NAPLATA PARKIRANJA

Sistemi za kontrolu, upravljanje I naplatu parkiranja sa opcojom prepoznavanjem tablica, detekcijom ulaska ili izlaska vise vozila putem jednnog naplacenog tiketa, rad sa NFC, Mifare i bluetooth tehnologijom. Sitem je razvijen za rad u realnom vremenu baziran na Web aplikaciji za upravljanje sa bilo kog mesta. Parking sistemi i rampe omogućavaju centralizovano daljinsko upravljanje, bolju kontrolu u veću efikasnost

PREDNOSTI I OPCIJE

 • MULTI PARKING SYSTEMSKontrola istovremeno vise parkinga, vise ulaza I izlaza jednom aplikacijom.
 • NFC aplikacija za smart telefone koja sluzi za evidentiranje umesto kartice.
 • Bluethoot aplikacija za smart telefone koja sluzi za evidentiranje umesto kartice.
 • LPR-ANPRprepoznavanje tablica I automatsko otvaranje rampi, Belezenje slika svih vozila koja su usla ili napustila zonu naplate.
 • Antipass-backkontrola kartica/tiketa/tablica sto sprecava da ako je vozilo na parkingu nije moguce da sa istom karticom/tablicom udje ponovo neko drugo vozio.
 • Antipass back-Multi Parking,kontrola vozila u multi parking okruzenju sprecava da vozilo koje ima zakupljeno mesto I uslo je na jedan parking nedozvoljava ulazak istog ID Vozila na druge parkinge u sistemu dok ne izadje
 • Inter-locksistem sa kontrolom duplih rampi sto sprecava zloupotrebu, onemogucava izlazak ili ulazak vise vozila sa jednim placanim tiketom ili jednom karticom.
 • Video Intercomza komunikaciju sa udaljenim operaterom ili osobama za naplatu
 • Info display LED ili TFT
 • Free EXIT time, kontrola besplatnog vremena za izlazak za svaki parking posebno
 • TCP/IP komunikacija sa ulaznim terminalima
 • Softwareza naplatu I kontrolu Fiskalnog printera Galeb GP550
 • Podržano je i plaćanje korišćenjem kreditnih i debitnih kartica.
 • Kreiranje neogranicenog broja cenovnika, sa automatskim obracunom popusta za vise dnevna parkiranja
 • Stampanje izgubljenogtiketa
 • MULTI CARodrska da jedan zakupac poseduje istovremeno vise vozilakoja se unose I vezuju za njegov ID nalog,
 • Zaduzenja/razduzenje novca, predaja pazarara potpis elektronskog naloga za preuzimanje pazara
 • Opciono popis prisutnih vozila prilikom predavanja smene/kontrola putem tableta ili telefona
 • On-line stanje na parkingzima WEB Aplikacija za INFO DYSPLAY/tablet/ telefon

PARKING RAMPE OSNOVNA PODELA

 • Brze rampe za naplatu parkiranja vreme orvaranja manje od 1,1 sekunde
 • Standardne rampe vreme otvaranja 3-4 sekunde
 • Duzina ruke rampe moze da bude 2-5 metara
 • Ruka rampe moze da ima svetlosnu signalizaciju u boji 

ZA IZBOR RAMPE

Za izbor rampe neophodno je da znate nekoliko bitnih elementa:

Broj prolaza odnosno broj parking mesta kao i autonomia brzine prolaza koja direktno učestvuje na broj podizanja i spuštanja rampe, tj učestalost korišćenja. Automatske rampe sa radnim naponom na 220V imaju učestalost korišćenja  15-40%. Rampe za parking koje imaju radni napon 220V se mnogo brže greju i posle nekoliko uzastopnih pokretanja gore-dole, može da se desi da se aktivira termo zaštita. To znači da je rampa neupotrebljiva dok se motor ne ohladi.  Niskonaponske rampe rampe za parking  sa 24V dc motorima imaju učestalost korišćenja 90%. To praktično znači da ne postoji zahtev koji rampe ne mogu da zadovolje.

Mogućnost rada u slučaju nestanka struje. O tome ne razmišlja gotovo niko dok se to ne desi. Tada nastaje problem jer ukoliko korisnici ne znaju kod koga je ključ za deblokadu u slučaju nestanka struje, verovatno neće moći da izađu sa parkinga dok ne stigne  glavno napajanje. Parking rampe  rade na 24V dc i imaju mogućnost baterijskog napajanja, koje će omogućiti Vama da koristite rampu čak i kada mnogi to ne mogu – kada nema struje.

Havarijski servis. Veoma važno za mnoge korisnike. U slučaja oštećenja rampe, najvažnije je ponovo je osposobiti i pustiti u rad. Dešavalo se da neko slučajno udari kolima i polomi ruku ili oslonac ruke rampe. To je naša specijalnost jer našim kupcima garantujemo osposobljavanje rampe ili zamenu delova u toku 24h od poziva.

Dodatna oprema. Digitalna kontrolna jedinica na rampi  može biti opremljena svim mogućim dodacima. Od toga koliko će Vaša rampa da bude jednostavna ili složena, zavisi koje su potrebe korisnika. Od dodatne opreme moguće je povezati: razne čitače kartica, čitače otiska prsta, daljinske upravljače, GSM module, induktivne petlje, mikrotalasni radar PRAP,  fotoćelije, baterijsko napajanje, itd.