UREDJAJI ZA SNIMANJE DVR / NVR

Mrežni Video Rekorderi(NVR)je IP baziran snimač koji funkcioniše nezavisno od PC računara ili drugih operativnih sistema. Sa ciljem skladištanja što veće količine video snimaka sa mrežnih IP kamera, NVR je najčešće opremljen hard diskom velikog kapaciteta. Razlika između NVR i DVR uređaja je u tome što je NVR povezan na mrežu, omogućavajući drugim mrežnim uređajima pristup digitalnim podacima sa njega putem Interneta.Još jedna razlika je u tome što se NVR može direktno povezati na mrežne kamere, dok je DVR uglavnom povezan na analogne kamere.

HD TVI DVR MAZi HTVR-0410MT

HD TVI DVR MAZi HTVR-0410MT

DAHUA HCVR4104HS-S2

DAHUA HCVR4104HS-S2

DAHUA HCVR4104C-S2

DAHUA HCVR4104C-S2