Upravljanja radnim procesima

SISTEM KOJI ZNA ŠTA SE DOGAĐA NA RADNOM MESTU

Telematski sistemi pored stalne komunikacije između vozača i upravnika voznog parka ili dispečera omogućavaju takođe pregledno i jednostavno upravljanje radnim procesima. Sistemsko rešenje preuzima brigu kako o funkciji prijave vozača na radno mesto tako i o vođenju prisutnosti vozača u vozilu ili o nadzor radnih mesta na kojima se vozači menjaju.

VISOKA EFIKASNOST I RAD BEZ GREŠAKA

Unos događaja i njihovih stanja dodatno podiže upotrebnu vrednost telematskog sistema i time doprinose uređenosti i vođenju osnovnih radnih jedinica naručitelja, a upravnik ujedno ima bolji uvid u stvarno stanje. Obezbeđena dvosmerna komunikacija omogućava visoku efikasnost rada bez grešaka, a telematski sistem brine o optimizaciji radnih postupaka kod pojedinih zadataka.

INFORMACIJE KOJE POMAŽU RAČUNOVODSTVU, KADROVSKOJ SLUŽBI…

Integracija telematskog sistema s centralnim informacionim sistemom preduzeća omogućava razmenu podataka između različitih aplikacija, što vašem preduzeću pojednostavljuje vođenje dokumentacije i upravljanje njome. Sistemska rešenja koja vode brigu o automatskom zahvatanju i prenosu podataka takođe su bitno tačnija od ručnih unosa, zbog čega je u poslovanju manje grešaka i zloupotreba.

OTKRIJTE USKA GRLA U POSLOVANJU

Povezanost s centralnim informacionim sistemom vašem preduzeću omogućava i tačnije analize radnih procesa i njihovu optimizaciju, pošto pomoću različitih provera brzo otkrivate uska grla u poslovanju.

Telematski sistemi za upravljanje radnim procesima vode brigu o:

  • Efikasnom delovanju radnih procesa
  • Efikasnom upravljanje zaposlenima i zadacima
  • Optimizaciji radnih postupaka
  • Neograničenoj komunikaciji među korisnicima sistema
  • Integraciji s centralnim informacionim sistemom i proširenju njegove funkcionalnosti