Staklene swing barijere

Sistemi za obezbeđenje prostora ne završavaju se na alarmima i kamerama – neovlašćeni ulazak u neki prostor često treba i fizički onemogućiti, kada na scenu stupaju barijere.

EXcLUSIVE

Za ekskluzivnije objekte s manjim bezbednosnim rizikom i manjom frekvencijom prolaska ljudi uspešno se instaliraju Senzorske ili brze kapije. Prolazak je udobniji za klijenta, jer se posle autorizacije krila od posebnog obrađenog, čvrstog stakla automatski uvlače u stubove, obezbeđujući mu brz i lak prolaz, po potrebi uz prenošenje odgovarajućeg prtljaga. Posle toga krila se ponovo vraćaju u zatvoreni položaj, čekajući sledećeg klijenta.

polje primene, funkcija, dizajn

Uživajte u najboljem dizajnu i funkcionalnosti kombinovanim zajedno .

šta treba da znaš

Barijera za nepozvane

Sistemi za obezbeđenje prostora ne završavaju se na alarmima i kamerama – neovlašćeni ulazak u neki prostor često treba i fizički onemogućiti, kada na scenu stupaju barijere. Upoznajte nekoliko  modela firme COMINFO i OZAK.

Kontrola pristupa štićenom objektu

Kontrola pristupa štićenom objektu ili ulazak u javni objekat uz naplatu ulaznica su odličan poligon za implementaciju automatskih sistema, koji će s jedne strane obezbediti punu bezbednost, a s druge ubrzati protok ljudi i smanjiti troškove za angažovanje vratara, redara i drugih kontrolora. Prirodno rešenje je barijera koja će se otvoriti pod zadatim uslovima i propustiti čoveka, ali treba obezbediti da tom prilikom uz osobu koju treba propustiti ne prođe još i neko ko nije jednako dobrodošao, ili neko ko nije platio ulaznicu. Inventivna rešenja koja ovakvi sistemi donose treba kombinovati s njihovom mehaničkom izdržljivošću, jer se često nalaze u javnim objektima, potencijalno na udaru vandala pa i kriminalaca, kojima na ruku mogu ići i atmosferski uslovi i slični faktori koji loše utiču na tehniku. Zato je veoma važno izabrati barijeru koja je prilagođena mestu na kome ćete je instalirati i planiranoj upotrebi. Cominfo i Ozak nudi razne mogućnosti

Vrste barijera

Počnimo od klasičnog rešenja, trokrake obrtne barijere koja se često postavlja na ulazu u stanicu javnog prevoza ili neki drugi objekat gde ljudi dolaze u velikom broju, i treba ih propustiti u kratkom vremenu. Posetilac će „mahnuti“ ID karticom pored čitača, ubaciti žeton ili se autorizovati na neki drugi pogodan način, a onda gurajući horizontalni krak barijere jednostavno proći dalje. Krak se spušta a sledeći krak podiže u horizontalan položaj, sprečavajući sledećeg posetioca da prođe bez autorizacije.

Kraci ove barijere se ne pokreću sami, nego ih pokreće čovek koji prolazi, pa je jako važno da konstrukcija bude robusna – ne toleriše se mehanički kvar koji bi zaprečio prolaz. Takođe treba sprečiti da nesavesni posetilac zaobiđe ili preskoči šipku, zbog čega se projektovanje prilaza i postavljanje opreme uvek prepušta stručnjaku.

Staklene barijera sa krilima koja se uvlače

Trokraka obrtna barijera je pogodna za ljude koji hodaju uspravno i pri tom ne nose neki kabasti prtljag ili teret. Uz nju se obavezno instalira i VIP kapija koja omogućava prolazak invalida ili ovlašćenih klijenata koji prolaze u grupama ili nose veći prtljag. To su mehanička vrata koja se automatski otvaraju nakon odgovarajuće identifikacije ili na spoljnu komandu, ostaju otvorena neko kratko vreme i automatski se zatvaraju kada osoba ili osobe prođu. Takođe treba da budu otporne na vandalske napade, a dopunjavaju se video‑nadzorom kako bi mogle da se uoče eventualne zloupotrebe. Podrazumeva se da će na više trokrakih obrtnih barijera biti instalirana jedna VIP kapija, pošto je frekvencija prolaska kroz nju znatno manja.

Za ekskluzivnije objekte s manjim bezbednosnim rizikom i manjom frekvencijom prolaska ljudi uspešno se instaliraju Senzorske ili brze kapije. Prolazak je udobniji za klijenta, jer se posle autorizacije krila od posebnog obrađenog, čvrstog stakla automatski uvlače u stubove, obezbeđujući mu brz i lak prolaz, po potrebi uz prenošenje odgovarajućeg prtljaga. Posle toga krila se ponovo vraćaju u zatvoreni položaj, čekajući sledećeg klijenta.

Ka­pi­ja sa če­šljem, obe­zbe­đe­nje na ula­zu u o­bje­kat

Najviši nivo bezbednosti donose kapije s češljem. Visoke su oko 2 metra i potpuno sprečavaju pristup neautorizovanih lica u štićeni objekat, recimo neki data centar ili trafo‑stanicu. Pogodne su i za otvorene prostore, sportske terene i druge kritične objekte, a često se ugrađuju i na ulaz u fabrički krug. Na raspolaganju su modeli sa tri ili četiri prečke, kao i sa jednostrukim ili dvostrukim prolazima, napravljeni tako da je nemoguće provući se ispod njih, a veoma ih je teško preskočiti.

Parametri za izbor

SecamCCTV Corporation obezbeđuje proverenu tehnologiju za regulisanje protoka ljudi, čak i u vreme najfrekventnijeg prolaska zaposlenih i posetilaca. Njihovi modeli su prilagođeni kako unutrašnjoj tako i spoljašnjoj montaži, a zahvaljujući robusnim servo‑mehanizmima, obezbeđuju komforan prolaz. Izrađeni su od prohroma (nerđajućeg čelika) i dizajnom se mogu prilagoditi svakom okruženju. Barijere troše veoma malo električne energije i spremne su ne samo za regularne, već i za vanredne uslove, pošto se u slučaju eventualne evakuacije prečke automatski obaraju da bi se obezbedio brz izlazak ljudi iz zgrade.