezane za realizovane projekte sistema javnog ozvučenja molimo vas da pogledate referentnu listu.