Osnovne karakteristike

Model: PARRKS

 • MULTI PARKING SYSTEMS Kontrola istovremeno više parkinga, više ulaza I izlaza jednom aplikacijom.
 • NFC aplikacija za smart telefone koja služi za evidentiranje umesto kartice.
 • Bluethoot aplikacija za smart telefone koja služi za evidentiranje umesto kartice.
 • LPR-ANPR prepoznavanje tablica i automatsko otvaranje rampi, Beleženje slika svih vozila koja su ušla ili napustila zonu naplate.
 • Antipass-back kontrola kartica/tiketa/tablica što sprečava da ako je vozilo na parkingu nije moguće da sa istom karticom/tablicom uđe ponovo neko drugo vozilo.
 • Antipass back-Multi Parking, kontrola vozila u multi parking okruženju sprečava da vozilo koje ima zakupljeno mesto I ušlo je na jedan parking ne dozvoljava ulazak istog ID Vozila na druge parkinge u sistemu dok ne izađe
 • Inter-locksistem sa kontrolom duplih rampi sto sprečava zloupotrebu, onemogućava izlazak ili ulazak više vozila sa jednim plaćenim tiketom ili jednom karticom.
 • Video Intercom za komunikaciju sa udaljenim operaterom ili osobama za naplatu
 • Info display LED ili TFT
 • Free EXIT time, kontrola besplatnog vremena za izlazak za svaki parking posebno
 • TCP/IP komunikacija sa ulaznim terminalima
 • Software za naplatu I kontrolu Fiskalnog printera Galeb GP550
 • Podržano je i plaćanje korišćenjem kreditnih i debitnih kartica.
 • Kreiranje neograničenog broja cenovnika, sa automatskim obračunom popusta za višednevna parkiranja
 • Štampanje izgubljenogtiketa
 • MULTI CARD podrška – da jedan zakupac poseduje istovremeno više vozila koja se unose i vezuju za njegov ID nalog,
 • Zaduženja/razduženje novca, predaja pazara potpis elektronskog naloga za preuzimanje pazara
 • Opciono popis prisutnih vozila prilikom predavanja smene/kontrola putem tableta ili telefona
 • On-line stanje na parkinzima WEB Aplikacija za INFO DYSPLAY/tablet/ telefon

Sistemi za kontrolu, upravljanje i naplatu parkiranja sa opcižom prepoznavanjem tablica, detekcijom ulaska ili izlaska vise vozila putem jednnog naplacenog tiketa, rad sa NFC, Mifare i bluetooth tehnologijom. Sitem je razvijen za rad u realnom vremenu baziran na Webaplikacijiza upravljanje sa bilo kog mesta. Parking sistemi i rampe omogućavaju centralizovano daljinsko upravljanje, bolju kontrolu u veću efikasnost.

 

PARKs sistem podržava Anti Pass Backfunkciju odnosno vozilo mora prvo da uđe na praking da bi moglo da izađe. Podržava INTERLOCK funkciju za rad sa duplim rampama, na ovaj način potpuno je ukinut ulaz ili izlaz više vozila sa jednim plaćenim tiketom (takozvani VOZIĆ), prilikom dolaska vozila na ulazni ili izlazni terminal za skeniranje sistem sam proverava pomoću induktivnih petlji koje su smeštene ispod asfalta koliko je vozila ušlo u prostor za skeniranje. Ako su obe rampe zatvorene i ako se samo jedno vozilo nalazi u prostoru za skeniranje sistem dozvoljava ulazak ili izlazak metodom prepoznavanja tablica, očitavanjem ili izdavanjem tiketa, kartica, bluethoot ili NFC metodom.

Rezervacija i kontrola parking mesta, on-line ekrani za informacije o zauzetosti parking prostora i informacija slobodnih parkinga.

za svako vozilo koje je ušlo i izašlo postoji evidencija sa slikama i tablicama.

Pretraga se vrši po svim kruterijumima: vreme i datum, broj tablica, broj tiketa, broj kartica uz prikaz slika vozila prilikom evidentiranja

Štampanje izgubljenog tiketa se vrši na lokalnom printeru.

PARKs sistem može istovremeno da radi izdavanje tiketa za naplatu na više parkinga, istovremeno vrši kontrolu izdatih mesta za neograničen broj lica koje rentiraju parking mesta na mesecnom nivou, kao i slobodnih mesta za prodaju tiketa.

 

 

PRIMER: Ako jedana kompanija zakupljuje na mesečnom nivou 5 mesta, a poseduje 10 vozila kojima je odobren pristup za korišćenje parkinga, na prakingu mogu biti istovremeno maksimalno 5 vozila. Zakupljena mesta je moguće rasporediti na više razdvojenih parkinga u okviru sistema. Sistem sam kontroliše da li određeno vozilo ima ili nema pravo parkiranja u okviru zakupljenih mesta. U slučaju da nema slobodnih mesta za zakupca, vozač može da uđe na parking uzimanjem tiketa za naplatu i može da napusti parking besplatno u okviru podesivog besplatnog vremena za izlazak.

Ozbirom da PARKs sistem Radi putem prepoznavanja tablica neophodna opcija je MULTICAR, odnosno podrška da jedan zakupac poseduje istovremeno više vozila koja se unose i vezuju za njegov ID nalog, na ovaj način obezbeđen je komfor pomoću koga zakupci parking mesta mogu da menjaju svoja vozila pri čemu samo jedno vozilo istog zakupca moze biti parkinano na prakingu i nije moguće da ostala vozila tog istog zakupca budu istovremono parkirana.

Sistem automatski prepoznaje tablice i otvara rampe bez potrebe prinosenja kartice, samo u slučaju da su tablice nečitljive, kartica je kao opcija za ulaz, umesto kartice sistem podrzava  NFC i Bluethoot tehnologiju.

 

 

 

 

Sistem podržava Bluetooth mobilnu aplikaciju koja se instalira na telefon korisnika i vrši verifikaciju,  čim određeni telefon bude u dometu terminala za verifikaciju sistem sam otvara rampe kao da je prinesena kartica ili očitane tablice, domet očitavanja Bluethoot-a se podešava kroz aplikaciju i može da bude od 0.70m~8.0m. u zavisnosti od konfiguracije terena i pozicija terminala.

NFC tehnologijom i aplikacijom za smart telefone sistem omogućava verifikaciju ulaska na parkinge prinosenjem smart telefona čitaču, na ovaj način korisnici koji imaju zakupljena mesta nisu u obavezi da imaju kartice.

PARKs Sistem podržava podesivo besplatno vreme za izlazak u slučajevima kada određena zakupljena mesta nisu slobodna za određenog zakupca, ovim načinom je regulisano vraćanje vozila u nazad i stvaranja gužve, ako vozilo ne napusti parking u okviru besplatnog izlaska automatski se aktivira naplata koja je definisana kroz cenovnik.

Naplata se može vršiti po započetom satu ili danu. Naplata podržava kalkulaciju po započetom danu koji se završava tačno u 00:00 ili na 24h od momenta uzimanja tiketa.

Sistem naplate je definisan cenovnikom koji moze da se podesi za svaki parking posebno a cene mogu biti razlicite za odredjeni deo dana.

Naplata može da bude svrstana po kategoriji vozila, sto nam omogućava da teretna vozila, kamioni sa prikolicom ili automobili imaju različite cene po započetom satu.

Popusti za višednevna parkiranja se definišu cenovnikom tako da prilikom naplate sistem sam obračunava popust.

Uz detektore za katogoriju vozila sistem sam može da prepozna u koju kategoriju spada vozilo tako da prilikom ulaska na praking odmah na tiketu piše i kategorija vozila, samim tim i cena bude drugačija.

Procedura za naplatu

Prilikom naplate korisnik donosi tiket u nplatnu stanicu, osoba koja je zadužena za naplatu vrši skeniranje tiketa BarCode citacem i sistem sam obračunava provedeno vreme i cenu, dodeljuje evenutalne popuste za višednevna parkiranja i prikazuje sumu sa PDV-om.

Naplata može da se vrši gotovinom ili karticom. Prilikom plažanja sistem je povezan sa fiskalnim printerom  GALEB GP550, koji sam izbacuje racun prilikom naplate (nije neophodna fiskalna kasa i prekucavanje iznosa). U slučaju plaćanja karticama sistem automatski šalje iznos računa na terminal za naplatu platnim karticama, kada iznos bude naplaćen automatski se štampa fiskalni racun, Moguće je da iznos bude delimično plaćen kasom i delimično karticom.

ULAZAK/IZLAZAK DVA VOZILA NIJE MOGUĆ

 

 

Model: ParkS L102-S/D/DR/DRLPR

Ulazni I izlazni terminali za izdavanje tiketa

ParkS uređaji su deo Sistema za kontrolu, upravljanje i naplatu parkiranja sa opcijom prepoznavanja tablica, detekcijom ulaska ili izlaska više vozila putem jednnog naplaćenog tiketa, rad sa RFID, NFC, Mifare i bluetooth tehnologijom. Sitemi su razvijeni za rad u realnom vremenu bazirani na Web aplikaciji za upravljanje sa bilo kog mesta. ParkS sistemi i rampe omogućavaju centralizovano daljinsko upravljanje, bolju kontrolu u veću efikasnost.

 

 

ParkS L102 S ulazni i izlazni kontroler (ulazni i izlazni terminal) za izdavanje i očitavanje tiketa.

Uredjaj se koristi za izdavanje tiketa prilikom ulaska i očitavanje tiketa za izlaz sa prakinga, kontrolu ulazne i izlazne rampe, kontrolu induktivnih petlji ili IC barijera. Na sebi ima svetlosnu signalizaciju o statusu kao i mogućnost kontrole LED rasvete na k

raku rampe. Poseduje Sip VoiP audio komunikaciju sa PBX IP centralom kao i pozivni taster za pozivanje unapred programirano

g broja call centra. Komunikacija sa centralnim serverom se odvija putem TCP/IP mreže, Izdavanje i čitanje tiketa koji je na termalnom papiru, ima mogucnost kontrole jedne ulazne i izalzne rampe. Propusnost u idealnim uslovima je 240 vozila na sat.

 

ParkS L102-D  ulazni kontroler (ulazni terminal) za izdavanje tiketa sa grafičkim LCD ekranom.

Uređaj se koristi za izdavanje tiketa prilikom ulaska na praking, kontrolu ulazne rampe, kontrolu dve induktivne petlje ili IC barijera. Na sebi ima svetlosnu signalizaciju o statusu kao i mogućnost kontrole LED rasvete na kraku rampe. Poseduje grafički LCD Display 7 inca, čitač RFID 125khz kartica, Anti Pass Back funkciju, Sip VoiP audio komunikaciju sa PBX IP centralom kao i pozivni taster za pozivanje unapred programiranog broja call centra.

Komunikacija sa centralnim serverom se odvija putem TCP/IP mreže, Izdavanje tiketa je na termalnom papiru, ima mogućnost kontrole jedne ulazne rampe. Propusnost u idealnim uslovima 240 vozila na sat.

 

ParkS L102-DR ulazni i izlazni kontroler (ulazni i izlazni terminal) za izdavanje i očitavanje tiketa, sa opcijom fotografisanja vozila prilikom ulaska na parking uz pomoc IP kamere. Ima mogućnost kontrole dve ulazne I izlazne rampe sa funkcijom inter-locking (zaključava vozilo između rampi i sprečava izlazak više automobila sa jednim plaćenim tiketom), kontrolu 3 induktivne petlje ili IC barijera. Na sebi ima svetlosnu signalizaciju o statusu kao i mogućnost kontrole LED rasvete na kraku rampe.

Poseduje grafički LCD Display 7 inca, čitač kartica RFID 125khz, MIFARE/NFC/BT 13.56Mhz, Anti Pass Back funkciju, Sip VoiP audio komunikaciju sa PBX IP centralom kao i pozivni taster za pozivanje unapred programiranog broja call centra.

Komunikacija sa centralnim serverom se odvija putem TCP/IP mreže ili WiFi, izdavanje i čitanje tiketa

tiketa koji je na termalnom papiru. Propusnost u idealnim uslovima 180~200 vozila na sat.

 

Parks L102-DRLPR ulazni i izlazni kontroler (ulazni i izlazni terminal) za izdavanje i očitavanje tiketa sa opcijom prepoznavanja tablica, poseduje LPR ANPR kameru pomoću koje prepoznaje tablice prilikom ulaska i izlaska vozila na praking, sa opcijom fotografisanja vozila prilikom ulaska i izlaska na parking. Ima mogućnost kontrole dve ulazne i izlazne rampe sa funkcijom inter-locking (zaključava vozilo izmedju rampi i sprečava izlazak

 

više automobila sa jednim plaćenim tiketom), kontrolu 3 induktivne petlje ili IC barijera. Na sebi ima svetlosnu signalizaciju o statusu kao i mogućnost kontrole LED rasvete na kraku rampe.

Poseduje Graficki LCD Display 7 inca, čitač kartica RFID 125khz, MIFARE/NFC/BT 13.56Mhz, Anti Pass Back funkciju, Sip VoiP audio 

komunikaciju sa PBX IP centralom kao i pozivni taster za pozivanje unapred programiranog broja call centra.

Komunikacija sa centralnim serverom se odvija putem TCP/IP mreže ili WiFi, Izdavanje i čitanje tiketa koji je na termalnom papiru. Propusnost u idealnim uslovima 360 vozila na sat. 

 

 

 

Model: ParkS L202-S/D/DR/DRLPR

Ulazni terminali za izdavanje tiketa

ParkS uređaji su deo Sistema za kontrolu, upravljanje i naplatu parkiranja sa opcijom prepoznavanja tablica, detekcijom ulaska ili izlaska više vozila putem jednnog naplaćenog tiketa, rad sa RFID, NFC, Mifare i bluetooth tehnologijom. Sitemi su razvijeni za rad u realnom vremenu bazirani na Web aplikaciji za upravljanje sa bilo kog mesta. ParkS sistemi i rampe omogućavaju centralizovano daljinsko upravljanje, bolju kontrolu u veću efikasnost.

 

 

 

 

L202 S ulazni kontroler (ulazni terminal) za izdavanje tiketa.

Uređaj se koristi za izdavanje tiketa prilikom ulaska na praking, kontrolu ulazne rampe, kontrolu induktivnih petlji ili IC barijera. Na sebi ima svetlosnu signalizaciju o statusu kao i mogućnost kontrole LED rasvete na kraku rampe.

Poseduje Sip VoiP audio komunikaciju sa PBX IP centralom kao i pozivni taster za pozivanje unapred programiranog broja call centra.

Komunikacija sa centralnim serverom se odvija putem TCP/IP mreže, izdavanje tiketa je na termalnom papiru, ima mogućnost kontrole jedne ulazne rampe. Propusnost u idealnim uslovima 240 vozila na sat.

 

ParkS L202-D ulazni kontroler (ulazni terminal) za izdavanje tiketa sa grafičkim LCD ekranom.

Uređaj se koristi za izdavanje tiketa prilikom ulaska na praking, kontrolu ulazne rampe, kontrolu dve induktivne petlje ili IC barijera. Na sebi ima svetlosnu signalizaciju o statusu kao i mogućnost kontrole LED rasvete na kraku rampe. Poseduje grafički LCD Display 7 inca, čitač RFID 125khz kartica, Anti Pass Back funkciju, Sip VoiP audio komunikaciju sa PBX IP centralom kao i pozivni taster za pozivanje unapred programiranog broja call centra.

Komunikacija sa centralnim serverom se odvija putem TCP/IP mreže, Izdavanje tiketa je na termalnom papiru, ima mogućnost kontrole jedne ulazne rampe. Propusnost u idealnim uslovima 240 vozila na sat.

Parks L202-DR ulazni kontroler (ulazni terminal) za izdavanje tiketa, sa opcijom fotografisanja vozila prilikom ulaska na parking uz pomoć IP kamere. Ima mogućnost kontrole dve ulazne rampe sa funkcijom inter-locking (zaključava vozilo izmedju rampi i sprečava izlazak više automobila sa jednim plaćenim tiketom), kontrolu 3 induktivne petlje ili IC barijera. Na sebi ima svetlosnu signalizaciju o statusu kao i mogućnost kontrole LED rasvete na kraku rampe.

Poseduje grafički LCD Display 7 inca, čitač kartica RFID 125khz, MIFARE/NFC/BT 13.56Mhz, Anti Pass Back funkciju, Sip VoiP audio komunikaciju sa PBX IP centralom kao i pozivni taster za pozivanje unapred programiranog broja call centra.

Komunikacija sa centralnim serverom se odvija putem TCP/IP mreže ili WiFi, Izdavanje tiketa je na termalnom papiru. Propusnost u idealnim uslovima 180~200 vozila na sat.

 

 

L202-DRLPR ulazni kontroler (ulazni terminal) za izdavanje tiketa sa opcijom prepoznavanja tablica, poseduje LPR ANPR kameru pomoću koje prepoznaje tablice prilikom ulaska vozila na praking, sa opcijom fotografisanja vozila prilikom ulaska na parking. Ima mogućnost kontrole dve ulazne rampe sa funkcijom inter-locking (zaključava vozilo između rampi i sprečava izlazak više automobila sa jednim plaćenim tiketom), kontrolu 3 induktivne petlje ili IC barijera. Na sebi ima svetlosnu signalizaciju o statusu kao i mogućnost kontrole LED rasvete na kraku rampe.

Poseduje grafički LCD Display 7 inča, čitač kartica RFID 125khz, MIFARE/NFC/BT 13.56Mhz, Anti Pass Back funkciju, Sip VoiP Audio Komunikaciju sa PBX IP centralom kao i pozivni taster za pozivanje unapred programiranog broja call centra.

Komunikacija sa centralnim serverom se odvija putem TCP/IP mreže ili WiFi, Izdavanje tiketa je na termalnom papiru. Propusnost u idealnim uslovima 360 vozila na sat.

 

Model: ParkS L302-S/D/DR/DRLPR

Izlazni terminali za očitavanje tiketa

ParkS uređaji su deo Sistema za kontrolu, upravljanje i naplatu parkiranja sa opcijom prepoznavanja tablica, detekcijom ulaska ili izlaska više vozila putem jednnog naplaćenog tiketa, rad sa RFID, NFC, Mifare i bluetooth tehnologijom. Sitemi su razvijeni za rad u realnom vremenu bazirani na Web aplikaciji za upravljanje sa bilo kog mesta. ParkS sistemi i rampe omogućavaju centralizovano daljinsko upravljanje, bolju kontrolu u veću efikasnost.

 

 

 

Parks L302 S Izazni kontroler (izlazni terminal) za očitavanje tiketa.

Uređaj se koristi za očitavanje tiketa prilikom izlaska sa prakinga, kontrolu izlazne rampe, kontrolu induktivnih petlji ili IC barijera. Na sebi ima svetlosnu signalizaciju o statusu kao i mogućnost kontrole LED rasvete na kraku rampe. Poseduje Sip VoiP audio komunikaciju sa PBX IP centralom kao i pozivni taster za pozivanje unapred programiranog broja call centra.

 

Komunikacija sa centralnim serverom se odvija putem TCP/IP mreže, očitavanje tiketa se vrši uz pomoću BarCode skenera, ima mogućnost kontrole jedne izlazne rampe. Propusnost u idealnim uslovima 210 vozila na sat.

ParkS L302-D Izlazni kontroler (Izlazni terminal) za očitavanje tiketa sa grafičkim LCD ekranom.

Uređaj se koristi za očitavanje tiketa prilikom izlaska sa prakinga, kontrolu izlazne rampe, kontrolu dve induktivne petlje ili IC barijera. Na sebi ima svetlosnu signalizaciju o statusu kao i mogućnost kontrole LED rasvete na kraku rampe. Poseduje graficki LCD Display 7 inča, čitač RFID 125khz kartica, Anti Pass Back funkciju, Sip VoiP audio komunikaciju sa PBX IP centralom kao i pozivni taster za pozivanje unapred programiranog broja call centra.

Komunikacija sa centralnim serverom se odvija putem TCP/IP mreže, čitanje tiketa koji se nalazi na termalnom papiru, ima mogućnost kontrole jedne izlazne rampe. Propusnost u idealnim uslovima 240 vozila na sat.

 

Parks L302-DR izlazni kontroler (izlazni terminal) za očitavanje tiketa, sa opcijom fotografisanja vozila uz pomoc IP kamere. Ima mogućnost kontrole dve izlazne rampe sa funkcijom inter-locking (zaključava vozilo izmedju rampi I sprecava izlazak vise automobila sa jednim placenim tiketom), kontrolu 3 induktivne petlje ili IC barijera. Na sebi ima svtlosnu signalizaciju o statusu kao i mogućnost kontrole LED rasvete na kraku rampe.

Poseduje grafički LCD Display 7 inca, čitač kartica RFID 125khz, MIFARE/NFC/BT 13.56Mhz, Anti Pass Back funkciju, Sip VoiP audio komunikaciju sa PBX IP centralom kao i pozivni taster za pozivanje unapred programiranog broja call centra.

Komunikacija sa centralnim serverom se odvija putem TCP/IP mreže ili WiFi, čitanje tiketa koji se nalazi na termalnom papiru. Propusnost u idealnim uslovima 180~200 vozila na sat.

 

L302-DRLPR izlazni kontroler (izlazni terminal) za izdavanje tiketa sa opcijom prepoznavanja tablica, poseduje LPR ANPR kameru pomoću koje prepoznaje tablice vozila na praking, sa opcijom fotografisanja vozila prilikom izlaza na parking. Ima mogućnost kontrole dve izlazne rampe sa funkcijom inter-locking (zaključava vozilo između rampi i sprečava izlazak više automobila sa jednim plaćenim tiketom), kontrolu 3 induktivne petlje ili IC barijera. Na sebi

ima svetlosnu signalizaciju o statusu kao i mogućnost kontrole LED rasvete na kraku rampe.

Poseduje grafički LCD Display 7 inca, čitač kartica RFID 125khz, MIFARE/NFC/BT 13.56Mhz, Anti Pass Back funkciju, Sip VoiP audio komunikaciju sa PBX IP centralom kao i pozivni taster za pozivanje unapred programiranog broja call centra.

Komunikacija sa centralnim serverom se odvija putem TCP/IP mreže ili WiFi, čitanje tiketa koji se nalazina termalnom papiru. Propusnost u idealnim uslovima 360 vozila na sat.