REXON DEA 3 GATE-Bike

 • Za spoljašnju i unutrašnju upotrebu
 • Dvosmerni prolaz
 • Tranzitni kapacitet 15-30 osoba/min
 • Maksimalni nivo bezbednosti
rexon-dea-gate-full_e0C92JXaaaaaaaa

Robustana konstrukcija pune visine, visok kvalitet i jednostavan rad su odlike REXON DEA 3 GATE-Bike rampe, što ga čini idealnim za visoke  zahteve bezbednosti u kojima je potrebna potpuna automatska identifikaciju lica.

Anti-korozivna površina svih komponenti i visok kvalitet finalne obrade  čine da  REXON DEA 3 GATE-Bike garantuje dug vek trajanja i pouzdan rad ne samo u unutrašnjim puslovima, već i pod teškim i ekstremnim uslovima na otvorenom prostoru. Moderan dizajn, konstruktivanost i  varijabilnost čine da REXON DEA 3 GATE- Bike rampa budu jedinstveni deo sistema za kontrolu pristupa. REKSON DEA 3 GATE-Bike barijera je dvosmerna barijera sa elektronskom kontrolom, u 120° otvorima obezbeđuje udoban, lak i siguran pristup za jednu osobu.

Moderna  kontrolna elektronika omogućava lako podešavanje režima rada barijere i omogućava komunikaciju sa različitim tipovima identifikacije sistema, uključujući manuelne kontrole.

Pouzdanost

 • Dug radni vek mehaničke konstrukcije
 • Dvosmerni prolaz

Nivo sigurnosti

 • Obrtne nožice se mogu demontirati samo uz specijalnu opremu
 • Elektromagnetna kočnica

Prolaz u slučaju nestandardni situacija

 • U slučaju nestanka struje kontinuirani rad preko akumulatora (6 sati)
 • Ova barijera nije namenjen za invalidska kolica (potrebno ju je nadograditi putem vrata)

Instalacija i konfiguracija

 • Lako montaža
 • Integrisani čitač kontrole pristupa
 • Podešavanja parametarske funkcije, daljinski upravljač parametara

Sposobnost da kontroliše

 • Panel osetljiv na dodir
 • Softver T-MON preko PC-ja
 • Kontrola pristupa

Tranzitni kapacitet

15-30 osoba u minuti (u zavisnosti od vrste sistema za kontrolu pristupa)

Nivo bezbednosti

Maksimalan nivo