Preduslov za uspešnu primenu

Preduslov za uspešnu primenu i sprovođenje mera za bezbedan i zdrav rad na radnom mestu i u radnoj okolini kod poslodavca, je procena rizika od povreda na radu ili oštećenja zdravlja, odnosno oboljenje zaposlenog.

Procena rizika zasniva se na utvrđivanju opasnosti i štetnosti na radnom mestu i u radnoj okolini, koje mogu da uzrokuju povredu na radu i / ili profesionalno oboljenje i verovatnoću njihovog događanja.

Imajući u vidu zakonsku obavezu da su svi poslodavci u Srbiji dužni da donesu Akt o proceni rizika u pismenoj formi za sva radna mesta u radnoj okolini i da utvrde način i mere za njihovo otklanjanje

Služba SECAMCCTV za pružanje usluga iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, svojim klijentima pruža usluge kao što su: Izrada Pravilnika o bezbednosti i zdravlja na radu, Izrada Programa obuke iz bezbednosti i zdravlja na radu. Vršenje teorijske obuke zaposlenih, kako sopstvenih zaposlenih, tako i trećih lica. Izrada Akta o proceni rizikaObavljanje svih ostalih poslova koje nalaže Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu

Bezbednost i zdravlje

SEACMCCTV CORPORATION  pruža i uslugu Bezbednosti i Zaštite na radu, kao zakonsku obavezu. Bezbednost i zaštita na radu je zakonska obaveza, tako da svaka firma mora da ima stručno lice koje će te poslove obavljati, ili angažovati treće lice. SECAMCCTV CORPORATIO ima menadžere za bezbednost i zdravlje na radu, sa završenim fakultetom zaštite na radu, te se onda sve obaveze izvršavaju kako zakonodavac zahteva.

Procene rizika, analize i Konsalting

Za potrebe klijenata SecamCCTV vrši detaljne bezbedonosne procene

Za potrebe klijenata, SecamCCTV Corporation vrši preliminarne i detaljne bezbednosne procene sa predlogom organizacije sistema obezbeđenja u skladu sa savremenim međunarodnim standardima i kriterijumima.Te aktivnosti uključuju najoptimalnija rešenja fizičkog obezbeđenja, elektronskog i CCTV nadgledanja u bilo kojoj pojedinačnoj situaciji.Imajući u vidu zakonsku obavezu da su svi poslodavci u Srbiji dužni da donesu Akt o proceni rizika u pismenoj formi za sva radna mesta u radnoj okolini i da utvrde način i mere za njihovo otklanjanje

konsalting

Specijalni zahtevi  klijenta se temeljno razmatraju

Specijalni zahtevi klijenta se temeljno razmatraju, na osnovu čega se rade ekspertiza i savetovanje u vezi sa fizičkim obezbeđenjem, PPZ-om i svim drugim, neophodnom vidovima zaštite).

Analize su zasnovane na utvrđenim činjenicama, predstavljene su nizom pismenih izveštaja i namenjene su identifikaciji svih rizika, a naročito skrivenih opasnosti koje mogu ozbiljno ugroziti funkcionisanje kompanije.

Konsalting – SECMCCTV CORPORATION je razvio i informacionu mrežu za pribavljanje podataka na osnovu kojih po zahtevu Klijenata vrši:

Proveru pojedinaca pre zapošljavanjaAnalizu poslovne sposobnosti kompanija i pojedinacaOpšte I Specijalizovane istrage