ZKMobi-time Corporate

Pretvorite Android ili IOS tablet u uređaj za Evidenciju radnog vremena

informacije o aplikaciji 

ZKMobi-time Corporate

Pretvorite Android ili IOS tablet u uređaj za Evidenciju radnog vremena vaših zaposlenih. Aplikacija ZKMobi-Time Corporate  pretvara tablet uređaj u moćan mobilni uredđaj koji možete nositi na bilo koju lokaciju i putem njega vršiti evidentiranje zaposlenih I na terenu. 

Kamera i GPS

Aplikacija podržava kameru koja se nalazi u tabletu putem koje se beleže slike osoba koje se evidentiraju, kao I GPS geo lokaciju pomoću koje se tačno može ustanoviti na kojoj lokaciji su se evidentirali vaši zaposleni, vrlo je pogodna za kompanije koje imaju terenske ekipe ili dežurstva gde je važna lokacija evidencije.


RFID

Neophodno je tablet ima integrisan RFID čitač kartica 125KHz ili NFC 13.56 MHz sto većina ima ugrađeno. Mada I ako nema aplikacija podržava I externi USB RFID čitače koji se dodaju pored tableta. Na ovaj način sistem evidencije radnog vremena postaje centralizovan.


Cene

Aplikacija ZKMobi-Time se dobija besplatno ili dokupljuje u zavisnosti od verzie softwera koju posedujete, namenjena korisnicima koji već imaju instaliranu serversku stranu sistema ZKTime ili koriste ZKTime CLOUD. Aplikacija komuniciraju sa serverom putem interneta ( 3G/LTE/Edge/WiFi).

Aplikacija ZKMobi-Time podržava samostalno :

do 20 različitih tipova evidentiranja, do 10.000 zaposlenih, do 10.000 RFID kartica, do 10.000 fotografija prilikom logovanja, do 100.000 logova

Aplikacija je samostalna i radi po principu Server-Client arhitekture.

UPUTSTVO ZKMobi-Time corporate

Prilikom prvog startovanja aplikacije vršimo inicijalno podešavanje odnosno upisujemo parametre za konekciju sa serverom IP adresu i Port, ako se ostvari uspešna konekcija na ekranu će se vidno pojaviti status povezivanja.

Aktiviranje aplikacije

Kako bi aplikacija postala aktivna i kako bi mogla da se koristi, na strani servera vršimo podešavanje područja, podešavanje funkcijskih tastera, podešavanje Loga kompanije, logo reklame, podešavanje vremena trajanja funkcijskih tastera za brzo evidentiranje opcija (Just Card).

Podešavanje 

Podešavanje vremena trajanja funkcijskih tastera za brzo evidentiranje opcija (Just Card), aktiviranje ili deaktiviranje kamere prilikom logovanja, preuzimanje GPS lokacije prilikom logovanja, kao i ime uređaja.

Just Card opcija

Ako želimo da se u aplikaciji koristi opcija (Just Card) koja obezbeđuje pogodnost da zaposleni nisu obavezni da prvo izaberu funkcijski taster pa onda da prinesu karticu i samim tim ubrzaju njihovu evidenciju, neophodno je da podesimo vreme u kom periodu će trajati određeni funkcijski taster.

Podešavanje funkcijskih tastera

Kada se unese vreme funkcijskim tasterima, aplikacija automatski menja vrednost funkcijskih tastera u zadato vreme. Ako se odabere neki drugi funkcijski taster i provuče kartica , aplikacija se vraća u predefinisan funkcijski taster za brzo evidentiranje odmah nakon provlačenja kartice ili nakon 5 sekundi.

Izmena Ikonica

Funkcijskim tasterima možemo da menjamo ikonice, imena i vrednosta tastera. Možemo ih dekativirati ili aktivirati do 20 tastera po terminalu. 

Just Card opcija

Čim se na serveru promene vrednosti za funkcijske tastera ili podešavanje terminala automatski se to preslikava za par sekundi na sam uređaju ukoliko je online, ako je terminal Off-line, podešavanja će se preslikati prvom prilikom kada postane online.

Prikaz Konektivnosti

Na serveskoj strani možemo da vidimo konektivnost terminala i poslednje vreme na vezi, dok su terminali offline sistem radi normalno i čim se prvi put poveže sa serverom šalje sve logove na server kao i preuzimanje novih zaposlenih ili podešavanja

Prikaz evidencije

Uz logove stiže i GPS lokacija i slika osobe koja se evidentira.

Prikaz broja logova po danima

Na korisničkoj tabli su prikazani svi logovi koji su pristigli sa konektovanih terminalau toku dana za određenu kompaniju

Osnovni ekran aplikacije

Raspored dugmića veličinu, njihovo predefinisano vreme i ikonice podešavamo na strani servera

Osnovni ekran nakon podešavanja

Nakon konektovanja i podešavanja aplikacije otvara se glavni ekran na kome se vrši evidencija zaposlenih. Reklamni logi i logo firme se mogu prikazivati na glavnom ekranu.

Način evidentiranja

Odabirom tastera i prinošenjem kartice vrši se evidentiranje zaposlenih. Ukoliko zaposleni nema sa sobom karticu, sistem podržava opciju evidencije pomoću šifre tako što se odabere opcija Ulogujte se sa vašim podacima pri čemu se otvara novi prozor. 

Evidencija putem šifre

U kome zaposleni mogu da unesu korisnički broj i lozinku i na taj način se evidentiraju. Ova opcija može da se aktivira ili deaktivira za svakog zaposlenog po na ponaosob. Na samoj aplikaciji u gornjem desnom uglu se nalazi znak za konektivnost sa serverom ako je znak crvene boje terminal je off-line ako je sa zelenim onda je on-line.

Aplikacija se dobija besplatno uz određene pakete programa ZKtime ili Master time.