BAR SKR-DropArm

 • Omogućava slobodan prolaz u hitnim slučajevima
 • Dvosmerni prolaz
 • Tranzitni kapacitet 15-30 osoba u minuti
bar-skr-droparm_2BtRMvn

Bar SKR-DropArm je uređaj najnovije tehnologije pogodan za bilo kakvo okruženje, zahvaljujući svom kompaktnom dizajnu, impresivnim izgledom i pouzdanom.

Niski troškovi eksploatacije i jednostavna instalacija čine da Bar SKR-DropArm barijera bude najpogodniji uređaj za kontrolu kretanja lica, u kontrolnim tačkama sa niskim prolaznom frekvencijom.Ova barijera omogućava slobodan prolaz u hitnim slučajevima.
Visoki tehnički performansi i dobar kvalitet materijala garantuju pouzdan, bezbedan i dug životnog veka uređaja.

Moderna upravljačka elektronika omogućava lako podešavanje sopstvenog operativnog režima rada i istovremeno omogućava komunikaciju sa različitim tipovima identifikacija i signalnih uređaja.

.

Osnovne karakteristike:

Pouzdanost

 • Dug radni vek mehaničke konstrukcije
 • Mogućnost pokrivanja nerđajućim čelikom
 • Dvosmerni prolaz

Nivo sigurnosti

 • Obrtne nožice se mogu demontirati samo uz specijalnu opremu
 • Ritacioni deo se može demontirati samo uz specijalnu opremu

Prolaz u slučaju nestandardni situacija

 • U slučaju nestanka struje kontinuirani rad preko akumulatora (6 sati)
 • Anti-panic funkcija opciono
 • Ova barijera nije namenjen za invalidska kolica (potrebno ju je nadograditi putem vrata)

Instalacija i konfiguracija

 • Lako montaža
 • Integrisani čitač kontrole pristupa
 • Podešavanja parametarske funkcije, daljinski upravljač parametara

Sposobnost da kontroliše

 • Panel osetljiv na dodir
 • Softver T-MON preko PC-ja
 • Kontrola pristupa
 • H-PRO/PT

Tranzitni kapacitet

15 – 30 osoba u minuti (u zavisnosti od vrste sistema za kontrolu pristupa)

Nivo bezbednosti

Srednji nivo