Upravljanje voznog parka

VOZNI PARK POD NADZOROM

Telematski sistem CVS Mobile omogućava preduzeću jednostavno upravljanje i tačan nadzor voznog parka. Uz njegovu pomoć vaše preduzeće može da u svakom trenutku ima na raspolaganju podatke o lokaciji i stanju vozila, kao i o zadacima koje obavljaju vozači.

Upotreba inteligentnih terminala omogućava tačnu, preglednu i u pogledu cene efikasnu komunikaciju između upravnika voznog parka, dispečera zadataka i vozača.

POVEZANI I INFORMISANI

U sistemu CVS Mobile strankama nudimo i dodatna aplikativna proširenja telematskih rešenja na internetske ili mobilne portale. Time je omogućeno praćenje tereta/vozila/vozača pomoću različitih uređaja. Telematska rešenja omogućavaju niz optimizacija poslovanja, među kojima prednjače optimizacija radnog vremena i vožnji vozača te optimizacija korišćenja goriva. Gomila prikupljenih podataka o vozilima i načinu vožnje upravniku voznog parka omogućuje tačno planiranje opterećenja vozila i servisnih intervala.

Telematski sistemi za upravljanje voznog parka vode brigu o:

  • Praćenju vozila i tereta
  • Potpunom nadzoru nad voznim parkom
  • Navigaciji vozača i optimizaciji puta
  • Potpunoj telemetriji voznog parka
  • Optimizaciji korišćenja goriva
  • Optimizaciji radnog vremena i vožnji vozača