Upravljanje resursima u preduzeću

MOŽETE DA UPRAVLJATE SAMO RESURSIMA KOJE POZNAJETE I KOJIMA OVLADATE

Potpuni pregled nad resursima preduzeća uz odgovarajuće upravljanje obezbeđuje njihovo efikasno korišćenje i preduzeću u svakom trenutku daje informacije koji su resursi na raspolaganju, koja područja su kritična i gde se još nalaze zalihe. Sistemsko rešenje detaljno prati i sve troškove povezane s resursima preduzeća i može na odgovarajući način da reaguje (obavesti odgovorne) ako troškovi premaše postavljene ograničenja.

PRATITE TROŠKOVE PO TROŠKOVNIM MESTIMA

Praćenje vozila služi za detaljan pregled nad zadacima koje obavljaju zaposleni, a lokacioni i telemetrijski podaci zajedno s unosom stanja od strane zaposlenih omogućavaju veoma dobro praćenje troškova po vozilima, zaposlenima, zadacima i/ili troškovnim mestima.

BUDITE PRECIZNIJI PRI PLANIRANJU POSLOVANJA

Uvedeni telematski sistemi pomažu tačnijem planiranju, jer vaše preduzeće na osnovu potpune istorije proteklih događaja lakše predviđa buduće poslovanje.

Telematski sistemi za upravljanje resursa u preduzeću vode brigu o:

  • Praćenju vozila/vozača i zadataka koje obavljaju
  • Praćenju troškova po vozilima, zaposlenima, zadacima i/ili troškovnim mestima
  • Efikasnom korišćenju resursa preduzeća
  • Izradi naprednih analiza i izveštaja
  • Otkrivanju uskih grla u poslovanju preduzeća
  • Integraciji s centralnim informacionim sistemom i proširenju njegove funkcionalnosti